Cookiebeleid

Fintro ('wij', 'ons') gebruikt cookies en andere trackers (hierna 'cookies') op deze website (hierna 'de Website'). De cookies zorgen ervoor dat de Website naar behoren werkt en maken onder meer het aanmeldproces mogelijk. Door cookies te gebruiken, kan Fintro ook uw online-ervaring verbeteren. Cookies worden ook gebruikt om de inhoud en/of de publiciteit op de Website of andere (niet-)Fintro-websites aan te passen aan uw persoonlijke behoeften en voorkeuren.

Door geen cookies te aanvaarden, belet u Fintro en haar partners om uw online-ervaring te optimaliseren. Sommige delen van de Website zullen bovendien niet ideaal werken. Door cookies te aanvaarden, stemt u ermee in dat we de cookies gebruiken zoals vermeld in dit cookiebeleid. Indien u dit wenst, kunt u uw cookievoorkeuren altijd wijzigen in de cookiebeheertool die toegankelijk is via de voettekst van de website.

Alle details over de cookies die op deze Website worden gebruikt, vindt u in dit cookiebeleid. Dit beleid legt ook uit voor welke doeleinden deze cookies worden gebruikt, wie ze plaatst, hoe u ze kunt beheren of verwijderen en wat uw rechten zijn als bezoeker van de Website.

We wensen u een plezierige lees- en surfervaring toe.

1. Wat is een cookie?

Cookies zijn kleine tekst-, beeld- of softwarebestanden die uw webbrowser op uw toestel bewaart wanneer u websites en toepassingen gebruikt. Het woord ‘apparaat’, zoals gebruikt in dit cookiebeleid, verwijst naar computers, smartphones, tablets en alle andere toestellen die worden gebruikt om op het internet te surfen.

Cookies kunnen ofwel: (i) sessiespecifiek zijn, wat betekent dat ze van uw apparaat worden verwijderd zodra de browsersessie wordt gesloten; of (ii) permanent zijn, wat betekent dat ze op uw apparaat blijven staan totdat ze worden verwijderd. Raadpleeg Hoofdstuk 3 voor meer informatie over de sessiespecifieke en permanente cookies.

Cookies voeren een aantal nuttige functies uit, zoals:

 • U authenticeren en identificeren op onze websites en/of applicaties, zodat we u de diensten kunnen leveren die u vraagt;
 • De beveiliging van de website en/of applicaties verbeteren, onder meer om frauduleus gebruik van inloggegevens te voorkomen en gebruikersgegevens te beschermen tegen toegang door onbevoegde personen;
 • U gepersonaliseerde reclame sturen, met name op basis van uw browsergeschiedenis en uw onlinevoorkeuren;
 • Uw gebruik van onze websites en/of applicaties monitoren om ze te verbeteren;
 • Uw gebruikerservaring verbeteren door de inhoud van de website en/of applicaties aan te passen aan en af te stemmen op uw interesses zodat wij en onze partners u relevantere advertenties en inhoud van Fintro kunnen verstrekken op websites en in applicaties die losstaan van Fintro.
 • de informatie die u ons hebt verstrekt, onthouden (bijvoorbeeld om formulieren automatisch in te vullen met gegevens die u eerder aan ons hebt doorgegeven zodat u zich sneller kunt aanmelden);
 • Uw voorkeuren en instellingen bijhouden (bv. taal, tijdzone enz.) of waar u gestopt bent in uw gebruik van de websites en/of toepassingen van Fintro;

2. Welke informatie kan in een cookie worden opgeslagen?

De informatie die door de cookies op uw apparaat wordt opgeslagen, kan betrekking hebben op het volgende, afhankelijk van de bewaartermijn:

 • de webpagina's die u op dat apparaat hebt bezocht;
 • de advertenties waarop u hebt geklikt;
 • de browser die u gebruikt;
 • uw IP-adres;
 • en alle andere informatie die u hebt verstrekt op de bezochte websites en/of in onze applicaties.

