Ontdek uw ideale pensioenspaarformule

Pensioensparen is heel persoonlijk. Welke belegging u effectief kiest, hangt af van uw leeftijd en uw beleggersprofiel.


U doet al aan pensioensparen?
Kijk hier of uw huidige pensioenspaarformule nog steeds 100% beantwoordt aan uw leeftijd en beleggersprofiel  

 

 

Disclaimer: de informatie, simulaties en voorstellen voortvloeiend uit deze toepassing worden u enkel meegedeeld ten informatieve titel en zijn louter gebaseerd op de door u meegedeelde gegevens. Wij wijzen er u dan ook op dat iedere wijziging van uw situatie een invloed kan hebben op de resultaten van deze toepassing. BNP Paribas Fortis NV kan in ieder geval niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit onvolledige of onjuiste gegevens die u ons heeft meegedeeld, noch voor het gebruik dat u zou maken van de resultaten van deze toepassing.