Overgang naar vennootschap

De overgang van een zaak in eigen naam naar een vennootschap is een belangrijke stap.

 

De overgang naar een vennootschap is voor artsen strikt gereglementeerd door de deontologische code van de Orde van Geneesheren. Die bepaalt aanvullende voorwaarden voor de overgang naar een vennootschap:

 

  • alle vennoten moeten artsen zijn die bij de Orde van Geneesheren zijn ingeschreven;
  • elk ontwerp van overeenkomst, statuten, huishoudelijk reglement en de wijzigingen in die documenten moeten door elke arts vooraf ter goedkeuring aan zijn Provincieraad worden voorgelegd;
  • de beroepsaansprakelijkheid van elke arts is ALTIJD onbeperkt; de overeenkomst of de statuten moeten daar melding van maken;
  • de maatschappelijke aandelen moeten op naam zijn en mogen enkel worden toegewezen aan de artsen die hun beroep uitoefenen of zullen uitoefenen in het kader van de
    vennootschap;
  • de benaming moet de algemene geheimhoudings- en waardigheidsprincipes van het beroep naleven.

 

Uw onroerend goed in de vennootschap

De Orde van Geneesheren heeft er ook geen bezwaar tegen dat een medische burgerlijke vennootschap een onroerend goed koopt, op voorwaarde dat het burgerlijk karakter van de vennootschap gevrijwaard blijft. De fiscaliteit van een onroerend goed in een vennootschap biedt wel niet alleen maar voordelen!

 

Waardebepaling van uw patiëntenbestand

De evaluatie is een belangrijke stap. Doe hiervoor altijd een beroep op een revisor.

 

Conclusie: het is geen makkelijke stap. Vraag altijd uitgebreid advies aan uw boekhouder of financieel deskundige. En kom er gerust over praten met een van onze specialisten in uw kantoor.

 

Verschillende financieringsmethodes

Individuele pensioentoezegging - Individuele Pensioentoezegging 

 
Vragen? Neem contact op met uw Fintro-agent
 

Afdrukken