Cookies kunnen persoonsgegevens bevatten. Wanneer u kiest welke soorten cookies u op uw apparaat toestaat, kunnen deze cookies rechtstreeks worden geplaatst door ons (first-party cookies) of door een van onze partners (cookies van derden).

Wanneer we cookies gebruiken die persoonsgegevens verzamelen, vallen dit verzamelen en de ermee gepaard gaande verwerkingsactiviteiten onder onze Gegevensbeschermingsverklaring.

Wanneer u toestemming geeft voor de installatie van cookies van derden op uw apparaat, hebben onze partners toegang tot de informatie die ze bevatten (zoals uw surfstatistieken wanneer u cookies van derden analyseert) in overeenstemming met onze Privacyverklaring en die van onze partners.

3. Welke cookies gebruiken wij en voor welk doel?

We hebben de cookies op deze Website onderverdeeld in drie hoofdcategorieën, op basis van hun doelen:

1 Strikt noodzakelijke cookies (verplicht)

Deze cookies kunnen niet worden geweigerd als u de Website wilt bezoeken. Dat is goed, want ze zorgen ervoor dat de Website stabiel is en goed en veilig werkt. Ze worden alleen door ons geplaatst en ze verzamelen anonieme gegevens.

Wanneer u de website bijvoorbeeld voor het eerst bezoekt, wordt u gevraagd uw taal te kiezen zodat de webpagina's automatisch in die taal openen.

Tool

Beschrijving

Cookie

Doel

Geldigheid

BNP SiteFactory

BNP SiteFactory is het platform dat content en diensten levert aan de klanten.

axes

Deze cookie slaat de basisinstellingen van de gebruiker op: taal, merk, editie (laatst bezochte categorie)

7 jaar

CSRF

Cookie om Cross Site Reference Forgery en oproepen van een andere oorsprong te verhinderen.

Sessie

europolicy

Deze cookie wordt toegevoegd door SiteFactory en wordt gebruikt voor de toegang tot de website, zonder deze cookie zal de website niet werken. Deze cookie slaat geen gebruikersinformatie op. Het zorgt ervoor dat de structuur van de website werkt.

1 jaar

userInformation

Deze cookie wordt toegevoegd door SiteFactory en wordt gebruikt voor de toegang tot de website, zonder deze cookie zal de website niet werken. Deze cookie slaat geen gebruikersinformatie op. Het zorgt ervoor dat de structuur van de website werkt.

Sessie

distributorid

De eerste twee tekens van het distributor-ID zijn het ID van het distributiekanaal (49 voor mobiel, 52 voor web). De volgende twee tekens staan voor het merk ('FB' voor Fortis Bank, 'KN' voor Fintro) en de laatste drie tekens verwijzen naar de toepassing (001 voor EasyBanking, 002 voor de toepassing Hello bank!). Deze cookie is het website-ID en wordt gebruikt om het onderscheid te maken tussen de websites van de verschillende merken.

Sessie

cookieDisclaimer

Cookie gebruikt om na te gaan of de cookiemelding al dan niet aan de gebruiker wordt getoond. Als de bezoeker de website voor de eerste keer bezoekt, zorgt deze cookie ervoor dat de banner getoond wordt. De geldigheid bedraagt zes maanden: na zes maanden van inactiviteit of na een update van de cookie policy zal de gebruiker opnieuw de informatie/banner zien.

6 maanden

cookieS_SETTINGS

Cookie gebruikt om na te gaan of de cookiemelding al dan niet aan de gebruiker wordt getoond. Als de bezoeker de website voor de eerste keer bezoekt, zorgt deze cookie ervoor dat de banner getoond wordt. De geldigheid bedraagt zes maanden: na zes maanden van inactiviteit of na een update van de cookie policy zal de gebruiker opnieuw de informatie/banner zien.

