U kunt altijd vrij beschikken over het geld op uw Spaarrekening.