U bent ook titularis van een effectenrekening bij Fintro ? Dan bent u dankzij uw houderschap van een Blue Sky Club vrijgesteld van dossierkosten evenals van het bewaarloon op de effecten die erop gedeponeerd zijn. U geniet ook een gratis effectenrekeningverzekering.