Met de Spaarrekening kunt u:

  • geld in speciën opvragen
  • overschrijvingen uitvoeren:
    • naar een eigen rekening bij  Fintro
    • naar een spaarrekening op naam van uw partner (gehuwd of wettelijk samenwonend) of op naam van (één van) de ouders of kinderen van de titularis van de spaarrekening bij  Fintro ;
  • effecten aankopen