Online bankieren

#
Wist u dat…
  • u met Fintro Easy Banking App uw bank altijd bij de hand heeft?
Download Fintro Easy Banking App

Aan uw zijde

#
Wist u dat…
  • u met Fintro Easy Banking App uw bank altijd bij de hand heeft?
Download Fintro Easy Banking App

Online bankieren

  • Vraag het aan Fintro
#
Wist u dat…
  • u met Fintro Easy Banking App uw bank altijd bij de hand heeft?
Download Fintro Easy Banking App

Aan uw zijde

#
Wist u dat…
  • u met Fintro Easy Banking App uw bank altijd bij de hand heeft?
Download Fintro Easy Banking App

BELEG IN OBLIGATIES

Wenst u in te schrijven op een nieuwe uitgifte of een lopende obligatie?

Wat is een obligatie?

Als u een obligatie van een bedrijf of van een overheid koopt, leent u geld uit aan de emittent. Die moet die lening na een vooraf afgesproken periode terugbetalen. In ruil voor het ter beschikking stellen van uw geld ontvangt u tijdens de looptijd intresten van de emittent. Dit noemt men de coupon. Op het einde van de looptijd, op de eindvervaldag, krijgt u normaal gezien uw inleg terug. U houdt er echter best rekening mee dat als de emittent failliet gaat, uw inleg niet of slechts gedeeltelijk terugbetaald kan worden. Kies dus voor een emittent met een hoge kredietwaardigheid indien u dit risico wenst te vermijden.

Een obligatie gaat altijd gepaard met een inflatierisico. Dat betekent dat een stijging van de inflatie leidt tot een verlies aan rendement voor alle spaarders en beleggers. Het risico van een negatieve reële rente (nominale rente gecorrigeerd voor inflatie) is groter naarmate de inflatie hoger is.

Meer informatie vindt u in de kennisfiche 'Wat zijn obligaties?'