Obligatiefondsen

Obligaties maken het mogelijk het defensieve karakter van een portefeuille te versterken, wat niet betekent dat ze volkomen risicoloos zijn. Net als voor alle andere portefeuilles blijft ook voor een obligatieportefeuille het heilige principe van de diversificatie geldig. Om tot een betere risicospreiding te komen met een beperkt beginkapitaal, kiest u het best voor een obligatiefonds.

Wat is een obligatiefonds?

Obligatiefondsen beleggen in instrumenten van de obligatiemarkt die doorgaans een looptijd hebben van meer dan drie jaar. Er is een ruim aanbod voorhanden, wat het mogelijk maakt efficiënt te diversifiëren volgens allerlei criteria, zoals de geografische ligging, de uitgiftemunten, de aard van de emittenten (staten, ondernemingen, supranationale of lokale instellingen ...), hun kredietkwaliteit (ratings), de beheersstijl ...

Voordelen

  • Optimale risicospreiding via een grote diversificatie, zelfs met een beperkt beginkapitaal.   
  • Regelmatige rendementsgroei op lange termijn.
  • Op maat: er zijn compartimenten voor elk beleggersprofiel (conservatief, defensief, neutraal, dynamisch en agressief).
  • Brengt moeilijk toegankelijke markten, zoals lokale schuldmarkten in de groeilanden, tegen een lage prijs binnen het bereik van de particuliere belegger.
  • Goede liquiditeit: de meeste obligatiefondsen worden dagelijks verhandeld op basis van de inventariswaarde.
  • Actief beheer door specialisten, dat alleen tot doel heeft tot een optimale risico-rendementsverhouding te komen.

Risico's

Er is een ruim aanbod aan obligatiefondsen, met zeer uiteenlopende risico's. De beleggers wordt verzocht kennis te nemen van de officiële documentatie, met onder meer een beschrijving van de risico's van het compartiment, de aanbevolen beleggingshorizon en de risicoklasse, voordat ze een beleggingsbeslissing nemen.

Het obligatiefonds kiezen dat bij u past

Obligatiefondsen maken het mogelijk het defensieve gedeelte van uw portefeuille te verruimen. Zo dragen zij ertoe bij de risico-rendementsverhouding van uw portefeuille te verbeteren. Of u nu een volledige of gedeeltelijke risicobeheersing nastreeft, tot een optimale diversificatie wilt komen, uw obligatieportefeuille een specifiek accent wilt geven of op een potentieel hoog rendement mikt, uw beleggersprofiel blijft uiteraard doorslaggevend bij uw selectie.

 

Hoe aanvragen?

Zoek een agentschapZoek een agentschap

Ontdek in detail

Een weldoordachte combinatie van verschillende obligatiefondsen maakt het mogelijk de risico-rendementsverhouding van uw obligatieportefeuille te optimaliseren via een grote diversificatie van geografische regio's, munten, emittenten van allerlei aard en met een verschillende kredietkwaliteit. 

Om de rendementsverwachtingen van uw obligatieportefeuille te vergroten, maar het risico toch onder controle te houden, kunt u de diversificatie nog versterken door in uw portefeuille obligatiefondsen op te nemen die het accent leggen op bepaalde soorten obligaties, op risicovollere emittenten en/of op specifieke regio's in de wereld.

De volatiliteit van de markten en de woelige perioden die ze doormaken, creëren vaak interessante beleggingsopportuniteiten. Sommige fondsen zijn speciaal ontworpen om uw portefeuille daarvan te laten profiteren. 

 

 

Informatiebrochure Financiële instrumenten (pdf) Tarifering van de voornaamste effectenverrichtingen

Afdrukken