Alternatieve fondsen

Alternatieve beleggingen maken het mogelijk af te stappen van het klassieke schema van aandelen en obligaties. Die benadering draagt bij tot een betere risicospreiding zonder toegevingen te doen qua rendement. Particuliere beleggers krijgen er makkelijker toegang toe via een fonds.

Wat is een alternatief fonds?

Alternatieve fondsen onderscheiden zich van klassieke fondsen door de aard van de activa in de portefeuille of door de bijzondere kenmerken van hun beleggingsbeleid. Zij hebben tot doel de risico-rendementsverhouding van een portefeuille te optimaliseren door er risicoklassen als vastgoed en grondstoffen in op te nemen, die een geringe correlatie hebben met de traditionele activa. Ze kunnen er ook beleggingsstrategieën in opnemen, zoals het kwantitatieve beheer of het streven naar een absoluut rendement, waarmee de tekortkomingen van de financiële markten kunnen worden benut.

Voordelen

 • Optimale risicospreiding via een grote diversificatie, zelfs met een beperkt beginkapitaal.   
 • Potentieel hoog rendement op lange termijn.
 • Op maat: er zijn alternatieve compartimenten voor elk beleggersprofiel (conservatief, defensief, neutraal, dynamisch en agressief).
 • Brengt moeilijk toegankelijke markten of ingewikkelde beheerstechnieken tegen een lage prijs binnen handbereik van de particuliere belegger. 
 • Goede liquiditeit : de meeste alternatieve fondsen worden dagelijks verhandeld op basis van de inventariswaarde.
 • Uiterst gespecialiseerd beheer door echte experts in hun domein of op basis van ingewikkelde wiskundige modellen. 

Risico's

Er zijn verschillende soorten alternatieve fondsen, met zeer uiteenlopende risico's. De beleggers wordt verzocht kennis te nemen van de officiële documentatie, met onder meer een beschrijving van de risico's van het compartiment, de aanbevolen beleggingshorizon en de risicoklasse, voordat ze een beleggingsbeslissing nemen.   

Het alternatieve fonds kiezen dat bij u past

Om uw portefeuille alternatieve beleggingen te openen, moet u vooral uitgaan van uw beleggersprofiel en het globale profiel van uw portefeuille. Zelfs al zijn vastgoed en grondstoffen meestal uitsluitend bestemd voor beleggers die ervaring hebben met het financiële risico, toch zijn er fondsen die de troeven van het kwalitatieve beheer binnen handbereik brengen van alle beleggers, zelfs van de meest voorzichtige.

 

Hoe aanvragen?

Zoek een agentschapZoek een agentschap

Ontdek de details

De vier compartimenten (zonder vaste vervaldag of kapitaalbescherming) van het Luxemburgse gemeenschappelijk beleggingsfonds BNP Paribas Quam Fund en het compartiment BNP Paribas B Fund II Quam Bonds van de Belgische bevek B Fund streven een tweeledig doel* na:

 • de prestaties van de financiële markten benutten wanneer ze gunstig evolueren,
 • verhinderen dat de dalende koersen een negatieve impact hebben op de geboekte prestatie wanneer ze ongunstig evolueren.

 

Om deze tweeledige doelstelling* te bereiken, baseren ze zich op:

 • een zuiver kwantitatief beheer dat door geen enkele menselijke emotie wordt beïnvloed,
 • een zeer actief en soepel beheer waarmee een snelle en radicale herschikking van de portefeuille mogelijk is,
 • risicobeheersing,
 • beleggingen in fondsen die de beste markttendensen weerspiegelen.

 

* Hoewel het beleggingsbeleid volledig gericht is op het behalen van die doelstelling, kan hieromtrent geen enkele waarborg worden gegeven.

Activaklassen met een geringe correlatie met traditionele activa (aandelen, obligaties) opnemen in een goed gediversifieerde portefeuille maakt het mogelijk de risico-rendementsverhouding ervan te optimaliseren. Vastgoed en grondstoffen zijn de belangrijkste activacategorieën van dit type.

 

Informatiebrochure Financiële instrumenten (pdf) Tarifering van de voornaamste effectenverrichtingen

Afdrukken