Hoe uw bankkaart buiten Europa gebruiken?

Voor een betere beveiliging van uw bankkaart

De beveiliging van uw betaalmiddelen en de veiligheid van uw betalingen zijn onze allereerste zorg. Samen met de meeste andere Belgische banken hebben wij dan ook beslist om het gebruik van debetkaarten met de Maestro-functie standaard te beperken tot Europa. In landen buiten Europa is het in de regel niet mogelijk om geld af te halen met de bankkaart of ermee te betalen in winkels en warenhuizen.

 

Waarom deze maatregel?

De maatregel moet verhinderen dat kaarten frauduleus gebruikt kunnen worden buiten Europa. De gevolgen blijven evenwel beperkt. Bijna alle Maestro-verrichtingen worden immers gedaan binnen Europa en daar verandert niets.

 

Waarom de landen buiten Europa?

In België worden de betalingen en afhalingen met de kaart beveiligd door de combinatie van uw geheime code, de zgn. pincode, en de chip op uw kaart. Deze beveiliging is ijzersterk. Binnen Europa zijn er afspraken om overal deze norm toe te passen of er toch op korte termijn naar te evolueren. In grote lijnen gaat het hierbij om geografisch Europa, Turkije, Israël en de meeste staten van de voormalige Sovjet-Unie. Bekijk het kaartje met de landen waar u de Maestro-functie gewoon kunt blijven gebruiken.

 

Buiten Europa is het evenwel een heel ander verhaal. Daar wordt in veel landen niet de chip 'gelezen'. De magnetische strip op de kaart moet zorgen voor de noodzakelijke beveiliging. Daarom concentreert frauduleus gebruik zich dus op de magnetische strip. Een bekende techniek in dit verband is skimming: een valse kaartlezer wordt geplaatst vóór de eigenlijke kaartlezer van de geldautomaat en het intikken van de code wordt gefilmd met een piepkleine camera. Dit soort fraude is op 2 jaar tijd gestegen met liefst 300%.

 

De maatregel wil uiteraard dit soort fraude beteugelen. Eén belangrijke nuance evenwel: voor betalingen met de kaart op het internet van aankopen in winkels buiten Europa, bijvoorbeeld in de Verenigde Staten, verandert er niets.

 
Gaat u op reis buiten Europa?

Bij de voorbereiding van uw reis kunt u alvast een kijkje nemen op onze landenfiches. Bij uw land van bestemming vindt u onze adviezen over de beste betaalwijzen voor dat land, zoals:

  • een kredietkaart;
  • vreemde deviezen;
  • tijdelijk openstellen van de Maestro-functie voor gebruik buiten Europa.

 

Die tijdelijke openstelling van de Maestro-functie kunt u aanvragen. Voorwaarden zijn dat uw bankkaart nog minstens 3 maanden geldig is. Dien uw aanvraag tijdig in: minstens 3 bankwerkdagen vóór u vertrekt. 

 

 

Wat met betalingen en geldopvragingen met kredietkaarten?

Kredietkaarten van Visa, MasterCard en American Express vallen niet onder deze maatregel. U kunt deze kaarten dus ook buiten Europa gebruiken. Uiteraard adviseren wij u om ook met deze kaarten heel zorgvuldig om te gaan en de veiligheidsinstructies strikt te volgen.

 

 

 

Hoe aanvragen?

Zoek een agentschapZoek een agentschap