Pascale Berger 

15 maart 2016

Neerlegging onder de minuut van een notaris wel weer mogelijk bij schenking in extremis in Vlaanderen

 

In een Patrimoniale Actualiteit van 17 juli 2015 meldden we dat een schenking 'in extremis' in Vlaanderen sinds 1 januari 2015 moeilijker was geworden, vermits de Vlaamse Codex Fiscaliteit (VCF) voortaan verbood dat een document kon worden neergelegd onder de minuten van een notaris, zonder dat de registratiebelasting die erop verschuldigd is, betaald was. 


 

 


 

De Vlaamse Belastingdienst heeft recent echter haar standpunt gewijzigd, en aanvaardt sinds kort opnieuw dat de techniek van de neerlegging onder de minuut wordt gebruikt om akten tijdig (lees: voor het overlijden van de schenker) te registreren.

 

 Voor het volledige artikel

 Dit artikel delen

 

 

 

Contacteer het dichtstbijzijnde Private Banking Centre voor meer informatie