Nicolas Chauvin 

01 maart 2016

Levensverzekering en schenking van een geldsom met beding van terugkeer: Vlabel volgt het federale standpunt

 
 

De laatste maanden nam de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) verschillende standpunten in over de successierechten voor bepaalde levensverzekeringen. Die leidden op hun beurt tot tal van reacties en discussies. Hoe interpreteert Vlabel momenteel de schenking van geld met een bedongen terugkeer en een levensverzekering?

 


 

 


 

U wilt een familielid bevoordelen door een geldbedrag te schenken maar u voorziet wel in een beding van terugkeer. Op die manier keert het geschonken bedrag zonder successierechten naar de schenker terug als de begiftigde eerder zou overlijden dan de schenker.

 

 Voor het volledige artikel

 Dit artikel delen

 

 

 

Contacteer het dichtstbijzijnde Private Banking Centre voor meer informatie