Cookiebeleid

De groep BNP Paribas streeft ernaar u de best mogelijke dienstverlening te bieden, en we willen daarbij het vertrouwen dat u in ons stelt behouden.

In deze context hanteren wij een aantal sterke principes om de bescherming van uw gegevens te waarborgen.

Om die reden willen wij u transparante informatie verstrekken over de wijze waarop wij cookies plaatsen, gebruiken en opslaan op uw apparaat wanneer u onze websites fintro.be (hierna de 'Website' genoemd) bezoekt en u de nodige opties bieden waarmee u ze kunt beheren en verwijderen.

1. Wat is een cookie?

Cookies zijn kleine tekst-, beeld- of softwarebestanden die op uw apparaat kunnen worden geplaatst en/of gelezen wanneer u onze Website opent. Het woord ‘apparaat’, zoals gebruikt in dit Cookiebeleid, verwijst naar computers, smartphones, tablets en alle andere apparaten waarmee op internet wordt gesurft.

Cookies kunnen: (i) sessiespecifiek zijn, wat betekent dat ze van uw apparaat worden verwijderd zodra de sessie en browser zijn gesloten; of (ii) persistent zijn, wat betekent dat ze op uw apparaat blijven staan totdat ze worden verwijderd.

De cookies kunnen verschillende functies hebben en bieden u specifiek de mogelijkheid:

 • u te authenticeren en te identificeren op onze Website zodat wij u de gevraagde diensten kunnen leveren;
 • de beveiliging van de Website te verbeteren, onder meer om frauduleus gebruik van inloggegevens te voorkomen en gebruikersgegevens te beschermen tegen toegang door onbevoegde partijen;
 • u gepersonaliseerde reclame te sturen op basis van uw browsergeschiedenis en uw onlinevoorkeuren;
 • uw gebruik van onze Website op te volgen om eventuele verbeteringen te kunnen aanbrengen;
 • uw gebruikerservaring te verbeteren door de inhoud van de Website aan te passen aan uw interesses en u relevantere advertenties en inhoud van Fintro aan te bieden op onze Website of websites van derden;
 • de informatie die u ons hebt verstrekt te onthouden (bijvoorbeeld om formulieren automatisch in te vullen met gegevens die u eerder aan ons hebt doorgegeven zodat u zich sneller kunt aanmelden);
 • uw voorkeuren en gebruikersinstellingen van onze Website bij te houden (bijvoorbeeld de taal, de tijdzone, etc.).

2. Welke informatie kan in een cookie worden opgeslagen?

De informatie die wordt opgeslagen door de cookies op uw apparaat kan – binnen de toepasselijke bewaartermijn van elk cookie – betrekking hebben op het volgende:

 • de webpagina's die u op dat apparaat hebt bezocht;
 • de advertenties waarop u hebt geklikt;
 • de browser die u gebruikt;
 • uw IP-adres;
 • en alle andere informatie die u op onze Website hebt verstrekt.

Cookies kunnen persoonsgegevens bevatten die vallen onder onze Privacyverklaring.

3. Welke cookies gebruiken wij en voor welk doel?

De cookies die wij gebruiken op onze Websites worden onderverdeeld in verschillende categorieën.

We gebruiken bepaalde tools (Adobe Target en Adobe Analytics) voor diverse doeleinden. Voor deze doeleinden, zoals doelgroepmetingen of reclame, is uw toestemming vereist. Als u geen toestemming hebt gegeven voor cookies voor publieksmeting uit te voeren, gebruiken wij deze tools niet om uw gegevens te verwerken voor doelgroepmetingen noch voor andere doeleinden.

1. Strikt noodzakelijke cookies (verplicht)

Deze cookies zijn noodzakelijk voor de correcte werking van de Website. Deze categorie bevat, onder andere, cookies die sessie-ID's en identificatiegegevens verzamelen, of cookies waarmee de interface van een Website kan worden gepersonaliseerd (bijvoorbeeld voor de keuze van de taal of de voorstelling van een dienst). Deze categorie omvat ook cookies die ons helpen om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, met name door een veilige onlineomgeving te garanderen (bijvoorbeeld door herhaaldelijk mislukte aanmeldingen op te sporen om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw account).

Tool

Beschrijving

Cookie

Doel

Geldigheid

BNP SiteFactory

BNP SiteFactory is het platform dat content en diensten levert aan de klanten.

(*-)JSESSIONID

Dit is een cookie voor de technische sessie. Het wordt gebruikt om de bezoeken aan de website om te leiden naar verschillende machines in de back-end. Niet alle bezoekers zitten op dezelfde server. Als een server crasht, kan het bezoek op een andere server worden teruggeplaatst. Deze cookie herkent welke gebruiker op welke server belandt. Het zorgt voor een gelijke verdeling van de bezoekers over de servers en garandeert stabiele prestaties.

Sessie

*XSRF-TOKEN

Beveiligingscookie dat wordt gebruikt om Cross-Site Scripting aanvallen op te sporen.

Sessie

AK-Ref-Id

DDoS-bescherming

Sessie

AmountFormat

Deze cookie slaat op de instelling van de gebruiker bij de weergave van bedragen bij de export van transacties in CSV files (decimaal punt of decimaal komma).

Aanhoudend

AMWEBJCT!%2F!myaxes

Deze cookie wordt gebruikt om cliënten van private banking en Wealth Management van elkaar te onderscheiden en om de content van private banking te laten zien aan niet-geverifieerde wealth-cliënten. Op dit moment maakt de site standaard geen onderscheid tussen private en wealth. Eens de gebruiker inlogt en hij wealth-cliënt is, zal hij de content van wealth zien. Dat is voor de privacy van het wealth-cliënteel: als iemand de computer van een wealth-cliënt gebruikt, ziet hij niet dat het een wealth-cliënt is, behalve als hij is ingelogd. Deze cookie wordt geplaatst in de context van privacy door ontwerp: het cookie is ook na de authenticering nodig aangezien front-end de gegevens van back-end niet overneemt.

