Met de Ster Spaarrekening kunt u:

  • geld opvragen in contanten;
  • overschrijven naar een eigen rekening bij BNP Paribas Fortis; overschrijven naar een spaarrekening op naam van de partner (gehuwd of wettelijk samenwonend) of van (één van) de ouders of kinderen van de titularis van de spaarrekening bij BNP Paribas Fortis ;
  • effecten aankopen.