Morgen begint vandaag!

Beleggen is uiteraard allereerst een zaak van rendementen en dividenden. Maar tegelijk kunnen beleggingen ook uitdrukking geven aan hoe ú wilt dat onze samenleving en die van onze kinderen er morgen uit zal zien.

 

Bij BNP Paribas Fortis kunt u kiezen voor duurzaam en verantwoord beleggen. Waardoor u tegelijk een financiële meerwaarde en een maatschappelijke meerwaarde kunt creëren. Dat doet u met producten en diensten die naast hun rendementspotentieel ook bijdragen aan een betere wereld. Kiezen voor duurzame en maatschappelijk verantwoorde beleggingen is immers kiezen voor bedrijven die resoluut voor duurzaamheid gaan en inzetten op de economische realiteit van morgen.

 

Kiezen voor duurzame beleggingen kan op verschillende manieren. Enkele mogelijkheden:

  • Thematische benadering
    Toekomstige uitdagingen in deze veranderende wereld zoals milieuzorg (alternatieve energie, het hergebruiken van afval), onvoldoende of verouderde voorzieningen (toegang tot drinkbaar water, waterzuivering, bouwen van hospitalen en scholen), vergrijzing (gezondheidszorg, rusthuizen),… liggen aan de oorsprong van de selectie van bedrijven. Deze benadering is gekend als “Thematisch”.
  • Best in class
    Bedrijven kunnen zich ook onderscheiden door in hun sector goed te scoren op hun MVB-rapport. Deze 'voorbeeldige leerlingen' (best in class) doen het bijvoorbeeld uitstekend op het vlak van milieuzorg, maatschappelijke verantwoordelijkheid, arbeidsverhoudingen en bestuur. Door te beleggen in deze bedrijven kunt u een positieve beweging initiëren zodat ook de anderen uit die sector continue dezelfde goede praktijken ontwikkelen.
  • Solidariteit
    Enerzijds uit zich de solidariteit bij bepaalde producten in het uitlenen van investeringen aan maatschappelijk verantwoorde projecten via kredieten. Een externe certificering door een onafhankelijk agentschap, zoals Forum Ethibel, garandeert dit. Ook kiezen we voor een aantal producten een deel van de instapkosten en beheersvergoedingen te bestemmen aan onze partners, zoals microStart, Rode Kruis en Stichting tegen Kanker.