1 jaar

AMWEBJCT*

WebSEAL maakt unieke cookienamen aan om mogelijke naamgevingsconflicten met cookies die via andere -j-juncties worden teruggestuurd, te voorkomen.

Sessie

ARR_d-net383.prod.be.echonet_Affinity

De ARR-servers verdelen de inkomende verzoeken naar de IIS-backend-servers en de cookie zorgt ervoor dat alle volgende verzoeken van de client naar dezelfde server worden verzonden.

Sessie

axes

Deze cookie slaat de basisinstellingen van de gebruiker op: taal, merk, editie (laatst bezochte categorie; bv. Private/Retail Banking)

7 jaar

cookieDisclaimer

Cookie gebruikt om na te gaan of de cookiemelding al dan niet aan de gebruiker wordt getoond. Als de bezoeker de website voor de eerste keer bezoekt, zorgt deze cookie ervoor dat de banner getoond wordt. In de nieuwe tool zal de geldigheidsduur zes maanden bedragen. Na zes maanden zal de gebruiker de informatie/banner opnieuw zien.

6 maanden

COOKIES_SETTINGS

Cookie gebruikt om na te gaan of de cookiemelding al dan niet aan de gebruiker wordt getoond. Als de bezoeker de website voor de eerste keer bezoekt, zorgt Deze cookie ervoor dat de banner getoond wordt. De geldigheid bedraagt zes maanden: na zes maanden van inactiviteit of na een update van de cookie policy zal de gebruiker opnieuw de informatie/banner zien.

180 dagen

CSRF

Cookie om Cross Site Reference Forgery en oproepen van een andere oorsprong te verhinderen.

Sessie

distributorid

De eerste twee tekens van het distributor-ID zijn het ID van het distributiekanaal (49 voor mobiel, 52 voor web). De volgende twee tekens staan voor het merk ('FB' voor Fortis Bank, 'KN' voor Fintro) en de laatste drie tekens verwijzen naar de toepassing (001 voor EasyBanking, 002 voor de toepassing Hello bank!). Deze cookie is het website-ID en wordt gebruikt om het onderscheid te maken tussen de websites van de verschillende merken.

Sessie

europolicy

Deze cookie wordt toegevoegd door SiteFactory en wordt gebruikt voor de toegang tot de website, zonder deze cookie zal de website niet werken. Deze cookie slaat geen gebruikersinformatie op. Het zorgt ervoor dat de structuur van de website werkt.

1 jaar

FileDownload

Technische cookie die gebruikt wordt tijdens het downloaden van PDF en CSV files. De JavaScript code leest deze cookie om te weten of de file correct werd gedownload. Deze cookie wordt gebruikt om gebruikersgegevens op te slaan (gebruikers-id) die vooraf worden ingevuld wanneer de gebruiker met itsme® aanmeldt.

Sessie

gsn

Deze cookie maakt een algemeen sessienummer aan, het is dus een cookie voor sessiebeheer (sessie-ID, willekeurig nummer voor sessie). Als iemand toegang heeft, heeft deze sessie een nummer. Deze cookie wordt geplaatst voor communicatieredenen tussen klant – website – server. Het dient niet om in te loggen.

Sessie

gtcPolicy

Cookie gebruikt om na te gaan of de cookiemelding al dan niet aan de gebruiker wordt getoond.

1 jaar

language

Slaat de voorkeurstaal van de gebruiker op

1 jaar

LoadBalancer

Dit is een cookie voor load balancing. BNP Paribas Fortis heeft verschillende serverparken om de toegang tot de website te garanderen. Aangezien u maar bij één ervan ingelogd kunt zijn, gebruiken we een cookie om de gebruiker naar de meeste geschikte locatie te sturen.

Sessie

PD-S-SESSION-ID

Cookie gebruikt voor sessiebeheer.

Sessie

PD_STATEFUL_*

Sessiestatuscookies die door de SAML-service worden gebruikt om de status te behouden tijdens multi-step handshakes.

Sessie

per*

Dit is een cookie voor load balancing. BNP Paribas Fortis heeft verschillende serverparken om de toegang tot de website te garanderen. Aangezien u maar bij één ervan ingelogd kunt zijn, gebruiken we een cookie om de gebruiker naar de meeste geschikte locatie te sturen.

Sessie

plogid

Technische cookie gebruikt tijdens de loginprocedure. Als een gebruiker begint met inloggen, onthoudt het logid de loginsessie zodat de website weet dat de gebruiker al is aangemeld. Zodra de gebruiker heeft ingelogd, wordt het logid verwijderd. Deze cookie wordt behouden tijdens de fases van de loginprocedure.

Sessie

routeFrom

Deze cookie wordt gebruikt om het gedrag van de knop Terug af te handelen

Sessie

security

Deze cookie wordt gebruikt voor de toegang tot de website, zonder deze cookie zal de website niet werken. Deze cookie slaat geen gebruikersinformatie op. Het zorgt ervoor dat de structuur van de website werkt.

Sessie

seg

Cookie om de segmentvoorkeur van de klant te onthouden.

1 jaar

tempCookie

Technische cookie

Sessie

TS*

Dit is een beveiligingscookie ingesteld door de Firewall als een unieke identificator.

Sessie

userInformation

Technische cookie dat een vaste waarde bevat en vereist is voor de structuur van de website. Deze cookie slaat geen gebruikersinformatie op, het zorgt ervoor dat de structuur van de website werkt.

Sessie

w1n0_er

Dit is een cookie voor load balancing. BNP Paribas Fortis heeft verschillende serverparken om de toegang tot de website te garanderen. Aangezien u maar bij één ervan ingelogd kunt zijn, gebruiken we een cookie om de gebruiker naar de meeste geschikte locatie te sturen.

Sessie

Easy Banking Business

Met Easy Banking Business kan u al uw bankzaken van uw onderneming snel en eenvoudig uitvoeren en opvolgen.

consultStatementsTabTooltip

Deze cookie wordt gebruikt om de tooltip over te slaan in het scherm Rekeninguittreksels.

