Menu

Depositoberscherming

Bescherming van uw deposito’s en beleggingen

Krachtens de Belgische wet genieten alle fondsen op rekeningen bij Fintro (zichtrekeningen, termijndeposito's en spaardeposito's), alsook kasbons (onder bepaalde voorwaarden – zie informatiebrochure ‘Welke bescherming voor uw deposito’s en beleggingen?’) een depositobescherming van 100.000 euro per bewaargever (natuurlijke en rechtspersonen met uitzondering van bepaalde bijzondere categorieën bewaargevers, met name kredietinstellingen, financiële instellingen, verzekeringsmaatschappijen ...). Die maximumdekking van 100.000 euro geldt voor alle deposito's, ongeacht de valuta, bij de verschillende merken van de Bank (BNP Paribas Fortis, Fintro en Hello bank!).

Daarnaast genieten financiële instrumenten (andere dan kasbons) bij Fintro een aparte beschermingsregeling ten belope van 20.000 euro (ongeacht de valuta van de financiële instrumenten). Die bescherming geldt voor zowel natuurlijke als rechtspersonen, mits enkele uitzonderingen (onder meer grote ondernemingen en beleggers die een bank- of financiële activiteit uitoefenen)

Meer informatie: