Per jaar mag je tot 6.000 EUR sparen op je Jongerenspaarrekening. Ontvangen interesten of eventuele afhalingen zijn hier niet bij inbegrepen. Heb je bijvoorbeeld 6.000 EUR gespaard en haal je in hetzelfde jaar 1.000 EUR van je rekening, dan kun je binnen dat jaar die 1.000 EUR niet meer bijsparen.