Wenst u een Domiciliëring stop te zetten? Dan volstaat in principe een telefoontje naar uw leverancier. Wij raden u evenwel aan om de stopzetting te bevestigen per aangetekende brief.

Goed om te weten: na de stopzetting blijft de Domiciliëring weliswaar zichtbaar in PC banking maar ze staat op non-actief.