Online bankieren

#
Wist u dat…
  • u met Fintro Easy Banking App uw bank altijd bij de hand heeft?
Download Fintro Easy Banking App

Aan uw zijde

#
Wist u dat…
  • u nu kan huren, en later kopen?
Ontdek HappyNest

Online bankieren

  • Vraag het aan Fintro
#
Wist u dat…
  • u met Fintro Easy Banking App uw bank altijd bij de hand heeft?
Download Fintro Easy Banking App

Aan uw zijde

#
Wist u dat…
  • u nu kan huren, en later kopen?
Ontdek HappyNest
SPAREN EN BELEGGEN

Beleggingsaanbod van de maand

Beleggingsproducten volgens de markt

We bieden producten aan op basis van de marktomstandigheden. De producten van de maand, met volledige kapitaalbescherming, zijn bedoeld voor beleggers die een bepaald bedrag in één keer wensen te beleggen. Dit is meestal mogelijk vanaf 1.000 euro. 

Beleggen in obligaties houdt risico's in. Potentiële beleggers worden daarom verzocht om, vóór de aankoop van een obligatie, het Prospectus te lezen, en in het bijzonder het gedeelte waarin de risico's van de obligatie worden beschreven. Voor elk van de emissies die hieronder worden voorgesteld, vindt u het Prospectus en de overige wettelijke documenten op de pagina Emissies.

Inflatierisico
Beleggen in obligaties gaat altijd gepaard met een inflatierisico. Dat betekent dat een stijging van de inflatie leidt tot een verlies aan rendement voor alle spaarders en beleggers. Het risico van een negatieve reële rente (nominale rente gecorrigeerd voor inflatie) is groter naarmate de inflatie hoger is.

Kasbons

Als u intekent op een kasbon van BNP Paribas Fortis NV leent u geld aan de bank. In ruil daarvoor verbindt de bank zich ertoe om u, gedurende de looptijd van de kasbon, een jaarlijkse coupon uit te betalen en u uw kapitaal terug te betalen op de eindvervaldag.

In geval van faillissement of dreigend faillissement van de bank is een belegging in kasbons gewaarborgd door het Garantiefonds voor een maximumbedrag van 100.000 euro per persoon.

Kasbons in euro

Raadpleeg voor u belegt in een kasbon, de Flash Invest voor een uitvoerige beschrijving van alle kenmerken en risico’s van het product, het Prospectus en de wettelijke documenten.

Om in te schrijven, maak een afspraak in uw Fintro-kantoor.

Obligaties

Als u een obligatie koopt, leent u geld aan de emittent. In ruil daarvoor verbindt de emittent zich ertoe om u, gedurende de looptijd van de obligatie, een jaarlijkse coupon uit te betalen en u uw kapitaal terug te betalen op de eindvervaldag (behalve bij faillissement of risico op faillissement van de emittent). Meer informatie hierover vindt u in de kennisfiche ‘Obligaties’.

Obligaties in euro

Inschrijven en opvolgen van uw belegging doet u zelf via Easy Banking Web, zonder tussenkomst van een adviseur.

Klik op de naam van de obligatie voor alle kenmerken en risico's van het product, het Prospectus en de wettelijke documenten, en om online in te schrijven.

Goed om te weten: online inschrijven is niet mogelijk indien er niet voldoende geld staat op de te debiteren rekening op het moment dat u uw aankoop invoert. Als u op dat moment nog niet beschikt over het geld dat u wil beleggen, neem dan contact op met uw adviseur.

BNP Paribas Fortis (BE) EUR 3,45% 05122025

BNP Paribas Fortis (BE) EUR 3,30% 05092027

BNP Paribas Fortis (BE) EUR 3,35% 05092029

Gestructureerde obligaties

Een gestructureerde obligatie (Structured Note) is een potentieel complex instrument, meestal uitgegeven door een financiële instelling. Het maakt gebruik van een combinatie van complexe financiële technieken om een rendement te bieden dat gekoppeld is aan de prestatie van een onderliggende waarde, zoals een beursindex of een rentevoet. De looptijd van een gestructureerde obligatie is altijd vast. 

Gestructureerde obligaties in euro

De volgende gestructureerde obligaties geven recht op een terugbetaling van 100% van het belegde bedrag (exclusief instapkosten) op de eindvervaldag (behalve bij faillissement of risico op faillissement van de emittent). Meer informatie hierover vindt u in de kennisfiche ‘Gestructureerde producten met 100% kapitaalbescherming op de vervaldag’.

Om in te schrijven, contacteer uw gebruikelijke contactpersoon.

Al onze spaar- en beleggingsproducten

U grasduint liever meteen door ons aanbod? We deelden het voor u in per productcategorie. Zo vindt u makkelijk een belegging die bij u past.

Ontdek ons aanbod

 

Meer informatie over onze producten? Neem contact op met uw Fintro-agent