180 dagen

(*-)JSESSIONID

Dit is een cookie voor de technische sessie. Deze wordt gebruikt om de bezoeken aan de website om te leiden naar verschillende machines in de back-end. Niet alle bezoekers zitten op dezelfde server. Als een server crasht, kan het bezoek op een andere server worden teruggeplaatst. Deze cookie herkent welke gebruiker op welke server belandt. Het zorgt voor een gelijke verdeling van de bezoekers over de servers en garandeert stabiele prestaties.

Sessie

PD-S-SESSION-ID

Cookie gebruikt voor sessiebeheer.

Sessie

TS**********

Dit is een beveiligingscookie ingesteld door de Firewall als een unieke identificator.

Sessie

gsn

Deze cookie maakt een algemeen sessienummer aan, het is dus een cookie voor sessiebeheer (sessie-ID, willekeurig nummer voor sessie). Als iemand toegang heeft, heeft deze sessie een nummer. Deze cookie wordt geplaatst voor communicatieredenen tussen klant – website – server. Het dient niet om in te loggen.

Sessie

seg

Cookie om de segmentvoorkeur van de klant te onthouden.

1 jaar

plogid

Technische cookie gebruikt tijdens de loginprocedure. Als een gebruiker begint met inloggen, onthoudt het logid de loginsessie zodat de website weet dat de gebruiker al is aangemeld. Zodra de gebruiker heeft ingelogd, wordt het logid verwijderd. Deze cookie wordt behouden tijdens de fases van de loginprocedure.

Sessie

logonProfiles

Deze cookie wordt gebruikt om de loginprofielen van de klanten op te slaan, het wordt enkel geplaatst als de klant dit profiel wil opslaan. Het klantenprofiel kan niet rechtstreeks uit het cookie worden afgeleid, enkel uit de waarde wanneer het op de website wordt gebruikt.

12 jaar

w1n0_er

Dit is een cookie voor load balancing. BNP Paribas Fortis heeft verschillende serverparken om de toegang tot de website te garanderen. Aangezien u maar bij één ervan ingelogd kunt zijn, gebruiken we een cookie om de gebruiker naar de meeste geschikte locatie te sturen.

Sessie

FileDownload

Technische cookie die gebruikt wordt tijdens het downloaden van PDF en CSV files. De JavaScript code leest deze cookie om te weten of de file correct werd gedownload.

Sessie

AmountFormat

Deze cookie slaat op de instelling van de gebruiker bij de weergave van bedragen bij de export van transacties in CSV files (decimaal punt of decimaal komma).

Tot verwijdering cookie

MSMC_OVERVIEW_TUTORIAL_COMPLETED

TDeze cookie wordt gebruikt om bij te houden of de gebruiker klaar is met zijn tutorial op de pagina Mijn handtekeningen.

Tot verwijdering cookie

FileDownload

Deze Cookie wordt gebruikt om gebruikersgegevens op te slaan (gebruikers-id) die vooraf worden ingevuld wanneer de gebruiker met itsme® aanmeldt.

Sessie

IM12PR90USER

Deze Cookie wordt gebruikt om gebruikersgegevens op te slaan (gebruikers-id) die vooraf worden ingevuld wanneer de gebruiker met itsme® aanmeldt.

Tot verwijdering cookie

IM12PR90GSMNUMBER

Deze Cookie wordt gebruikt om gebruikersgegevens op te slaan (gsm-nummer) die vooraf worden ingevuld wanneer de gebruiker met itsme® aanmeldt.

Tot verwijdering cookie

loginSessionId

Deze cookie wordt gebruikt om een unieke identificatie van de sessie van de gebruiker op te slaan, als onderdeel van de preventie van fraude en hacking.

Sessie

MTPL-pr56_1.1

Dieses Cookie wird verwendet, um eine eindeutige Kennung der Sitzung des Benutzers als Teil der Verhinderung von Betrug und Hacking zu speichern.

Tot verwijdering cookie

per*

Dit is een cookie voor load balancing. BNP Paribas Fortis heeft verschillende serverparken om de toegang tot de website te garanderen. Aangezien u maar bij één ervan ingelogd kunt zijn, gebruiken we een cookie om de gebruiker naar de meeste geschikte locatie te sturen.