Aanhoudend

GV12PR56MEM

Het doel van deze cookie is om de MEM-status op te slaan, zodat als de gebruiker zich in de algemene weergavemodus bevindt, we dit kunnen weten zonder prestatieproblemen.

1 jaar

IM12PR90CCR

Het doel van deze cookie is om op te slaan of een gebruiker zich al eerder heeft geauthenticeerd met een kaartlezer om hem een vlotte authenticatie te bieden.

1 jaar

IM12PR90GSMNUMBER

Deze cookie wordt gebruikt om gebruikersgegevens op te slaan (gsm-nummer) die vooraf worden ingevuld wanneer de gebruiker met itsme® aanmeldt.

Aanhoudend

IM12PR90USER

Deze cookie wordt gebruikt om gebruikersgegevens op te slaan (gebruikers-id) die vooraf worden ingevuld wanneer de gebruiker met itsme® aanmeldt.

Aanhoudend

loginSessionId

Deze cookie wordt gebruikt om een unieke identificatie van de sessie van de gebruiker op te slaan, als onderdeel van de preventie van fraude en hacking.

Sessie

MSMC_OVERVIEW_TUTORIAL_COMPLETED

Deze cookie wordt gebruikt om bij te houden of de gebruiker klaar is met zijn tutorial op de pagina Mijn handtekeningen.

Aanhoudend

MTPL-pr56_*

Deze cookie wordt gebruikt om de tooltip over te slaan in het scherm Nieuwe overschrijving.

Aanhoudend

secure

Deze cookie wordt toegevoegd door SiteFactory en wordt gebruikt voor de toegang tot de website, zonder deze cookie zal de website niet werken. Deze cookie slaat geen gebruikersinformatie op. Het zorgt ervoor dat de structuur van de website werkt.

30 dagen

welcomeOverlayAccountOverview

Deze cookie wordt gebruikt om de tooltip in het accountoverzicht over te slaan.

400 dagen

Easy Banking Web

Easy Banking Web, uw online bank in alle veiligheid

logonProfiles

Deze cookie wordt gebruikt om de loginprofielen van de klanten op te slaan, het wordt enkel geplaatst als de klant dit profiel wil opslaan. Het klantenprofiel kan niet rechtstreeks uit het cookie worden afgeleid, enkel uit de waarde wanneer het op de website wordt gebruikt.

12 jaar

username

Dit cookie slaat de aliasbenaming van het laatst ingelogde profiel op. Het doel is om dit profiel te voorselecteren voor de volgende inlogpoging op die browser. Er wordt gestreefd naar een goede gebruikerservaring, zodat de klant bij meerdere aanmeldingsprofielen in de browser toch steeds de ervaring krijgt die hij/zij het laatst heeft gebruikt.

7 jaar

Isabel intelligate

De beveiligingscomponenten vormen de hoeksteen van de Isabel 6-beveiliging.

ig-dtid

Cookie gebruikt voor de authenticatie van IntelliGate.

1 jaar

ISAUISESSION

Identificatie van de sessie

Sessie

JSESSIONID

Volgt de prestaties van het platform en het gebruik van debugging (uitsluitend voor intern gebruik)

Sessie

LANGUAGE

Slaat de voorkeurstaal van de gebruiker op

1 jaar

OptanonConsent

Dit cookie wordt ingesteld door de cookiecomplianceoplossing van OneTrust. Het slaat informatie op over de categorieën cookies die de website gebruikt en geeft aan of de bezoekers hun toestemming hebben gegeven of ingetrokken voor het gebruik van elk van deze categorieën. Op die manier kunnen eigenaars van websites voorkomen dat bij 'geen toestemming' cookies van elk van deze categorieën in de browser van de gebruiker worden geplaatst. Het cookie heeft normaal een levensduur van één jaar, zodat de voorkeuren van bezoekers die terugkeren naar de website worden onthouden. Het bevat geen informatie die de bezoeker van de website kan identificeren.

1 jaar

PROFILE

Slaat het voorkeursprofiel van de gebruiker op

1 jaar

reentry

Gebruikt om de browser van de bezoeker te herkennen bij terugkeer op de website.

Sessie

renderid

Deze cookie wordt gebruikt om de bezoeker toe te wijzen aan een specifieke server

Sessie

ssolbPROD

Cookie gebruikt voor de authenticatie van IntelliGate.

1 jaar

XSRF-TOKEN

Beveiligingscookie dat wordt gebruikt om Cross-Site Scripting aanvallen op te sporen.

Sessie

Messagent

Een oplossing voor het creëren, uitvoeren en analyseren van effectieve gepersonaliseerde campagnes via alle kanalen

CR

Cookie voor sessiebeheer.

Sessie

2. Cookies voor publieksmeting (met uw toestemming)

Met deze cookies krijgen we inzicht in de manier waarop gebruikers op onze Website terechtkomen, kunnen we het aantal bezoekers op onze Website meten, maar ook analyseren hoe bezoekers op de Website navigeren of hun traject reconstrueren. Dit helpt ons de manier waarop onze Websites werken te verbeteren door er, bijvoorbeeld, voor te zorgen dat gebruikers gemakkelijk vinden wat ze zoeken.

Tool

Beschrijving

cookie

Doel

Geldigheid

Opt-out

Adobe Analytics

Adobe Analytics wordt gebruikt voor het aanleveren van globale statistieken over navigatie. Bij niet-aanvaarding van de comfortcookies worden alle gegevens anoniem getrackt. Zo kan de bank de prestaties van de website controleren en indien nodig verbeteren.

 

De ZoomitID is een identificatie die wordt opgeslagen in Adobe Analytics. Met deze identificatie kan BNP Paribas Fortis onlinegedragsgegevens koppelen aan specifieke klantinformatie, maar enkel als de klant heeft ingestemd met het gebruik van zijn gegevens voor profilering. Door het opslaan van de ZoomitID kunnen we aan het anoniem gedrag bepaalde klantattributen (geslacht, leeftijdscategorie, nationaliteit, ...) toevoegen en zo een meer uitgebreide analyse van het onlinegedrag uitvoeren (op globaal niveau).

