Online bankieren

#
Wist u dat…
 • u met Fintro Easy Banking App uw bank altijd bij de hand heeft?
Download Fintro Easy Banking App

Aan uw zijde

#
Wist u dat…
 • u met Fintro Easy Banking App uw bank altijd bij de hand heeft?
Download Fintro Easy Banking App

Online bankieren

 • Vraag het aan Fintro
#
Wist u dat…
 • u met Fintro Easy Banking App uw bank altijd bij de hand heeft?
Download Fintro Easy Banking App

Aan uw zijde

#
Wist u dat…
 • u met Fintro Easy Banking App uw bank altijd bij de hand heeft?
Download Fintro Easy Banking App
SPAREN EN BELEGGEN

Spaarrekening Plus van Fintro

PRAKTISCH

Spaar voor een project zonder uw geld vast te zetten

Wilt u de komende jaren geld sparen voor een mooie reis of de aanschaf van een nieuwe auto? Maar behoudt u zich ook het recht voor om uw spaargeld terug te vorderen als dat nodig is? Dan is de Spaarrekening Plus iets voor u.

UW VOORDELEN

Een interessant rendement om uw geduld te belonen

Deze gereglementeerde spaarrekening biedt u een aantrekkelijke basisrente en getrouwheidsbonus. Uw getrouwheidsbonus is pas verworven als uw geld 12 opeenvolgende maanden op de rekening heeft gestaan. Om het rendement op uw spaargeld te optimaliseren, kunt u daarom beter minimaal een jaar doorbrengen zonder aan uw geld te komen.

MEER INFO

Open uw Spaarrekening Plus online

Het duurt slechts enkele minuten om uw Spaarrekening Plus via Fintro Easy Banking Web of Fintro Easy Banking App te openen. U bevestigt uw identiteit, vult enkele gegevens in en ondertekent uw contract online. Uw rekening wordt onmiddellijk geopend, op voorwaarde dat u nog geen Spaarrekening Plus op naam van dezelfde houder(s) hebt bij Fintro.

De belangrijkste kenmerken van de Spaarrekening Plus

Spaar wanneer u het wilt

Uw Spaarrekening Plus staat open voor onbepaalde tijd. U zet geld opzij wanneer en wanneer u wilt, tot een maximum van 100.000 euro. U doet regelmatige betalingen, bijvoorbeeld in het kader van automatisch sparen of sporadische betalingen, naargelang uw financiële inkomsten... U beslist.

Saldo geplafonneerd tot 100.000 euro

Het saldo van de Spaarrekening Plus is geplafonneerd tot maximaal 100.000 euro. Als uw rekening deze limiet overschrijdt, wordt het te veel betaalde bedrag overgeboekt naar een Blue Deposit rekening, bestaande of daartoe geopend, die dezelfde beheerkenmerken heeft (zelfde eigenaar, dezelfde agent(en), enz.). De Blue Deposit rekening is een ongereglementeerde spaarrekening die dezelfde flexibiliteit biedt als uw Spaarrekening Plus. Het is bedoeld om liquide activa aan te houden in afwachting van toewijzing op korte of middellange termijn.

Meer weten over de Blue Deposit rekening.

Uw spaargeld, altijd beschikbaar

Om in aanmerking te komen voor de aantrekkelijke getrouwheidsbonus, moet uw geld minimaal 12 opeenvolgende maanden op de Spaarrekening Plus staan. Maar u kunt natuurlijk wel geheel of gedeeltelijk over uw vermogen beschikken wanneer u dat wilt.

Slechts één rekening per titularis

Een nieuwe Spaarrekening Plus openen is enkel mogelijk als er nog geen Spaarrekening Plus geopend is op naam van dezelfde titularis(sen), bij Fintro.

Het rendement van de Spaarrekening Plus

Welke interesten krijgt u?

De rentevoet van de Spaarrekening Plus is samengesteld uit een basisrente en een getrouwheidspremie. Momenteel bedraagt de basisrente 0,50% en de getrouwheidspremie 1,25% (brutopercentages op jaarbasis).

Deze percentages kunnen schommelen volgens de markten. Elke wijziging melden we op uw eerstvolgende rekeninguittreksel. Een spaarrekening kan nooit een negatief saldo hebben. U kunt dus nooit rente verschuldigd zijn.

Basisrente

De basisrente krijgt u voor elk bedrag dat u op uw Spaarrekening stort. Uw geld brengt rente op voor elke dag dat het op uw rekening staat (ten laatste vanaf de kalenderdag na de storting). U krijgt uw basisrente jaarlijks op 1 januari (of bij opzeg van uw rekening).

Getrouwheidspremie

De getrouwheidspremie krijgt u voor elke storting die 12 opeenvolgende maanden onafgebroken op de Spaarrekening staat. De uitbetaalde getrouwheidspremies brengen op hun beurt weer basisrente op. U krijgt de getrouwheidspremies op de eerste dag na het kwartaal waarin de premie verworven is (op 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober, of bij opzeg van de rekening).
De getrouwheidspremie kan schommelen, maar is gegarandeerd voor de verwervingsperiode. Wat betekent dat? Stel, u stort 100 euro op uw Spaarrekening op 10 januari 2022. Dan krijgt u 12 maanden later, op 11 januari 2023, voor die 100 euro de getrouwheidspremie die geldig was op 10 januari 2022. Veranderde de getrouwheidspremie ondertussen, dan heeft dit geen invloed.

Kosten, risico’s en belastingen

Hoeveel kost de Spaarrekening Plus ?