Sessie

Adobe Analytics

Adobe Analytics wordt gebruikt om (anonieme - bij een opt-out) geaggregeerde statistieken over de navigatie te bezorgen. Daarmee kan de bank de werking van de website opvolgen en in functie daarvan verbeteren.

s_sq

Deze cookie wordt geplaatst en ingelezen door de JavaScript-code als de ClickMap- en de Activity Map-functionaliteiten ingeschakeld zijn. Het bevat informatie over de vorige link die de gebruiker heeft aangeklikt. Het wordt gebruikt om bezoeken aan websites bij te houden (hoe vaak de website werd bezocht), om een 'spoor' van het gevolgde pad op te maken. We weten niet wie de bezoeker is (anonieme cookie), maar we kennen het pad van het bezoek.

Sessie

s_cc

Deze cookie wordt ingesteld en gelezen door de JavaScript-code om te bepalen of cookies geactiveerd zijn (gewoon op 'True' ingesteld). Deze cookie is een sessiecookie dat verloopt als de browser wordt gesloten. Zonder deze cookie kunnen we geen prestatie-analyse van de website uitvoeren (wat er werd bezocht en wat niet).

Sessie

s_pc

Cookie gebruikt voor het verzamelen van statistieken (waar een gebruiker klikte, waar hij naartoe scrolde ...) over het websitegebruik. Deze statistieken blijven anoniem.

1 jaar

s_ppn

Registreert het gedeelte van een pagina (0–100%) dat de gebruiker bekijkt en zet deze waarde om in een variabele bij de weergave van de volgende pagina.

Sessie

s_pprt

Cookie gebruikt voor het verzamelen van statistieken over het websitegebruik. Deze statistieken blijven anoniem.

Sessie

s_ptc

Deze cookie biedt een 'native' methode om nauwkeurige en gedetailleerde tijdsstatistieken te verkrijgen voor het laden van gebeurtenissen, bv. wanneer een pagina of functionaliteit wordt geladen.

Sessie

_sdsat_zid

Custom Adobe Dynamic Tag Manager cookie.

_sdsat_enrolment_ID

Gebruikt om de waarde te onthouden van een unieke identificator van de transactie die plaatsvindt bij een inschrijving.

_sdsat_language

Deze cookie wordt gebruikt om de taal waarin de content wordt weergegeven te onthouden.

s_vi_*

Deze cookie wordt gebruikt om een unieke bezoeker te identificeren, het cookie heeft de opmaak van s_vi_* afhankelijk van de gebruikte rapporteringssite.

2 jaar

AMCVS_F46824205476152E0A4C98A2%40AdobeOrg

De cookie AMCVS fungeert als een vlag die aangeeft dat de sessie is geïnitialiseerd. De waarde ervan is altijd '1' en wordt verwijderd wanneer de sessie is beëindigd.

Sessie

AMCV_F46824205476152E0A4C98A2%40AdobeOrg

De AMCV cookie bevat de Experience Cloud visitor ID or MID. De MID wordt opgeslagen in een sleutel-waarde-paar dat deze syntaxis volgt: mid | Experience Cloud ID.
Om meer te weten over het privacybeleid van de Adobe Experience Cloud of om uit te schrijven, zie http://www.adobe.com/nl/privacy/opt-out.html.

2 jaar

s_fid

Deze cookie wordt gebruikt om een unieke bezoeker te identificeren als de standaard s_vi cookie niet beschikbaar is door cookiebeperkingen door derden.

2 jaar

s_ecid

De ECID-cookie bevat de Experience Cloud ID (ECID) of MID. De MID wordt opgeslagen in een sleutel/waarde-paar met de volgende syntaxis: s_ecid=MID|Experience Cloud ID.