2 jaar

http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html

_sdsat_enrolment_ID

Gebruikt om de waarde te onthouden van een unieke identificator van de transactie die plaatsvindt bij een inschrijving.

1 jaar

_sdsat_language

Deze cookie wordt gebruikt om de taal waarin de content wordt weergegeven te onthouden.

1 jaar

_sdsat_MGM_sponsor_ID

Deze cookie wordt gebruikt om de unieke identificator van een 'sponsor'-gebruiker in het 'Members get members'-proces van Hello bank! te onthouden.

1 jaar

_sdsat_MGM_user_ID

Deze cookie wordt gebruikt om de unieke identificator van een 'vriend'-gebruiker in het 'Members get members'-proces van Hello bank! te onthouden.

1 jaar

_sdsat_zid

Custom Adobe Dynamic Tag Manager cookie.

1 jaar

AMCV_F46824205476152E0A4C98A2%40AdobeOrg

De AMCV cookie bevat de Experience Cloud visitor ID or MID. De MID wordt opgeslagen in een sleutel-waarde-paar dat deze syntaxis volgt: mid | Experience Cloud ID. Om meer te weten over het privacybeleid van de Adobe Experience Cloud of om uit te schrijven, zie http://www.adobe.com/nl/privacy/opt-out.html.

2 jaar

AMCVS_F46824205476152E0A4C98A2%40AdobeOrg

De cookie AMCVS fungeert als een vlag die aangeeft dat de sessie is geïnitialiseerd. De waarde ervan is altijd '1' en wordt verwijderd wanneer de sessie is beëindigd.

Sessie

demdex

De Adobe Experience Cloud Identity Service gebruikt het demdex-cookie (met het BNPPF-organisatie-ID en AMCV-cookie) om een unieke, permanente identificator voor onze websitebezoekers te creëren en op te slaan. Met deze cookies kan de Adobe-ID-service bezoekers in de verschillende domeinen van BNP Paribas Fortis volgen en het delen van gegevens tussen verschillende Experience Cloud-oplossingen die BNP Paribas Fortis gebruikt mogelijk maken.

180 dagen

dpm

DPM (Data Provider Match) informeert interne Adobe-systemen dat een oproep van de Adobe Experience Cloud ID Service een bezoekers-ID aanvraagt. Dit gebeurt alleen wanneer het AMCV-cookie (dat een Experience Cloud-id bevat) niet is ingesteld.

180 dagen

s_cc

Deze cookie wordt ingesteld en gelezen door de JavaScript-code om te bepalen of cookies geactiveerd zijn (gewoon op 'True' ingesteld). Deze cookie is een sessiecookie dat verloopt als de browser wordt gesloten. Zonder deze cookie kunnen we geen prestatie-analyse van de website uitvoeren (wat er werd bezocht en wat niet).

Sessie

s_ecid

De ECID-cookie bevat de Experience Cloud ID (ECID) of MID. De MID wordt opgeslagen in een sleutel/waarde-paar met de volgende syntaxis: s_ecid=MID|Experience Cloud ID. Deze cookie wordt door het domein van de klant geplaatst nadat het AMCV-cookie door de klant is ingesteld. De cookie heeft tot doel permanente ID-tracking toe te staan in de 1e partij-status en wordt gebruikt als referentie-ID in het geval dat de AMCV-cookie is verlopen. Kijk bij AMCV-cookie voor meer informatie. Voor details over het privacybeleid van de Adobe Experience Cloud of om uit te schrijven, zie http://www.adobe.com/nl/privacy/opt-out.html.

2 jaar

s_fid

Deze cookie wordt gebruikt om een unieke bezoeker te identificeren als de standaard s_vi cookie niet beschikbaar is door cookiebeperkingen door derden.

2 jaar

s_pc

Cookie gebruikt voor het verzamelen van statistieken (waar een gebruiker klikte, waar hij naartoe scrolde ...) over het websitegebruik. Deze statistieken blijven anoniem.

1 jaar

s_ppn

Registreert het gedeelte van een pagina (0–100%) dat de gebruiker bekijkt en zet deze waarde om in een variabele bij de weergave van de volgende pagina.

Sessie

s_pprt

Cookie gebruikt voor het verzamelen van statistieken over het websitegebruik. Deze statistieken blijven anoniem.

Sessie

s_ppv

Deze cookies worden ingesteld door de Adobe Analytics-plugin “getPercentPageViewed” en worden gebruikt om de scrolactiviteit van een bezoeker te meten en zo te zien hoeveel hij van een pagina bekijkt voordat hij naar een andere pagina gaat.

Sessie

s_ptc

Deze cookie biedt een 'native' methode om nauwkeurige en gedetailleerde tijdsstatistieken te verkrijgen voor het laden van gebeurtenissen, bv. wanneer een pagina of functionaliteit wordt geladen.

Sessie

s_sq

Deze cookie wordt geplaatst en ingelezen door de JavaScript-code als de ClickMap- en de Activity Map-functionaliteiten ingeschakeld zijn. Het bevat informatie over de vorige link die de gebruiker heeft aangeklikt. Het wordt gebruikt om bezoeken aan websites bij te houden (hoe vaak de website werd bezocht), om een 'spoor' van het gevolgde pad op te maken. We weten niet wie de bezoeker is (anonieme cookie), maar we kennen het pad van het bezoek.

Sessie

s_vi_*

Deze cookie wordt gebruikt om een unieke bezoeker te identificeren, het cookie heeft de opmaak van s_vi_* afhankelijk van de gebruikte rapporteringssite.

2 jaar

TEST_AMCV_COOKIE_WRITE

Dit wordt gebruikt om te controleren of de browser cookies ondersteunt .

Sessie

visited_domains

Deze cookie wordt gebruikt om te onthouden welk Hello bank!-platform de gebruiker al heeft bezocht.