Het openen, sluiten en beheren van de Spaarrekening Plus is gratis, exclusief eventuele beheerskosten. Indien het saldo van de Spaarrekening Plus minder is dan 25 euro en er gedurende 10 jaar geen opnames of stortingen op zijn gedaan, wordt er jaarlijks een bedrag van 2,50 euro in rekening gebracht. Dit gebeurt alleen als de rekeninghouder 24 jaar of ouder is en geen andere rekeningen heeft bij Fintro.

Welke belastingen betaalt u?

U betaalt als natuurlijk persoon geen belasting op de rente op uw spaarrekeningen tot 980 euro rente per persoon voor het jaar 2023. Bedraagt de ontvangen rente meer dan het vrijgestelde bedrag? U betaalt dan 15% belasting (roerende voorheffing) op het niet-vrijgestelde deel van uw intresten.

Risico’s verbonden aan de Spaarrekening Plus

 • Risico op faillissement

Geld dat op een spaarrekening bij Fintro wordt gestort, valt onder het depositobeschermings-mechanisme tot een maximum van 100.000 euro per persoon. In geval van faillissement of risico op faillissement van de bank, draagt de spaarder het risico dat zijn spaargeld boven de 100.000 euro wordt omgezet in aandelen (“bail-in”) of dat hij dit bedrag geheel of gedeeltelijk verliest. Meer informatie hierover vindt u in het depositobescherming Informatieblad.

 • Risico op inflatie

Een aanhoudende prijsstijging kan ertoe leiden dat de waarde van het gestorte geld waarde verliest.

Meer weten?

Meer weten over de Spaarrekening Plus? Lees eerst de informatie over de sleutelbesparing voordat u uw account opent.

Wettelijke informatie

De ‘Spaarrekening Plus’ is een gereglementeerde spaarrekening naar Belgisch recht, aangeboden door Fintro, afdeling van BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, 1000 Brussel. 

Voor de exacte omvang van de waarborgen verwijzen we naar de algemene voorwaarden van dit product, die u kunt terugvinden op fintro.be en in uw Fintro-kantoor.

Met al uw klachten over onze producten of diensten kunt u terecht bij BNP Paribas Fortis nv – Klachtenbeheer – Warandeberg 3, 1000 Brussel of per e-mail op klachtenbeheer@bnpparibasfortis.com

Indien u niet tevreden bent met de voorgestelde oplossing, kunt u een klacht indienen bij Ombudsfin – Ombudsman in financiële geschillen – North Gate II, Koning Albert II-laan 8 (bus 2), 1000 Brussel of per e-mail op ombudsman@ombudsfin.be

UW SPAARREKENING PLUS IN DRIE STAPPEN GEREGELD

Een eenvoudige en snelle manier om uw Spaarrekening Plus te openen

1

Identiteit bevestigen

2

Vul uw gegevens in

3

Onderteken online

Zorg ervoor dat u de getrouwheidspremies in opbouw niet verliest!

Als u een bedrag rechtstreeks overboekt van een gereglementeerde spaarrekening naar een andere gereglementeerde spaarrekening geldt onmiddellijk de basisrente van de spaarrekening waarop het geld wordt voor dat overgeboekte bedrag.

Maar wist u dat de verwervingsperiode voor de getrouwheidspremies die in opbouw zijn voor dat overgeboekte bedrag bovendien blijft doorlopen als u aan de volgende voorwaarden voldoet?

 • Het bedrag wordt rechtstreeks (dus niet via de zichtrekening) overgeboekt tussen twee gereglementeerde spaarrekeningen van BNP Paribas Fortis op naam van dezelfde houder(s).
 • U boekt minstens 500 euro over.
 • Het gaat niet om een doorlopende opdracht.
 • De houder(s) hebben tijdens hetzelfde kalenderjaar niet meer dan drie zulke overschrijvingen gedaan vanaf dezelfde spaarrekening

Als aan al deze voorwaarden is voldaan, wordt de verwervingsperiode van de reeds opgebouwde getrouwheidspremie overgedragen naar de nieuwe spaarrekening en voortgezet voor de resterende tijd van de verwervingsperiode met de rente die van toepassing was op de spaarrekening van waar het bedrag werd overgeboekt. Aan het einde van de verwervingsperiode van 12 maanden wordt de getrouwheidspremie berekend op basis van het tarief van de getrouwheidspremie dat van toepassing was op de oorspronkelijke spaarrekening en dat van de spaarrekening waarnaar werd overgeboekt, en dat in verhouding tot de tijd dat het geld op elk van de twee rekeningen zal hebben gestaan.

Als aan een van de bovenstaande voorwaarden niet wordt voldaan of als de overschrijving via de zichtrekening gebeurt, zal de getrouwheidspremie in opbouw verloren gaan. Een nieuwe verwervingsperiode van 12 maanden begint dan te lopen vanaf de datum van de overboeking.

Lees de informatie tot beneden aan deze pagina vooraleer uw Spaarrekening Plus te openenOnline aanvragen

Ook interessant voor u

 • Easy Save

  Spaar elke keer u een betaling of overschrijving doet met uw betaalkaart. Easy Save rondt het bedrag af naar boven en stort het verschil op uw spaarrekening.

  Ontdek Easy Save

 • Automatisch sparen

  Spaar elke maand een vast bedrag of het beschikbare saldo op uw zichtrekening. Een goede oplossing om gemakkelijk te sparen.

  Spaar automatisch

 • Een tweede spaarrekening nodig?

  Wilt u een andere spaarrekening? Kies voor de Fintro (gereglementeerde) spaarrekening. Veilig en flexibel.

  Lees zeker de essentiële informatie alvorens uw spaarrekening te openen.

  Ontdek de Spaarrekening