Menu

Pensioensparen 2021: de maximumbedragen

Wie zijn pensioen voorbereidt door geld opzij te zetten in een pensioenspaarverzekering of een pensioenspaarfonds, krijgt een deel van het bedrag terug als belastingvermindering.

Hoeveel kunt u storten in uw pensioensparen?

In 2021 kunt u kiezen tussen twee fiscale maximumbedragen.

 • Het klassieke fiscaal stelsel van pensioensparen: een basisplafond van 990 euro en een belastingvermindering van 30% (maximaal voordeel van 297 euro + uitgespaarde gemeentebelastingen).
 • Het fiscaal stelsel met een verhoogd plafond van 1.270 euro en een belastingvermindering van 25% (maximaal voordeel van 317,50 euro + uitgespaarde gemeentebelastingen). Dit percentage is van toepassing op het volledige bedrag vanaf het moment dat er meer gestort wordt dan het basisplafond van 990 euro.

Welk maximumbedrag kiest u?

Voor 2021 hebben alle uitstaande en nieuwe pensioenspaarcontracten het basisplafond van 990 euro met 30% belastingvermindering als standaardkeuze.

Wilt u het hogere plafond van 1.270 euro met 25% belastingvermindering genieten?

Dan moet u ons voordien uw expliciete toestemming geven. Deze toestemming zult u elk jaar opnieuw moeten geven, anders valt u automatisch terug op het basisplafond. Opgelet: u kunt pas meer dan 990 EUR storten vanaf het ogenblik dat de bank uw expliciete toestemming geregistreerd heeft.

Wat zijn de gevolgen voor u als u kiest voor het verhoogde fiscale plafond 1.270 euro, maar minder stort?

Stort u meer dan 990 euro, maar minder dan 1.188 euro? Dan is uw belastingvermindering kleiner dan bij iemand die 990 euro spaarde (zie tabel hieronder). Pas wanneer de storting groter is dan 1.188 euro wordt het bedrag van de belastingvermindering hoger dan bij iemand die 990 euro spaarde.

Gestort bedrag

 • 990 EUR
 • 990,01 EUR
 • 1.100 EUR
 • 1.188 EUR
 • 1.270 EUR

Fiscaal voordeel

 • 30% - 297 EUR
 • 25% - 247,50 EUR
 • 25% - 275 EUR
 • 25% - 297 EUR
 • 25% - 317,50 EUR

Extra fiscaal voordeel

 • Niet van toepassing
 • - 49,50 EUR
 • - 22 EUR
 • Neutraal
 • + 20,50 EUR

Hoe kunt u uw fiscaal plafond aanpassen?

Hebt u een pensioenspaarfonds?

Dan kunt u zelf uw keuze registreren via Fintro Easy Banking Web.

 • Meld u aan en ga naar het menu'Sparen en beleggen'.
 • Kies ‘Mijn beleggingen’.
 • Klik bij uw pensioenspaarrekening op ‘Wijzigen’.
 • Bij ‘Te storten maximumbedrag in 2021’ kunt u het bedrag wijzigen naar 1.270 euro.
 • Vanaf november 2021 zult u ook al uw keuze voor 2022 kunnen laten registreren.