400 dagen

3. Voorkeurscookies (met uw toestemming)

Deze cookies laten ons toe de inhoud en functionaliteiten van de Website (en meer bepaald de weergave van onze producten en diensten) te personaliseren en voor te stellen. Ze worden gebruikt om onze Website en uw gebruikerservaring te verbeteren.

Tool

Beschrijving

cookie

Doel

Geldigheid

Opt-out

Adobe Analytics

Adobe Analytics wordt gebruikt voor het aanleveren van globale statistieken over navigatie. Bij niet-aanvaarding van de comfortcookies worden alle gegevens anoniem getrackt. Zo kan de bank de prestaties van de website controleren en indien nodig verbeteren.

 

De ZoomitID is een identificatie die wordt opgeslagen in Adobe Analytics. Met deze identificatie kan BNP Paribas Fortis onlinegedragsgegevens koppelen aan specifieke klantinformatie, maar enkel als de klant heeft ingestemd met het gebruik van zijn gegevens voor profilering. Door het opslaan van de ZoomitID kunnen we aan het anoniem gedrag bepaalde klantattributen (geslacht, leeftijdscategorie, nationaliteit, ...) toevoegen en zo een meer uitgebreide analyse van het onlinegedrag uitvoeren (op globaal niveau).

2 jaar

http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html

_sdsat_enrolment_ID

Gebruikt om de waarde te onthouden van een unieke identificator van de transactie die plaatsvindt bij een inschrijving.

1 jaar

_sdsat_language

Deze cookie wordt gebruikt om de taal waarin de content wordt weergegeven te onthouden.

1 jaar

_sdsat_MGM_sponsor_ID

Deze cookie wordt gebruikt om de unieke identificator van een 'sponsor'-gebruiker in het 'Members get members'-proces van Hello bank! te onthouden.

1 jaar

_sdsat_MGM_user_ID

Deze cookie wordt gebruikt om de unieke identificator van een 'vriend'-gebruiker in het 'Members get members'-proces van Hello bank! te onthouden.

1 jaar

_sdsat_zid

Custom Adobe Dynamic Tag Manager cookie.

1 jaar

AMCV_F46824205476152E0A4C98A2%40AdobeOrg

De AMCV cookie bevat de Experience Cloud visitor ID or MID. De MID wordt opgeslagen in een sleutel-waarde-paar dat deze syntaxis volgt: mid | Experience Cloud ID. Om meer te weten over het privacybeleid van de Adobe Experience Cloud of om uit te schrijven, zie http://www.adobe.com/nl/privacy/opt-out.html.

2 jaar

AMCVS_F46824205476152E0A4C98A2%40AdobeOrg

De cookie AMCVS fungeert als een vlag die aangeeft dat de sessie is geïnitialiseerd. De waarde ervan is altijd '1' en wordt verwijderd wanneer de sessie is beëindigd.

Sessie

demdex

De Adobe Experience Cloud Identity Service gebruikt het demdex-cookie (met het BNPPF-organisatie-ID en AMCV-cookie) om een unieke, permanente identificator voor onze websitebezoekers te creëren en op te slaan. Met deze cookies kan de Adobe-ID-service bezoekers in de verschillende domeinen van BNP Paribas Fortis volgen en het delen van gegevens tussen verschillende Experience Cloud-oplossingen die BNP Paribas Fortis gebruikt mogelijk maken.

180 dagen

dpm

DPM (Data Provider Match) informeert interne Adobe-systemen dat een oproep van de Adobe Experience Cloud ID Service een bezoekers-ID aanvraagt. Dit gebeurt alleen wanneer het AMCV-cookie (dat een Experience Cloud-id bevat) niet is ingesteld.

180 dagen

s_cc

Deze cookie wordt ingesteld en gelezen door de JavaScript-code om te bepalen of cookies geactiveerd zijn (gewoon op 'True' ingesteld). Deze cookie is een sessiecookie dat verloopt als de browser wordt gesloten. Zonder deze cookie kunnen we geen prestatie-analyse van de website uitvoeren (wat er werd bezocht en wat niet).

Sessie

s_ecid

De ECID-cookie bevat de Experience Cloud ID (ECID) of MID. De MID wordt opgeslagen in een sleutel/waarde-paar met de volgende syntaxis: s_ecid=MID|Experience Cloud ID. Deze cookie wordt door het domein van de klant geplaatst nadat het AMCV-cookie door de klant is ingesteld. De cookie heeft tot doel permanente ID-tracking toe te staan in de 1e partij-status en wordt gebruikt als referentie-ID in het geval dat de AMCV-cookie is verlopen. Kijk bij AMCV-cookie voor meer informatie. Voor details over het privacybeleid van de Adobe Experience Cloud of om uit te schrijven, zie http://www.adobe.com/nl/privacy/opt-out.html.

2 jaar

s_fid

Deze cookie wordt gebruikt om een unieke bezoeker te identificeren als de standaard s_vi cookie niet beschikbaar is door cookiebeperkingen door derden.

2 jaar

s_pc

Cookie gebruikt voor het verzamelen van statistieken (waar een gebruiker klikte, waar hij naartoe scrolde ...) over het websitegebruik. Deze statistieken blijven anoniem.

1 jaar

s_ppn

Registreert het gedeelte van een pagina (0–100%) dat de gebruiker bekijkt en zet deze waarde om in een variabele bij de weergave van de volgende pagina.

Sessie

s_pprt

Cookie gebruikt voor het verzamelen van statistieken over het websitegebruik. Deze statistieken blijven anoniem.

Sessie

s_ppv

Deze cookies worden ingesteld door de Adobe Analytics-plugin “getPercentPageViewed” en worden gebruikt om de scrolactiviteit van een bezoeker te meten en zo te zien hoeveel hij van een pagina bekijkt voordat hij naar een andere pagina gaat.

