Menu

Blue Select-spaarrekening voor rechtspersonen

 • specifiek voor rechtspersonen
 • flexibele spaarrekening
 • interessante getrouwheidspremie vanaf 12.500 EUR

Sparen, zoals u het wil

Meer flexibiliteit bij het sparen is een troef voor uw bedrijf. Met deze gereglementeerde rekening, stort u het geld wanneer u maar wilt en u gebruikt het geld op het moment dat het nodig is. Belangrijkste voordeel van deze spaarrekening: u geniet een interessantere getrouwheidspremie wanneer het saldo van de rekening gelijk is aan of hoger is dan 12.500 EUR.

De Blue Select-spaarrekening is de ideale oplossing als uw wil sparen op de lange termijn.

Het gaat om de niet-gereglementeerde Fintro-spaarrekening (onderneming naar Belgisch recht).

Gratis openen en beheren

 • het openen en beheren van uw spaarrekening is gratis
 • geen beheerskosten
 • geen maandelijkse kosten
 • enkel eventuele verzendingskosten

Sparen in alle veiligheid

Een spaarrekening is vast kapitaal.

Financiële markten kunnen fluctueren maar brengen nooit uw spaargeld in gevaar. Sparen, tot 100.000 EUR, wordt altijd beschermd in het kader van het depositogarantiestelsel. Als u extra financiële bescherming wil voor uw familie, voor het geval dat u iets overkomt, dan kunt u een verzekering afsluiten die uw spaarrekening dekt.

Gemakkelijk

Met uw Blue Select-spaarrekening is het mogelijk om:

 • uw rekening volledig te beheren via internet (of via onze automaten);
 • geld te storten als uw kapitaal het toelaat;
 • cash afhalen;
 • geld overschrijven naar een andere Fintro-rekening op uw naam of op naam van uw onderneming;
 • titels aankopen (aandelen of obligaties).

Automatisch sparen

Het automatisch sparen laat u toe automatisch een vast bedrag te storten op regelmatige tijdstippen (bijvoorbeeld 100 EUR per maand). Op deze manier vergeet u nooit te sparen.

 • U bepaalt de bankopdracht één keer en u hoeft er nadien niet meer aan te denken.
 • U bepaalt de dag waarop de storting moet uitgevoerd worden ( bijvoorbeeld de 5e van elke maand).
 • U beëindigt het automatisch sparen wanneer u het wil.

Belastingsvrijstelling

Als particulier hoeft u geen belasting te betalen op de interest van uw spaarrekening. In 2016 geldt deze belastingvrijstelling voor rekeningen voor interesten tot 1.880 EUR per persoon per jaar. Voor een spaarrekening, op naam van een echtpaar of wettelijk samenwonenden, bedraagt het vrijgestelde bedrag het dubbele (3.760 EUR). Boven het vrijgestelde bedrag betaalt u 15% roerende voorheffing.

U hebt meerdere spaarrekeningen?

De bank past de vrijstelling toe voor elke afzonderlijke spaarrekening. U hebt verschillende spaarrekeningen en u ontvangt een totaal aan interesten die het vrijgestelde bedrag overschrijden? U bent verplicht om zelf het extra bedrag, waarvan de 15% zijn afgetrokken, in uw belastingsaangifte aan te geven.

Bedrijven profiteren niet van deze vrijstelling. Zij betalen 15% roerende voorheffing op al hun interesten.

Welke interesten ontvangt u?

 • 0,01% basisrente
 • 0,15% getrouwheidspremie

Het gaat om ruwe percentages op jaarbasis. Elke verandering vindt u terug op uw volgende rekeninguitreksel. Met een spaarrekening kunt u nooit onder nul gaan. U betaalt dan ook nooit interesten.

Waaruit bestaat precies de basisrente?

Je krijgt het basistarief voor het volledige bedrag gestort op uw spaarrekening. Uw geld brengt interesten op voor elke dag dat het op uw rekening staat (in ieder geval vanaf de kalenderdag die volgt op de storting). U ontvangt elk jaar op 1 januari (of na het beëindigen van uw rekening) de interesten, berekend aan het basistarief, dat niet gegarandeerd is en kan variëren in functie van de markt.

Wanneer profiteert u van uw getrouwheidspremie?

U ontvangt een getrouwheidspremie voor elke storting op uw spaarrekening die gedurende 12 opeenvolgende maanden zonder onderbreking op uw rekening blijft staan. De gestorte getrouwheidspremies profiteren op hun beurt van de basisrente. U ontvangt uw getrouwheidspremies op de eerste dag van het kwartaal volgend op het afgelopen jaar (1 januari, 1 april, 1 juli, 1 oktober of de beëindiging van de account).

De getrouwheidspremie kan fluctueren, maar is gegarandeerd tijdens de wervingsperiode. Wat betekent dit? Als u 100 EUR stort op uw spaarrekening op 30 maart 2016, dan zal u twaalf maanden later een bonus ontvangen, op 1 april 2017, tegen het tarief van kracht op 30 maart 2016. Hoewel de getrouwheidspremie intussen veranderd is, zal dit geen enkele invloed hebben.

Niet tevreden?

Klachten kunt u indienen bij:

 • BNP Paribas Fortis SA – Klachtenmanagement – Warandeberg 3, B-1000 Brussel of
 • aan Ombudsfin – Ombudsman in financiële geschillen (www.ombudsfin.be).

Een Blue Select-spaarrekening openen?