Investeringskrediet

Investeert uw bedrijf in zonnepanelen? Of misschien wel in een nieuw magazijn met silo's? We helpen u graag om al uw plannen te realiseren.

Wat is het Investeringskrediet?

Met het Investeringskrediet financiert u grote, geplande investeringen in uw onderneming. U leent een vast bedrag voor een vaste periode en betaalt alles tegen het afgesproken ritme terug.

Voordelen

 • Flexibiliteit: u hebt alle touwtjes in handen: looptijd, bedrag, aflossingswijze.
 • Groei: uw bedrijf investeert wanneer het moet, niet wanneer uw liquide middelen het toelaten.
 

Hoe aanvragen?

Zoek een agentschapZoek een agentschap
 

Ontdek in detail

Als bedrijfsleider weet u maar al te goed dat u moet investeren om te groeien. En dat het vaak onmogelijk is om belangrijke investeringen te doen met de middelen die u op dat moment voorhanden hebt.

 

Wij helpen u graag groeien. En we zorgen daarom voor een interessant investeringskrediet, op maat van uw groei. Want u bepaalt de looptijd, de omvang en de terugbetalingswijze.

We raden u aan een looptijd te kiezen voor uw krediet aan de hand van de verwachte levensduur en het afschrijvingstempo van uw investeringen.

De looptijd, inclusief opnameperiode, zal in de regel variëren tussen 2 en 20 jaar. Uitzonderlijk zijn langere looptijden mogelijk.

U kunt kiezen tussen een vaste of een variabele rentevoet. Bij een vaste rentevoet weet u van bij de start heel precies hoeveel interesten u uiteindelijk zult betalen. Een variabele interestvoet ligt bij de start lager, maar is geen garantie op de toekomstige evolutie ervan.

U mag uw investeringskrediet maandelijks, driemaandelijks, halfjaarlijks of jaarlijks aflossen. U kiest bovendien zelf voor constante of degressieve terugbetalingen.(*)

 

(*) Degressieve terugbetaling: u betaalt elke periodiciteit een vast deel van het kapitaal af. Daardoor wordt de interest, die wordt berekend op het resterende saldo, elke keer kleiner. Met andere woorden: uw periodieke aflossing neemt af.

Ontleend bedrag 50.000 EUR, looptijd van 10 jaar, met jaarlijkse terugbetalingen.

 
U opteert voor constante terugbetalingen
 • De vaste rentevoet bedraagt 6,71%.
 • De variabele rentevoet (herzienbaar na 5 jaar) bedraagt 6,32%.

U opteert voor degressieve terugbetalingen (vaste terugbetalingen kapitaal)

 • De vaste rentevoet bedraagt 6,66%.
 • De variabele rentevoet (herzienbaar na 5 jaar) bedraagt 6,30%.
U opteert voor constante terugbetalingen tegen een rentevoet van 6,71%U betaalt 10x 7.054,25 EUR
U opteert voor degressieve terugbetalingen tegen een rentevoet van 6,66%U betaalt:
 • jaar 1: 8.385,50 EUR
 • jaar 2: 8.038,63 EUR
 • jaar 3: 7.701,00 EUR
 • jaar 4: 7.363,38 EUR
 • jaar 5: 7.031,30 EUR
 • jaar 6: 6.688,13 EUR
 • jaar 7: 6.350,50 EUR
 • jaar 8: 6.012,88 EUR
 • jaar 9: 5.677,10 EUR
 • jaar 10: 5.337,63 EUR
Bij interestherziening na vijf jaar zullen de aflossingen alleen vast zijn voor de jaren 1 tot 5. De rentevoet van kracht op het moment van de herziening zal het bedrag van de latere aflossingen bepalen.

 

Dit voorbeeld wordt enkel gegeven ter informatie en verbindt de bank geenszins.

Overlijdt u tijdens de looptijd van het investeringskrediet? Dan blijft uw gezin met een flinke financiële kater achter. Neem daarom een overlijdensverzekering schuldsaldoverzekering op uw krediet. Zo hoeven uw nabestaanden de zware last van het krediet niet verder te dragen. Uw Fintro-agent is eveneens een onafhankelijk verzekeringsmakelaar. Contacteer hem: hij heeft voor u een passende oplossing in huis.
Of u nu een lening zoekt voor privé- of professionele doeleinden, op Fintro mag u rekenen. Bij ons weet u zeker dat u verantwoord leent. Want een krediet moet u vooruithelpen in het leven; het mag u geen financiële problemen bezorgen. Met onze lening kunt u al uw gezonde en haalbare projecten verwezenlijken, en dat in een sfeer van verantwoordelijkheid en vertrouwen tussen u en uw bank.

 

De principes van verantwoord lenen passen ook perfect binnen onze beloftes:

 

 • Onze eerste taak is aandachtig naar u te luisteren. Alleen zo kunnen we u een oplossing aanbieden op maat van uw project en uw behoeftes.
 • Vervolgens informeren en adviseren we u duidelijk en transparant over onze kredietformules.
 • Om u maximaal te beschermen tegen overmatige schuldenlast, maken we een grondige analyse van uw project. Zo krijgen we een beter beeld van uw financiële situatie en kunnen we nagaan welke periodieke aflossing het beste past bij uw budget.
 • Ten slotte streven we naar een steeds grotere bereikbaarheid door u nieuwe communicatiekanalen ter beschikking te stellen.

 

Of anders gezegd: we begeleiden u tijdens de volledige looptijd van al uw kredieten.


Kredietverstrekker: BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, B-1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE0403.199.702. Onder voorbehoud van aanvaarding van uw aanvraag.

Alle details van dit product afdrukken
 

Maak ook kennis met

 

Hoe aanvragen?

Zoek een agentschapZoek een agentschap