Basisrente en getrouwheidspremie variëren volgens de markten. Telkens de basisrente en/of getrouwheidspremie wijzigt, informeren wij u daarvan bij uw eerstvolgende rekeninguittreksel.

 

Hoe schrijven wij de interesten bij op uw spaarrekening?

  • de basisrente schrijven wij bij op uw rekening met valutadatum 1 januari of bij stopzetting van de rekening.
  • de verworven getrouwheidspremies staan op uw rekening op de eerste dag na het kwartaal waarin de premie verworven is: op 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober of bij afsluiting van de rekening.

 

Een spaarrekening kan nooit negatief staan. Er kan dus ook nooit debetrente verschuldigd zijn.