De rentevergoeding voor de Spaarrekening bestaat uit een basisrente en een getrouwheidspremie, beiden uitgedrukt als een bruto percentage op jaarbasis. De interesten bedragen 0,01% basisrente en 0,10% getrouwheidspremie (bruto percentages op jaarbasis).