De personen die toegang krijgen tot uw gegevens zijn zorgvuldig geselecteerd op basis van hun opdracht.

 

We delen uw gegevens mee aan onze medewerkers, aan de vennootschappen die met ons verbonden zijn en aan de vennootschappen van de groep waarvan wij deel uitmaken. Dat gebeurt enkel voor dezelfde doelen als wij opsomden in hoofdstuk 3. Wij dragen uw gegevens enkel over aan derden buiten de groep BNP Paribas voor commerciële doelen wanneer wij daarvoor uw voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming hebben.

 

Wat betreft de internationale doorgifte van gegevens, beschermen wij uw persoonsgegevens conform het beschermingsniveau vereist door de Europese wetgeving. Bezorgen wij die naar een land buiten de Europese Unie dat geen passend beschermingsniveau waarborgt, dan verhogen we de informatiebeveiliging en voegen wij de passende contractuele bepalingen toe om de bescherming van de gegevens te versterken. Bovendien informeren we de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.