Sessie

s_ptc

Deze cookie biedt een 'native' methode om nauwkeurige en gedetailleerde tijdsstatistieken te verkrijgen voor het laden van gebeurtenissen, bv. wanneer een pagina of functionaliteit wordt geladen.

Sessie

s_sq

Deze cookie wordt geplaatst en ingelezen door de JavaScript-code als de ClickMap- en de Activity Map-functionaliteiten ingeschakeld zijn. Het bevat informatie over de vorige link die de gebruiker heeft aangeklikt. Het wordt gebruikt om bezoeken aan websites bij te houden (hoe vaak de website werd bezocht), om een 'spoor' van het gevolgde pad op te maken. We weten niet wie de bezoeker is (anonieme cookie), maar we kennen het pad van het bezoek.

Sessie

s_vi_*

Deze cookie wordt gebruikt om een unieke bezoeker te identificeren, het cookie heeft de opmaak van s_vi_* afhankelijk van de gebruikte rapporteringssite.

2 jaar

TEST_AMCV_COOKIE_WRITE

Dit wordt gebruikt om te controleren of de browser cookies ondersteunt .

Sessie

visited_domains

Deze cookie wordt gebruikt om te onthouden welk Hello bank!-platform de gebruiker al heeft bezocht.

400 dagen

Adobe Target

Adobe Target is een tool om de inhoud op de website te personaliseren.

at_check

Gebruikt door Adobe Target om te controleren of cookies in de browser zijn ingeschakeld/ondersteund

Sessie

http://optout.tt.omtrdc.net/optout

mbox

Adobe Target gebruikt cookies om websiteoperatoren de mogelijkheid te bieden om te testen welke online content en aanbiedingen relevanter zijn voor de bezoekers.

400 dagen

Celebrus (DCRM)

Celebrus bevat cookies voor profilering en statistiek. Door deze cookies kan de bank de interesse en behoeften van de gebruikers beter leren kennen. Het geeft informatie over de navigatie van gebruikers op onze website. Door deze informatie kan de bank een gepersonaliseerd marketingaanbod aan de gebruiker voorstellen. Door deze cookies kan de bank ook statistisch onderzoek uitvoeren voor marketingdoeleinden.

BNPPFCSACDID

Dit is een cross-domain-database-id. Deze cookie is enkel aanwezig als de operator het systeem heeft ingesteld om een consistente sessiereferentie te behouden over de domeinen die ze bezitten/waarop ze actief zijn. Het wordt gebruikt om het database-id en het realtimeserver-id over te dragen tussen verschillende domeinen. Het werkt niet als een gebruiker zijn browser heeft ingesteld om cookies van derden te blokkeren. De sleutel is voormelde beveiligingssleutel.

Sessie

 

BNPPFCSAcdPersisted

Bijgewerkt bij het starten van de sessie

150 dagen

BNPPFCSAcdSession

Bijgewerkt wanneer evenementen zijn ontvangen (server-side)

1 jaar

BNPPFCSACDuvt

Dit is een tracking cookie voor een unieke bezoeker. Deze cookie is enkel aanwezig als de operator het systeem heeft ingesteld om een consistente unieke bezoekerstrackingreferentie te bewaren over alle domeinen die ze bezitten/waarop ze actief zijn. Het wordt gebruikt om de uvt-referentie over te dragen tussen verschillende domeinen. Het werkt niet als een gebruiker zijn browser heeft ingesteld om cookies van derden te blokkeren of als er al een andere unieke bezoeker-referentie aanwezig is voor het desbetreffende domein.

31 dagen

BNPPFCSADBID

Dit is het database-id. Deze cookie zorgt ervoor dat alle gegevens van een gebruiker door het systeem naar dezelfde database of realtimeserver wordt verstuurd.

aanpasbaar (standaard ingesteld op 1.825 dagen)

BNPPFCSAKey

Dit is de beveiligingssleutel. Deze cookie beschermt het systeem van pogingen om de sessiereferentie te vervalsen ('spoofing'). De sessiereferentie op zich is een eenvoudig, lang geheel getal dat gelijkmatig stijgt naarmate nieuwe sessies worden opgestart en is dus eenvoudig te voorspellen. De sessiesleutel is willekeurig en onvoorspelbaar. Het systeem controleert of beide aanwezig en consistent zijn.

Sessie

BNPPFCSAP3P

Dit is de opt-out-flag. Deze cookie geeft de opt-out van de gebruiker door aan het systeem, gaande van volledige tot geen gegevensverzameling. Het is enkelaanwezig als een gebruiker een opt-out-dialoog heeft gebruikt.

20 jaar

BNPPFCSApersisted

Bijgewerkt bij het starten van de sessie

150 dagen

BNPPFCSAsession

Bijgewerkt wanneer evenementen zijn ontvangen (server-side)

1 jaar

BNPPFCSASF

Dit is een 'stop flag'. Als dit aanwezig is zal CSA ervan uitgaan dat de verbinding is verbroken en zal het niet meer communiceren met de server. Het wordt geplaatst om de werking van de website te beschermen tegen storingen in netwerk- of Celebrussystemen.

Sessie

BNPPFCSAuvt

Dit is een tracking cookie voor een unieke bezoeker. Door deze cookie kunnen we gebruikersactiviteit tussen gebruikerssessies verbinden aan de hand van de uvt-referentie.

aanpasbaar (standaard ingesteld op 150 dagen)

usy46gabsosd

Dit is een cookie voor de coördinatie van sessiegegevens. Deze cookie geeft de coördinatiereferentie voor informatie over de activiteit van de gebruiker tijdens de sessie. Door de tijdsaanduiding kunnen we langere inactiviteitsperiodes identificeren en deze als nieuwe sessie rubriceren. Het viercijferige load balancer-id is een willekeurige referentie die constant blijft tijdens de sessie en dient voor de load balancers van de operator.

