Roll over

Goedkoop lenen op lange termijn met een Roll overlinkedin

Wat is een Roll over?

Roll Over is een eenvoudig krediet dat grote investeringen op middellange of lange termijn financiert. Het krediet loopt voor een lange periode, maar is gebaseerd op kortetermijnrentevoeten.

Voordelen van een Roll over?

U profiteert van lage kortetermijnrentevoeten, gebaseerd op de Euribor.

U bepaalt zelf het kredietbedrag, de looptijd en de periodiciteit van de interest- en kapitaalbetaling.
Tijdens de opnameperiode (maximaal 3 jaar) kunt u het krediet opnemen naargelang uw behoeften. U kunt ook gedurende een bepaalde periode enkel de interesten betalen enmaar voorlopig nog geen kapitaal.

De interesten zijn fiscaal aftrekbaar als beroepskost.

 

Meer weten over Roll over

Deze kredietvorm dient hoofdzakelijk voor de financiering van vastgoed of immateriële vaste activa. Vandaar dat het minimumbedrag is vastgelegd op 250.000 EUR.
De looptijd varieert van minstens 2 tot maximaal 15 jaar.

Het Roll Over-krediet maakt gebruik van voorschotten, de zogeheten Straight-loans. Het minimumbedrag van een Straight loan is 25.000 EUR.

U kunt het krediet terugbetalen met maandelijkse, trimestriële, semestriële of jaarlijkse kapitaalsaflossingen volgens contract.
U kunt tijdens de looptijd enkel interesten betalen waarna u het kapitaal pas op de vervaldag terugbetaalt.
U kunt het krediet vervroegd terugbetalen, in zijn totaliteit of gedeeltelijk.

 

 

Hoe aanvragen?

Zoek een agentschapZoek een agentschap
 

Prijs

  • De rentevoet is variabel gedurende de looptijd van het krediet. Hij is immers gebaseerd op de Euribor-kortetermijnrentevoet plus een afgesproken en contractueel vastgelegde marge.
  • Tijdens de opnameperiode betaalt u een reserveringsprovisie op de bedragen die u (nog) niet opgenomen hebt.
  • Voor het beheer van uw krediet betaalt u tijdens de terugbetalingsperiode een trimestriële beheerskost. Een vervroegde terugbetaling leidt tot een wederbeleggingsvergoeding.
  • U betaalt administratiekosten bij de start van uw krediet, bij een wijziging ervan of de annulatie.
  • U betaalt de interesten en aflossingen op de afgesproken tijdstippen. Worden de opeisbare sommen niet betaald op de afgesproken vervaldag, dan betaalt u verwijlinterest.

Alternatieve producten

Wettelijke informatie

Kredietverstrekker: BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, B-1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE0403.199.702. Onder voorbehoud van aanvaarding van uw aanvraag.

Fintro is een afdeling van BNP Paribas Fortis NV.

Bemiddelingsinstantie

OMBUDSFIN
Belliardstraat 15-17, Bus 8 - 1040 Brussel
Tél. : +32 2 545 77 70 - Fax : +32 2 545 77 79
E-mail : Ombudsman@ombudsfin.be


 


Alle details van dit product afdrukken