Volkslening in de vorm van een kasbon

Vaste rentevoet en fiscaal voordeel

 

Wat is de volkslening van Fintro ?

De volkslening van Fintro  is een kasbon die Fintro (*)

uitgeeft in het kader van de wet van 26 december 2013 inzake de thematische volksleningen. De bepalingen van deze wet zijn erop van toepassing.

 

(*) Fintro is een afdeling van BNP Paribas Fortis NV van Belgisch recht, Warandeberg 3 te B-1000 Brussel.

 

Voordelen van de volkslening van Fintro

  • Kapitaal 100% gewaarborgd op de vervaldag door Fintro.
  • Valt onder het Europese depositogarantiestelsel tot 100.000 EUR per persoon en per bank.
  • Vaste rentevoet (zie document actuele rentevoeten hieronder).
  • Fiscaal gunstregime.
  • Geen enkel wisselkoersrisico: de volksleningen van Fintro worden in euro uitgegeven.
  • Geen kosten voor de bewaring van uw effecten op de effectenrekening van Fintro.
  • De belegger kan kiezen tussen een formule met uitkering van de interesten (jaarlijkse coupons) of een formule met kapitalisatie van de interesten.
 

Hoe aanvragen?

Zoek een agentschapZoek een agentschap

Volkslening in de vorm van een kasbon

MuntEUR
LooptijdVaste looptijd van minimaal 5 jaar
Minimaal inschrijvingsbedrag200 EUR
VerhandelbaarheidGeen mogelijkheid tot terugkoop door de bank gedurende de eerste 5 jaar, behalve in geval van overlijden van de houder
 • Ingezetene: verlaagde roerende voorheffing.
 • Niet-ingezetene: 0% roerende voorheffing indien:
   • op naam en bewaard op effectenrekening;
   • attest "Vrijstelling van RV" is ondertekend. Dit attest is dan meteen voldoende voor alle latere inschrijvingen;
   • verzaking aan de kapitalisatie van de rente.

Actuele rentevoeten (pdf) Flash Invest (pdf) Tarievenlijst van de voornaamste effectenverrichtingen

 

Alle details van de Kasbons afdrukken