Sessie

vtz47gabsosd

Dit is een cross-domain-sessiereferentie. Deze cookie is enkel aanwezig als de operator het systeem heeft ingesteld om een consistente sessiereferentie te behouden over de domeinen die ze bezitten/waarop ze actief zijn. Het wordt gebruikt om de sessiereferentie over te dragen tussen verschillende domeinen. Het werkt niet als een gebruiker zijn browser heeft ingesteld om cookies van derden te blokkeren.

Sessie

Medallia

Medallia is een hulpmiddel voor het uitvoeren van online-enquêtes en het verzamelen van feedback van gebruikers. Deze feedback stelt ons in staat de oplossingen van de bank te verbeteren.

backendDataInSessionFlag

Vlag die aangeeft als we op de gebruiker gebaseerde targetinggegevens terugvinden in de huidige sessie.

1 jaar

https://www.medallia.com/privacy-policy/

cd_user_id

Cooladata gebruikers ID

1 jaar

DECLINED_DATE

Tijdstempel die aangeeft wanneer een intercept laatst werd afgewezen / bevraging laatst werd gesloten.

1 jaar

kampyle_userid

UUID om een gebruiker te identificeren.

1 jaar

kampyleInvitePresented

Vlag die aangeeft of een intercept werd getoond in de sessie.

1 jaar

kampylePageLoadedTimestamp

Tijdstempel die aangeeft wanneer de pagina is ingeladen Gebruikt voor targeting van tijd op pagina.

1 jaar

kampyleSessionPageCounter

Houdt het aantal pagina's bij dat de gebruiker al in de sessie is.

1 jaar

kampyleUserPercentile

Cijfer tussen 0-1 gebruikt voor percentage van targeting gebruiker.

1 jaar

kampyleUserSession

Tijdstempel die aangeeft wanneer de sessie van de gebruiker is gestart.

1 jaar

kampyleUserSessionsCount

Houdt het aantal sessies bij dat de gebruiker heeft in de browser.

1 jaar

LAST_INVITATION_VIEW

Tijdstempel die aangeeft wanneer de laatste intercept werd getoond.

1 jaar

md_isSurveySubmittedInSession

"True" indien eender welke bevraging ingediend werd tijdens de sessie, anders "False"

1 jaar (maar gewist op start van elke sessie)

mdigital_alternative_uuid

Alternatieve feedback UUID-ID

1 jaar

mdLogger

Als dit het geval is, krijgt de Medallia-code de opdracht om foutopsporingslogs toe te voegen aan de console van de browser.

1 jaar

SUBMITTED_DATE

Tijdstempel die aangeeft wanneer een bevraging laatst werd ingediend.

1 jaar

4. Advertentiecookies (met uw toestemming)

Deze cookies worden gebruikt om u al dan niet gepersonaliseerde advertenties aan te bieden, in voorkomend geval op basis van uw locatie. Ze registreren uw bezoek aan onze Website, de pagina's die u hebt geraadpleegd en de links die u hebt gevolgd. Wij en onze partners gebruiken deze informatie om onze Website en de daarin opgenomen advertenties te personaliseren. Ze kunnen ook worden gebruikt om al dan niet gepersonaliseerde advertenties over onze producten op andere websites weer te geven, om de doeltreffendheid van een reclamecampagne te meten, om de frequentie van verspreiding of affiliate marketing te beperken.

Tool

Beschrijving

Cookie/Externe partner

Details

Geldigheid

Google Campaign Manager

Google kan contact met u opnemen met hun advertentiemateriaal. Hun advertentiecontent wordt op maat gemaakt van wat u interesseert, op basis van uw browsegedrag en de pagina's die u hebt geraadpleegd. De cookies worden ook gebruikt om de impact van de advertentiecampagnes van de bank op deze website te meten. De bank verzamelt geen financiële of persoonlijke gegevens met deze cookies. Onze externe partner (Havas Media Belgium) kan u advertenties laten zien als u onze website hebt bezocht. Deze advertenties zijn op maat gemaakt van wat u interesseert, gebaseerd op wat u online doet en de websites die u bezoekt. Om onze marketingcontent te verbeteren, kan deze cookie daarom gegevens naar onze externe partner sturen. U vindt meer informatie over het advertentiebeleid van onze externe partners en over hoe u het verzamelen van uw gegevens kunt stopzetten op hun respectieve pagina's.

_gcl_au

Gebruikt door Google AdSense om te experimenteren met de efficiëntie van advertenties op alle websites die hun diensten gebruiken

3 maanden

Amazon Ad Server (e.g. Sizmek)


(https://www.sizmek.com/privacy-policy/optedin)

90 dagen

Facebook & Instagram (Meta)


(https://www.facebook.com/settings?tab=ads)

180 dagen

Google (Alphabet)


(https://myadcenter.google.com/controls)

180 dagen

Jellyfish


(https://www.jellyfish.com/en-gb/privacy-policy/)

180 dagen

LinkedIn (Microsoft)


(https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy)

30 dagen

Microsoft Advertising


(https://about.ads.microsoft.com/en-us/policies/legal-privacy-and-security)

13 maanden

Outbrain


(https://www.outbrain.com/privacy/)

180 dagen

Pinterest


(https://www.pinterest.com/settings/privacy/)

1 jaar

Reddit


(https://www.reddit.com/policies/cookies)

2 jaar

Snapchat


(https://support.snapchat.com/a/advertising-preferences)

1 jaar

Teads


(https://privacy-policy.teads.com/)

4 maanden

TikTok (ByteDance)


(https://www.tiktok.com/safety/en/ads-and-data/)

24 maanden

Twitch (Amazon)


(https://www.twitch.tv/p/en/legal/cookie-notice/)

5 jaar

Xandr (Microsoft)


(https://about.ads.microsoft.com/en-us/solutions/xandr/platform-privacy-policy)

180 dagen

X (Twitter)


(https://privacy.twitter.com/)

180 dagen

Zemanta (Outbrain)


(https://www.zemanta.com/opt-out/)

1 jaar

5. Cookies voor het delen van inhoud (met uw toestemming)

Deze cookies laten ons toe meer informatie te delen met sociale netwerken die op onze Websites worden gebruikt of om op onze Websites content weer te geven die op een externe site wordt gehost.Door de weergave of visualisering van dergelijke content op onze Websites wordt informatie over uw navigatie op onze Websites gedeeld met de gebruikte sociale netwerken of betreffende hostingsites.

