Een spaarrekening is kapitaalvast. De financiële markten kunnen stijgen of dalen, maar dit brengt uw spaargeld niet in gevaar.

Spaartegoeden tot 100.000 euro vallen bovendien onder de depositogarantie. Meer informatie hierover vindt u in de Essentiële Spaardersinformatie.

Wenst u uw nabestaanden extra financiële bescherming te bieden in geval u iets overkomt? Dan kunt u een verzekering bij uw spaarrekening afsluiten. Zie onderaan de pagina voor meer info.