Deze cookie wordt door het domein van de klant geplaatst nadat het AMCV-cookie door de klant is ingesteld. De cookie heeft tot doel permanente ID-tracking toe te staan in de 1e partij-status en wordt gebruikt als referentie-ID in het geval dat de AMCV-cookie is verlopen. Kijk bij AMCV-cookie voor meer informatie.

Voor details over het privacybeleid van de Adobe Experience Cloud of om uit te schrijven, zie http://www.adobe.com/nl/privacy/opt-out.html.

2 jaar

demdex

De Adobe Experience Cloud Identity Service gebruikt het demdex-cookie (met het BNPPF-organisatie-ID en AMCV-cookie) om een unieke, permanente identificator voor onze websitebezoekers te creëren en op te slaan. Met deze cookies kan de Adobe-ID-service bezoekers in de verschillende domeinen van BNP Paribas Fortis volgen en het delen van gegevens tussen verschillende Experience Cloud-oplossingen die BNP Paribas Fortis gebruikt mogelijk maken.

180 dagen

dpm

DPM (Data Provider Match) informeert interne Adobe-systemen dat een oproep van de Adobe Experience Cloud ID Service een bezoekers-ID aanvraagt. Dit gebeurt alleen wanneer het AMCV-cookie (dat een Experience Cloud-id bevat) niet is ingesteld.

180 dagen

s_ppv

Deze cookies worden ingesteld door de Adobe Analytics-plugin “getPercentPageViewed” en worden gebruikt om de scrolactiviteit van een bezoeker te meten en zo te zien hoeveel hij van een pagina bekijkt voordat hij naar een andere pagina gaat.

Sessie

2. Comfortcookies (met uw toestemming)

Comfortcookies stellen ons in staat om de Website voor u te personaliseren en doelgerichte informatie te tonen die nuttig kan zijn voor u. Deze cookies stellen ons ook in staat om uw gedrag op de Website te begrijpen. Ze worden alleen door ons geplaatst en verzamelen uw persoonlijke voorkeuren.

Bent u bijvoorbeeld klant en hebt u zich al aangemeld in Fintro Web of Fintro App, dan ziet u geen banners die u uitnodigen om klant te worden. U wordt ook nooit twee keer gevraagd om hetzelfde klantenonderzoek in te vullen.

Tool

Beschrijving

Cookie

Doel

Geldigheid

Opt-out

Adobe Analytics

Adobe Analytics wordt gebruikt voor het aanleveren van globale statistieken over navigatie. Bij niet-aanvaarding van de comfortcookies worden alle gegevens anoniem getrackt. Zo kan de bank de prestaties van de website controleren en indien nodig verbeteren, zoals beschreven in de functionele cookies. Bij aanvaarding van de comfortcookies slaan we ook een gehashte klantidentificatie (ZoomitID) op die een meer uitgebreide analyse mogelijk maakt.

De ZoomitID is een identificatie die wordt opgeslagen in Adobe Analytics. Met deze identificatie kan BNP Paribas Fortis onlinegedragsgegevens koppelen aan specifieke klantinformatie, maar enkel als de klant heeft ingestemd met het gebruik van zijn gegevens voor profilering. Door het opslaan van de ZoomitID kunnen we aan het anoniem gedrag bepaalde klantattributen (geslacht, leeftijdscategorie, nationaliteit, ...) toevoegen en zo een meer uitgebreide analyse van het onlinegedrag uitvoeren (op globaal niveau).

2 jaar

Voor meer informatie over het privacybeleid van Adobe Experience Cloud of voor de opt-outclausules, surf naar https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html

Adobe Target

Adobe Target is een tool om de inhoud op de website te personaliseren.

mbox

Adobe Target gebruikt cookies om websiteoperatoren de mogelijkheid te bieden om te testen welke online content en aanbiedingen relevanter zijn voor de bezoekers.

