Menu

Overbruggingskrediet

Het nodige budget om de verkoopperiode te overbruggen

U wilt een nieuwe woning kopen of bouwen? En dat wilt u (gedeeltelijk) doen met de opbrengst van de verkoop van uw huidige eigendom in België? In afwachting van de verkoop lenen wij u alvast het bedrag. Zodra uw eigendom verkocht is, betaalt u uw krediet terug.

Neem het bedrag op wanneer u het nodig heeft

Koopt u een bestaande woning? Dan neemt u het geld in één enkele keer op. Bouwt u? Dan neemt u het geld in meerdere keren op. Zo past uw lening zich volledig aan uw plannen aan.

Hoe werkt het precies?

Aan de hand van de verwachte opbrengst van uw huidige eigendom, leggen we vast hoeveel u kunt lenen. Dat is minimaal 12.500 EUR. De som wordt op een afzonderlijke rekening gestort. Tijdens de looptijd van het krediet betaalt u een vaste interest. Het Overbruggingskrediet zelf betaalt u dan terug op de verkoopdatum van uw eigendom of ten laatste twaalf maanden na het aangaan van het krediet.

Benieuwd naar een voorbeeld?

Stel dat u een huis wilt kopen met een waarde van 200.000 EUR. Die som wilt u betalen met de verkoopopbrengst van uw huidige appartement (180.000 EUR) en met 20.000 EUR spaargeld. Omdat de aankoop van uw huis plaatsvindt voor uw appartement is verkocht, gaat u een Overbruggingskrediet van 180.000 EUR aan en neemt u dat bedrag in één keer op. Aan een basisrentevoet van 3,75% (op jaarbasis) betaalt u 1.665 EUR interest aan het einde van elke drie maanden na de opname van het Overbruggingskrediet. Betaalt u uw krediet sneller terug? Dan berekenen we de verschuldigde interesten in verhouding met de periode waarin u het krediet hebt gebruikt.

Wij begeleiden u tijdens de volledige looptijd van uw krediet.

Verantwoord lenen

Of u nu een lening zoekt voor privé- of professionele doeleinden, bij ons weet u zeker dat u verstandig leent. Want wij begeleiden u tijdens de volledige looptijd van uw krediet.

Juridische informatie

Hypothecaire krediet: vorm van krediet: hypothecaire lening voor onroerend goed. De bepalingen met betrekking tot hypothecair krediet in hoofdstuk 2 van titel 4 van boek VII van het Wetboek van Economische Wetgeving zijn van toepassing. Onder voorbehoud van aanvaarding van uw aanvraag door BNP Paribas Fortis NV, kredietgever, Warandeberg 3, 1000 Brussel - RPM Brussel - BTW BE 0403.199.702.

Renovatielening en Energiekrediet: vorm van krediet: Lening op afbetaling. De bepalingen met betrekking tot consumentenkrediet in hoofdstuk 1 van titel 4 van boek VII van het wetboek van economisch recht zijn van toepassing. Onder voorbehoud van aanvaarding van uw aanvraag door AlphaCredit NV, kredietgever, Sint-Lazaruslaan 4-10/3, B-1210 Brussel, RPM Brussel, BTW BE0445.781.316. Verbonden agent: BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, B-1000 Brussel - RPM Brussel - BTW BE0403.199.702.