Uw inkomen als u met pensioen gaat

Zowel als “pure” zelfstandige als bij een gemengde loopbaan (dus als werknemer en zelfstandige, al dan niet in bijberoep of als meewerkende echtgenoot) hebt u er alle belang bij om de 4 pijlers van het Belgisch pensioenstelsel te benutten.

 

De 4 pijlers van het pensioensysteem in België

Pijler 1 : het wettelijk pensioen

In ons land heeft iedereen recht op een wettelijk pensioen. Ook u. Dat garandeert de overheid.

 

Toch krijgt iedereen lang niet evenveel. Uw wettelijk pensioen volstaat niet altijd om uw levensstandaard op peil te houden. Veelal ligt uw wettelijk pensioen een flink pak lager dan uw laatste loon.
Vandaar de belangstelling voor bijkomende pensioenopbouw.

 

Hoeveel u straks krijgt hangt af van uw professioneel statuut, uw brutoloon, het aantal gewerkte jaren en uw familiale situatie.

 

De Belg heeft een van de laagste pensioenen in Europa. In 2005 bedroeg het gemiddeld pensioen bij ons 12.000 euro, tegenover 14.000 tot 18.000 EUR in vergelijkbare landen.

 

Al naargelang uw professioneel statuut krijgt u vandaag gemiddeld :

  • 2.273 EUR (ambtenaar)
  • 1.077 EUR (loontrekkende)
  • 758 EUR (zelfstandige)
  • 1.119 EUR (algemeen Belgisch gemiddelde)

 

U wilt weten hoeveel pensioen u later krijgt? Neem contact op met u Fintro-agent of surf naar de overheidswebsite voor pensioenen. Momenteel is de simulatie echter niet beschikbaar door de pensioenhervorming. Wij raden u aan om de nieuwspagina's van de overheidswebsite voor pensioenen raad te plegen.

Pijler 2: het aanvullend pensioen via de beroepsactiviteit

De tweede pijler groepeert alle bovenwettelijke pensioenregelingen die afkomstig zijn uit de beroepsactiviteit. Deze bijkomende pensioenopbouw krijgt een fiscale voorkeursbehandeling. Binnen deze pijler bestaan aparte voorzieningen voor zelfstandigen en werknemers.

 

Zelfstandigen (of meewerkende echtgenoten) / vrije beroepen / bedrijfsleiders

Zelfstandigen, meewerkende echtgenoten, bedrijfsleiders en vrije beroepers kunnen op eigen initiatief een aanvullend pensioen opbouwen binnen de tweede pijler. En gelukkig maar, want net voor hen is de behoefte aan een extra pensioenkapitaal het grootst. Met het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) bouwt u niet enkel een aanvullend kapitaal op, maar beschermt u zichzelf en uw gezin ook tegen financiële problemen als u zou overlijden. De premies voor het VAPZ zijn gelijkgesteld aan sociale bijdragen en kunnen dus tegen de marginale rentevoet worden ingebracht als beroepskost. Zo wint u als zelfstandige tot 53,50% van de gestorte premies terug en betaalt u bovendien minder sociale bijdragen (die worden berekend op de beroepsinkomsten, verminderd met de premies voor het VAPZ).

 

Medische beroepen (gezondheidszorgverstrekkers)

Gezondheidszorgverstrekkers (artsen, kinesisten, tandartsen en apothekers) die als sociaal voordeel een financiële tegemoetkoming genieten van het RIZIV (= de jaarlijkse RIZIV-bijdrage) kunnen die geheel of gedeeltelijk besteden aan een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) in het kader van een "sociale" pensioenovereenkomst.

We raden u ten stelligste aan om dit VAPZ te combineren met een tweede pensioenspaarplan dat u met uw eigen middelen financiert. Op die manier geniet u maximaal van het fiscale en sociale voordeel.

 
Loontrekkenden
Via groepsverzekering of pensioenfonds financieren sommige werkgevers een aanvullend pensioen voor hun werknemers. Het is een interessante vorm van uitgesteld loon die bij uw pensionering een mooie cent kan opleveren. Vooral grote ondernemingen hebben een groepsverzekering. Algemeen in het bedrijfsleven zijn ze nog niet. De gemiddelde uitkering van een groepsverzekering bedraagt 70.000 EUR voor belastingen. Het bedrag kan als kapitaal of als levenslange rente worden uitgekeerd.

Pijler 3 : individuele pensioenspaarinspanningen met fiscaal voordeel

Voor een pensioen zonder zorgen kunt u gelukkig zelf de touwtjes in handen nemen. Dankzij uw spaarinspanningen kunt u een mooi appeltje voor de dorst opzij zetten. U kunt kiezen voor pensioensparen, langetermijnsparen of een combinatie van beide. Bovendien leveren deze spaarformules een fiscale bonus op. U betaalt minder belastingen. Ook dat is mooi meegenomen.

 

Pensioensparen: in 2014 kunt u 940 EUR per belastingplichtige sparen.
Bij pensioensparen kunt u kiezen tussen een beleggingsfonds en een pensioenspaarverzekering.

 

Langetermijnsparen: met deze formule kunt u in 2014 tot 2.260 EUR opzij zetten. Per belastingplichtige en naargelang uw beroepsinkomen.

 

Fintro  adviseert om pensioensparen én langetermijnsparen te combineren. Zo bent u verzekerd van een maximale fiscale bonus. Het levert u bovendien een aardig eindkapitaal op dat u op uw 60ste of 65ste perfect kunt omzetten naar een maandelijkse rente.

Pijler 4: vrij individueel sparen zonder fiscale bonus

Het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ), Pensioensparen én langetermijnsparen kunnen een mooi eindkapitaal opleveren. Maar de maximale aftrekbare bedragen zijn beperkt.

U wilt uw pensioen bijkomende zuurstof geven? De kloof met uw laatste actieve inkomen maximaal overbruggen?

Wij adviseren u een beleggingsverzekering te kiezen. Neem contact met uw Fintro-agent om de formule die past voor u te vinden.

 
Uw inkomen als u met pensioen gaat
Vragen? Neem contact op met uw Fintro-agent      

Afdrukken