http://optout.tt.omtrdc.net/optout

Celebrus

Celebrus bevat cookies voor profilering en statistiek. Door deze cookies kan de bank de interesse en behoeften van de gebruikers beter leren kennen. Het geeft informatie over de navigatie van gebruikers op onze website. Door deze informatie kan de bank een gepersonaliseerd marketingaanbod aan de gebruiker voorstellen. Door deze cookies kan de bank ook statistisch onderzoek uitvoeren voor marketingdoeleinden.

usy46gabsosd

Dit is een cookie voor de coördinatie van sessiegegevens. Deze cookie geeft de coördinatiereferentie voor informatie over de activiteit van de gebruiker tijdens de sessie. Door de tijdsaanduiding kunnen we langere inactiviteitsperiodes identificeren en deze als nieuwe sessie rubriceren. Het viercijferige load balancer-id is een willekeurige referentie die constant blijft tijdens de sessie en dient voor de load balancers van de operator.

Sessie

Link naar de opt-out van Celebrus

vtz47gabsosd

Dit is een cross-domain-sessiereferentie. Deze cookie is enkel aanwezig als de operator het systeem heeft ingesteld om een consistente sessiereferentie te behouden over de domeinen die ze bezitten/waarop ze actief zijn. Het wordt gebruikt om de sessiereferentie over te dragen tussen verschillende domeinen. Het werkt niet als een gebruiker zijn browser heeft ingesteld om cookies van derden te blokkeren.

Sessie

BNPPFCSAuvt

Dit is een tracking cookie voor een unieke bezoeker. Door deze cookie kunnen we gebruikersactiviteit tussen gebruikerssessies verbinden aan de hand van de uvt-referentie.

aanpasbaar (standaard ingesteld op 150 dagen)

BNPPFCSADBID

Dit is het database-id. Deze cookie zorgt ervoor dat alle gegevens van een gebruiker door het systeem naar dezelfde database of realtimeserver wordt verstuurd.

aanpasbaar (standaard ingesteld op 1.825 dagen)

BNPPFCSAKey

Dit is de beveiligingssleutel. Deze cookie beschermt het systeem van pogingen om de sessiereferentie te vervalsen ('spoofing'). De sessiereferentie op zich is een eenvoudig, lang geheel getal dat gelijkmatig stijgt naarmate nieuwe sessies worden opgestart en is dus eenvoudig te voorspellen. De sessiesleutel is willekeurig en onvoorspelbaar. Het systeem controleert of beide aanwezig en consistent zijn.

Sessie

BNPPFCSASF

Dit is een 'stop flag'. Als dit aanwezig is zal CSA ervan uitgaan dat de verbinding is verbroken en zal het niet meer communiceren met de server. Het wordt geplaatst om de werking van de website te beschermen tegen storingen in netwerk- of Celebrussystemen.

Sessie

BNPPFCSACDuvt

Dit is een tracking cookie voor een unieke bezoeker. Deze cookie is enkel aanwezig als de operator het systeem heeft ingesteld om een consistente unieke bezoekerstrackingreferentie te bewaren over alle domeinen die ze bezitten/waarop ze actief zijn. Het wordt gebruikt om de uvt-referentie over te dragen tussen verschillende domeinen. Het werkt niet als een gebruiker zijn browser heeft ingesteld om cookies van derden te blokkeren of als er al een andere unieke bezoeker-referentie aanwezig is voor het desbetreffende domein.

31 dagen

BNPPFCSAP3P

Dit is de opt-out-flag. Deze cookie geeft de opt-out van de gebruiker door aan het systeem, gaande van volledige tot geen gegevensverzameling. Het is enkelaanwezig als een gebruiker een opt-out-dialoog heeft gebruikt.

20 jaar

BNPPFCSACDID

Dit is een cross-domain-database-id. Deze cookie is enkel aanwezig als de operator het systeem heeft ingesteld om een consistente sessiereferentie te behouden over de domeinen die ze bezitten/waarop ze actief zijn. Het wordt gebruikt om het database-id en het realtimeserver-id over te dragen tussen verschillende domeinen. Het werkt niet als een gebruiker zijn browser heeft ingesteld om cookies van derden te blokkeren. De sleutel is voormelde beveiligingssleutel.