Tool

Beschrijving

cookie

Doel

Geldigheid

Opt-out

Brightcove

Video's op onze websites zijn embedded video's van Brigthcove.

__cf_bm

De botproducten van Cloudflare identificeren en beperken geautomatiseerd verkeer om uw site te beschermen tegen slechte bots.

30 minuten

 

EMBEDDED

geïntegreerd Iframe - instelling cookies op eigen domein. Toont de geïntegreerde videospeler van YouTube

Sessie

VISITOR_INFO1_LIVE

Probeert de bandbreedte van de gebruikers in te schatten op pagina’s met geïntegreerde YouTube-video’s.

179 dagen

vuid

Slaat de videoafspeelvoorkeuren van de gebruiker op

2 jaar

YSC

Registreert een uniek ID om statistieken bij te houden van welke YouTube-video’s de gebruiker heeft gezien.

Sessie

yt-remote-cast-installed

Slaat de videospelervoorkeuren van de gebruiker op via geïntegreerde YouTube-video

Session

yt-remote-connected-devices

Slaat de videospelervoorkeuren van de gebruiker op via geïntegreerde YouTube-video

Aanhoudend

yt-remote-device-id

Slaat de videospelervoorkeuren van de gebruiker op via geïntegreerde YouTube-video

Aanhoudend

yt-remote-fast-check-period

Slaat de videospelervoorkeuren van de gebruiker op via geïntegreerde YouTube-video

Sessie

yt-remote-session-app

Slaat de videospelervoorkeuren van de gebruiker op via geïntegreerde YouTube-video

Sessie

yt-remote-session-name

Slaat de videospelervoorkeuren van de gebruiker op via geïntegreerde YouTube-video

Sessie

4. Wie plaatst cookies op uw apparaat?

Wanneer u de soorten cookies selecteert die u toestaat op uw apparaat kunnen deze cookies rechtstreeks door ons of door een van onze partners worden geplaatst.

Praktisch gezien betekent dit dat wanneer u de installatie van bepaalde zogenaamde 'derde' cookies op uw apparaat toestaat, onze partners ook toegang kunnen hebben tot de informatie die deze bevatten (zoals uw browserstatistieken wanneer u analysecookies van derden toestaat) met inachtneming van onze Privacyverklaring en die van onze partners.

Partner

Link

Amazon Ad Server (e.g. Sizmek)

https://www.sizmek.com/privacy-policy/optedin

Facebook & Instagram (Meta)

https://www.facebook.com/settings?tab=ads

Google (Alphabet)

https://myadcenter.google.com/controls

Jellyfish

https://www.jellyfish.com/en-gb/privacy-policy/

LinkedIn (Microsoft)

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Microsoft Advertising

https://about.ads.microsoft.com/en-us/policies/legal-privacy-and-security

Outbrain

https://www.outbrain.com/privacy/

Pinterest

https://www.pinterest.com/settings/privacy/

Reddit

https://www.reddit.com/policies/cookies

Snapchat

https://support.snapchat.com/a/advertising-preferences

Teads

https://privacy-policy.teads.com/

TikTok (ByteDance)

https://www.tiktok.com/safety/en/ads-and-data/

Twitch (Amazon)

https://www.twitch.tv/p/en/legal/cookie-notice/

X (Twitter)

https://privacy.twitter.com/

Xandr (Microsoft)

https://about.ads.microsoft.com/en-us/solutions/xandr/platform-privacy-policy

Zemanta (Outbrain)

https://www.zemanta.com/opt-out/

5. Verantwoordelijke voor cookies

De eigenaar van de Website en de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens die worden opgeslagen in cookies is:

BNP Paribas Fortis SA-NV
Warandeberg 3
1000 Brussel
privacy@bnpparibasfortis.com

6. Hoe cookies beheren?

Om de verschillende categorieën cookies te bekijken die we op de Website en gebruiken en om uw keuzes in te stellen, kunt u de cookiebeheertool raadplegen onderaan op de pagina. U kunt uw voorkeuren op elk moment aanpassen (uw toestemming intrekken of opnieuw geven).

U kunt het gebruik van cookies ook beheren door:

 • Het configureren van de privacy-instellingen van uw browser (voor meer informatie over het beheren van cookies verwijzen wij u naar de Help-functie van uw browser).
 • Websites van derden bezoeken: zo kunt u nagaan hoe u de cookie-instellingen op websites en applicaties buiten Fintro kunt beheren – raadpleeg hoofdstuk 4 voor meer informatie over derden.

Houd er rekening mee dat uw toestemming niet vereist is voor het gebruik van strikt noodzakelijke cookies voor de correcte werking van de Website. Daarom wordt de categorie 'Strikt noodzakelijke cookies' als vereist aangeduid in onze cookiebeheertool en is deze niet optioneel.

Als u bepaalde soorten cookies weigert (bijvoorbeeld voorkeurscookies ), kunnen we uw gebruikerservaring op onze Website niet optimaliseren.

Standaard bewaren we uw cookievoorkeuren op een apparaat maximaal zes maanden. Als u van gedachten verandert over de voorkeuren die u hebt uitgesproken met betrekking tot cookies kunt u uw keuzes op elk moment bijwerken via deze link. Wij zullen u om de zes maanden vragen opnieuw een keuze te maken.

7. Uw rechten als bezoeker op onze Website

Meer informatie over BNP Paribas Fortis NV als verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens en over uw rechten als betrokkene vindt u in onze Privacyverklaring die toegankelijk is via de voettekst op de Website.

Als bezoeker en betrokkene bij de gegevens die door deze cookies worden bewaard, hebt u bovendien het recht klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit:

https://www.dataprotectionauthority.be/


Versie 5.1 (laatst bijgewerkt op 01.04.2024)