Start uw eigen zaak

 

 

 

Niets is zo groot als de uitdaging om er helemaal zelf voor te gaan en als zelfstandig ondernemer te starten in hoofd- of bijberoep. Een eigen zaak starten betekent meer vrijheid en meer autonomie. Maar ook meer fiscale en administratieve verplichtingen.

 

Bent u klaar voor de stap? Na het beantwoorden van onze 7 vragen weet u het. Onthoud ook dat we altijd klaar staan voor u. We helpen u de ondernemersuitdaging aangaan.

 

1. Voldoet u aan de wettelijke basisvoorwaarden?

Om een eigen zaak te starten moet u meerderjarig zijn en een Europese nationaliteit hebben of een beroepskaart bezitten. U mag niet van uw burgerrechten beroofd zijn.

 

2. Hebt u het juiste statuut?

Een schoolverlater schrijft zich best meteen na zijn studies in als werkzoekende. Vanaf dat ogenblik kunt u alle voorbereidingen nemen voor de start van uw eigen zaak.

Als werkzoekende blijft uw recht op uitkeringen bestaan terwijl u de nodige stappen zet om zelfstandige te worden.

Denk ook goed na over uw huwelijksstelsel. Want alleen een scheiding van goederen beschermt uw partner tegen uw schuldeisers in geval van problemen.

 

3. Wat gaat u precies doen? En mag dat wel?

Weet u precies waaruit uw dagtaak zal bestaan? En waar uw inkomsten vandaan zullen komen? Vergeet niet dat u straks zelf voor alles instaat.

Ga ook goed na of u over de juiste diploma's, ervaring en vaardigheden beschikt. Elke zelfstandige moet een getuigschrift bedrijfsbeheer voorleggen en voor sommige gereglementeerde beroepen zijn extra kwalificaties nodig.

 

4. Kent u de risico's?

Niet elke ondernemer slaagt. Vaak ligt de oorzaak daarvan bij slechte betalers of moeilijke economische omstandigheden. Maar het resultaat is gelijk: bankroet en een financiële kater. Want het vangnet van de Sociale Zekerheid is voor een zelfstandige kleiner dan voor een loontrekkende.

 

5. Heeft uw onderneming kans op slagen?

Hebt u een goed businessplan opgesteld? En hebt u marktonderzoek gevoerd? Want een goed product en een straffe dienst hebben nog altijd kopers nodig natuurlijk. En de concurrentie is genadeloos.

 

6. Hoe zit het met uw personeel?

Neemt u mensen in dienst in uw zaak? Dan moet u hun lonen correct en op tijd betalen, arbeidscontracten opstellen en een arbeidsreglement uitschrijven. Bovendien komt er heel wat administratie bij uw onderneming kijken:

  • Inschrijven als werkgever bij de RSZ.
  • Aansluiten als werkgever bij een kinderbijslagfonds.
  • Aansluiten als werkgever bij het lokale vakantiefonds.
  • Oprichten van een Dienst voor Preventie en Bescherming (intern of extern).
  • Afsluiten van een arbeidsongevallenverzekering.

 

7. Bent u op de hoogte van de fiscale gevolgen?

We zetten de belangrijkste principes op een rijtje.

  • Belastingen betalen: alles wat u in uw eigen zaak verdient, wordt belast als beroepsinkomsten. Uw dividenden vallen onder de roerende inkomsten. Beide zijn personenbelastingen. Richt u een vennootschap op? Dan vallen alle inkomsten onder de vennootschapsbelasting.
  • Beroepskosten aftrekken: alle kosten die u maakt om uw eigen zaak te doen draaien, kunt u aftrekken van uw winst om de belastingen te berekenen. De aftrek van grotere uitgaven moet u als zogenaamde afschrijvingen over meerdere jaren spreiden.
  • BTW betalen: bijna elke zelfstandige en vennootschap is BTW-plichtig. U moet dus BTW aanrekenen op uw verkoopprijs en die doorstorten aan de administratie. U kunt de betaalde btw op beroepsuitgaven daarvan aftrekken.

 

De inhoud van deze bladzijden heeft een uitsluitend informatief doel. Zij geldt in geen enkel opzicht als advies. BNP Paribas Fortis is niet verantwoordelijk voor de inhoud, zelfs niet in het geval van fouten, incorrecte gegevens of onvolledige informatie.