Sessie

BNPPFCSAcdPersisted

Bijgewerkt bij het starten van de sessie

BNPPFCSAcdSession

Bijgewerkt wanneer evenementen zijn ontvangen (server-side)

BNPPFCSApersisted

Bijgewerkt bij het starten van de sessie

BNPPFCSAsession

Bijgewerkt wanneer evenementen zijn ontvangen (client-side)

3. Marketingcookies (met uw toestemming)

Deze cookies zorgen ervoor dat u relevante informatie en gepersonaliseerde aanbiedingen ontvangt op sociale media, onze websites en andere websites of toepassingen. Deze cookies worden door ons geplaatst, maar ook door andere bedrijven.

Als u bijvoorbeeld online op de Website op zoek was naar een nieuwe autoverzekering, kunt u aanbiedingen voor autoverzekeringen en andere relevante informatie bekijken op sociale media, onze websites en andere websites of toepassingen.

Tool

Beschrijving

Cookie/Externe partner

Details/Opt-out-links

Geldigheid

BlueKai (Oracle)

Bluekai wordt gebruikt om de efficiëntie van advertenties te optimaliseren en de personalisatie van de websites en mobiele toepassingen te vereenvoudigen. BlueKai is het toonaangevende cloudgebaseerde bigdataplatform in de sector, waarmee bedrijven online-, offline- en mobiele marketingcampagnes kunnen personaliseren met rijkere en meer hanteerbare informatie over het doelpubliek.

bku

Dit bepaalt het Unique-User-ID van Bluekai. Dit ID kan gebruikt worden om de gebruikerservaring te personaliseren op de domeinen van BNP Paribas Fortis. Verder kunnen gegevens van andere met deze cookie verbonden organisaties gebruikt worden om de gebruikerservaring verder te verbeteren.
(https://datacloudoptout.oracle.com)

90 dagen

bkp1

Plaatsingen (tagbeheer)
(https://datacloudoptout.oracle.com)

90 dagen

bklc

Deze cookie wordt gebruikt als een tijdsaanduiding van de laatst geregistreerde gebeurtenis.
(https://datacloudoptout.oracle.com)

90 dagen

bko

Deze cookie wordt gebruikt voor orderbeheer.
(https://datacloudoptout.oracle.com)

90 dagen

bkw5

Omruiling van wins
(https://datacloudoptout.oracle.com)

90 dagen

bkst

SDT ID-overdrachten
(https://datacloudoptout.oracle.com)

90 dagen

bk

Dit is de belangrijkste controlesom-cookie.
(https://datacloudoptout.oracle.com)

90 dagen

bkc

Deze cookie wordt gebruikt om tags uit te wisselen.
(https://datacloudoptout.oracle.com)

90 dagen

bkdc

Deze cookie onthoudt welk datacenter gebruikt wordt om de gegevens van de desbetreffende gebruiker op te slaan. Zo kan het meest nabije datacenter gebruikt worden, wat de prestaties van de website verbetert.
(https://datacloudoptout.oracle.com)

90 dagen

BKAllow

Als deze cookie ingesteld is op 'actief' heeft de gebruiker zijn opt-in gegeven voor de Bluekai-tool.
(https://datacloudoptout.oracle.com)

90 dagen

BKIgnore

Als deze cookie ingesteld is op 'actief' heeft de gebruiker zijn opt-out gegeven voor de Bluekai-tool. Deze cookie overschrijft BKAllow.
(https://datacloudoptout.oracle.com)

90 dagen

bkou

Deze cookie slaat de offline bestandsupdates op naar het profiel.
(https://datacloudoptout.oracle.com)

90 dagen

bksso

Deze cookie is de identifier van de JSON-tag voor Site Side Optimization (SSO).
(https://datacloudoptout.oracle.com)

