Een spaarrekening is kapitaalvast. De financiële markten kunnen stijgen of dalen, maar dit brengt uw spaargeld niet in gevaar.

 

Spaartegoeden tot 100.000 euro vallen bovendien onder de depositogarantie. Meer informatie hierover vindt u in de Essentiële Spaardersinformatie.