90 dagen

Google Campaign Manager

Google kan contact met u opnemen met hun advertentiemateriaal. Hun advertentiecontent wordt op maat gemaakt van wat u interesseert, op basis van uw browsegedrag en de pagina's die u hebt geraadpleegd. De cookies worden ook gebruikt om de impact van de advertentiecampagnes van de bank op deze website te meten. De bank verzamelt geen financiële of persoonlijke gegevens met deze cookies. Onze externe partner (Havas Media Belgium) kan u advertenties laten zien als u onze website hebt bezocht. Deze advertenties zijn op maat gemaakt van wat u interesseert, gebaseerd op wat u online doet en de websites die u bezoekt. Om onze marketingcontent te verbeteren, kan deze cookie daarom gegevens naar onze externe partner sturen. U vindt meer informatie over het advertentiebeleid van onze externe partners en over hoe u het verzamelen van uw gegevens kunt stopzetten op hun respectieve pagina's.

Facebook

https://www.facebook.com/settings?tab=ads

180 dagen

Twitter

https://support.twitter.com/articles/20170514

180 dagen

LinkedIn

https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62931/manage-advertising-preferences?lang=nl

30 dagen

Mediamath

http://www.mediamath.com/privacy-policy/

390 dagen

Appnexus

http://www.appnexus.com/platform-policy#choices

180 dagen

Doubleclick

https://adssettings.google.com

180 dagen

Strikead

https://www.sizmek.com/privacy-policy/optedin/#options

90 dagen

Drawbridge

https://www.drawbridge.com/optoutstart

180 dagen

Google

http://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/

180 dagen

Tradelab

http://tradelab.com/nl/privacy/

180 dagen

Ligatus

https://www.ligatus.com/nl/privacy-policy#cookie_status

180 dagen

4. Verantwoordelijke voor cookies

De eigenaar van de website, en verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens die in de cookies zijn opgeslagen, is:

BNP Paribas Fortis SA-NV
Warandeberg 3
1000 Brussel

privacy@bnpparibasfortis.com

5. Hoe kunt u uw cookiekeuze beheren?

U kunt de manier waarop cookies op de Website worden gebruikt, beheren door:

 • Uw cookievoorkeuren beheren in de cookiebeheertool, toegankelijk onderaan de website. In deze tool kunt u op elk moment uw voorkeuren wijzigen, uw toestemming voor de verschillende bewerkbare categorieën cookies intrekken of opnieuw geven.
 • De privacy-instellingen van uw browser configureren (zie de hulpfunctie van uw browser om meer te weten te komen over het regelen van cookies).
 • Websites van derden bekijken: hiermee kunt u nagaan hoe u cookies moet beheren voorkeuren op niet-BNP Paribas-websites en -applicaties - zie paragraaf 3.3 voor meer informatie over cookies van derden.

Houd er rekening mee dat uw toestemming niet vereist is voor het gebruik van strikt noodzakelijke cookies voor de goede werking van de website. Daarom is de optie ‘strikt noodzakelijke cookies’ aangevinkt, zoals vereist in onze cookiebeheertool en dus niet optioneel.

Door bepaalde soorten cookies of categorieën cookies te weigeren of uit te schakelen - bijvoorbeeld comfortcookies - kunnen we uw gebruikerservaring op onze websites en/of in onze applicaties niet optimaliseren.

Standaard bewaren we uw cookiekeuzes met betrekking tot het apparaat dat u maximaal 180 dagen hebt gebruikt. Als u de voorkeuren voor cookies wenst te veranderen, kunt u uw keuzes op elk moment bijwerken via [deze link]. In elk geval vragen wij u om de 180 maanden opnieuw een keuze te maken.

6. Uw rechten als bezoeker op onze website

Raadpleeg onze Privacyverklaring die toegankelijk is via de voettekst van de Website voor meer informatie over BNP Paribas Fortis NV als verwerkingsverantwoordelijke van persoonsgegevens en over uw rechten als betrokkenen.

Als bezoeker en subject van de gegevens die deze cookies bewaren, hebt u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit https://www.dataprotectionauthority.be/