Menu

Coronavirus: wij houden u op de hoogte

Maatregelen voor lopende kredieten

Voorhypothecaire leningen kunt u, indien u als particuliere klant financiële problemen ondervindt door de coronacrisis, betalingsuitstel van uw hypothecair krediet aanvragen voor een periode van maximaal 6 maanden. Alle informatie, voorwaarden en praktische details vindt u in dit document.  U kunt uw Fintro-agent contacteren om uw situatie te analyseren en uw aanvraag in te dienen.

U kunt uitstel van uw maandelijkse aflossingen online aanvragen via een specifiek formulier.

Maatregelen voor consumentenkrediet

Voor consumentenkredieten zijn dit de maatregelen waarvoor u in aanmerking kunt komen als u als particuliere klant budgettaire problemen ondervindt door de coronaviruscrisis:

 • Tijdelijk uitstel van 3 maanden van de kapitaal- en renteterugbetalingen van uw lening op afbetaling. Producten waarop deze maatregel betrekking heeft: Lening op Afbetaling (Persoonlijke lening, Auto- of Fietslening, Renovatielening, Energiekrediet… ), Langetermijnlening, Gewaarborgde Lening met Roerend Doel.
 • Verlenging van de wettelijke krediettermijn met 3 maanden om uw geldreserve op nul te zetten (de ‘nulstellingsdatum’), op voorwaarde dat deze termijn binnen een welbepaalde periode valt. Producten waarop deze maatregel betrekking heeft: Directe reserve, Rondo, Optiline, Thesauriereserve.

Opgelet: de limietdatum om een eerste uitstelaanvraag te doen is 27 juli 2020. Eénmaal die datum voorbij is het niet meer mogelijk om een aanvraag te doen en kan er dus niet meer genoten worden van de maatregelen.

Voorwaarden

Dit zijn de wettelijke voorwaarden waaraan u moet voldoen om in aanmerking te komen:

 • U moet er uitdrukkelijk om verzoeken bij uw Fintro-agent.
 • U (of een persoon binnen uw gezin) lijdt een gedeeltelijk of volledig inkomensverlies door de coronaviruscrisis (bewijs te leveren).
 • De lening waarvoor u de maatregel aanvraagt, had op 1 april 2020 geen betalingsachterstand van meer dan één maand.
 • De maandelijkse terugbetaling van de bedoelde lening bedraagt ​​meer dan 50 euro aan kapitaal en rente.
 • Uw totale roerende activa op zichtrekeningen, spaarrekeningen en alle beleggingsportefeuilles samen bedraagt bij geen enkele instelling meer dan 25.000 euro.

Voor meer informatie of voor een eventuele aanvraag contacteert u uw Fintro-agent. Alle aanvragen zijn onder voorbehoud van analyse en van aanvaarding door de bank.

Verlenging van de maatregelen

Onder bepaalde voorwaarden kunt u een verlenging van drie maanden aanvragen van de maatregelen die al toegekend werden in het kader van de coronacrisis.

Voorwaarden voor de verlenging:

 • U hebt een eerste aanvraag tot opschorting ingediend vóór 27 juli 2020, die aanvaard is en voldoet aan de toelatingsvoorwaarden.
 • U (of een persoon die tot uw gezin behoort) lijdt nog steeds een geheel of gedeeltelijk inkomensverlies als gevolg van de coronacrisis (recent bewijs te leveren).
 • Uw totale roerende activa op zichtrekeningen, spaarrekeningen en alle beleggingsportefeuilles samen bedraagt ​​bij geen enkele instelling meer dan 25.000 euro.
 • De maandelijkse terugbetaling van de bedoelde lening bedraagt ​​meer dan 50 euro aan kapitaal en rente.
 • U dient zelf een uitdrukkelijk verzoek tot verlenging van de maatregelen in bij uw adviseur.

Verlengingsaanvragen kunnen bij uw adviseur ingevoerd worden vanaf 3 augustus 2020 en dit tot en met 20 september 2020.

Maatregelen voor professionele kredieten

Voor professionele kredieten, kunt u, als u een niet-financiële onderneming, een kmo, een zelfstandige of een vzw bent en moeilijkheden ondervindt door de coronacrisis, uitstel van kapitaalsaflossingen van kredieten aanvragen voor een periode van 6 maanden. Alle informatie, voorwaarden en praktische details vindt u in dit document.

U kunt uw Fintro-agent contacteren om uw situatie te analyseren en uw aanvraag in te dienen.

Maatregelen voor nieuwe aanvragen van professionele kredieten

Het koninklijk besluit van 14 april 2020 geeft de banken het groene licht om nieuwe kredieten te verstrekken aan zelfstandigen, kmo’s en bedrijven die liquiditeitsproblemen ondervinden tijdens de coronacrisis. De federale overheid trekt daarvoor 50 miljard euro uit als staatsgarantie.

Wenst u een kredietaanvraag in te dienen? Met deze simulatie in Excel kunt u snel uw liquiditeitstekort en uw kredietbehoefte berekenen.

Voor hulp bij het invullen van de berekeningstool en advies op maat van uw specifieke situatie, neem contact op met uw vertrouwde Fintro-agent.

Vind snel de informatie die u aanbelangt

Bescherm uzelf tegen online fraude

Cybercriminelen gebruiken het coronavirus

De coronacrisis baart ons allen zorgen en is schrikwekkend. Cybercriminelen weten dat. E-mails, sms'en, Whatsapp-berichten, Facebook, ... cybercriminaliteit vermenigvuldigt zich. Blijf waakzaam. Denk goed na voordat u op een link of een bijlage klikt.

We zijn er voor u. Op afstand en op afspraak.

Uw gezondheid en die van onze medewerkers staat bij ons centraal, naast de continuïteit van onze dienstverlening. Daarom geven wij, zoals de federale regering aanraadt, de voorkeur aan bankieren op afstand.

Dankzij Fintro Easy Banking Web, Fintro Easy Banking App en Fintro Easy Banking Business, onze gebruiksvriendelijke en goed beveiligde tools, kunt u heel wat bankzaken regelen. U kunt bijvoorbeeld uw saldo controleren, uw rekeningafschriften raadplegen of een overschrijving uitvoeren, waar en wanneer u maar wilt. Ook tijdens weekends, op feestdagen en uitzonderlijke sluitingsdagen.

Wij zijn eveneens bereikbaar voor advies op afstand, telefonisch en via videogesprek. Vanaf 25 mei kunt u, uitsluitend na afspraak, in uw kantoor terecht en dit tijdens de gebruikelijke openingsuren.

Onze oplossingen voor online en mobiel bankieren

Fintro Easy Banking App: uw mobiele bank

Met Fintro Easy Banking App hebt u uw bank altijd en overal op zak via uw smartphone of tablet.

Met uw mobiele bank kunt u onder andere:

 • het saldo van uw rekening(en) raadplegen
 • overschrijvingen uitvoeren
 • een vriend betalen
 • iets aankopen in een winkel of online
 • uw beleggingen opvolgen

Fintro Easy Banking Web: uw online bank

Met Fintro Easy Banking Web beheert u uw bankzaken via een computer waar en wanneer u dat wilt.

Met uw online bank kunt u onder meer:

 • werken met uw rekeningen
 • betalingen uitvoeren
 • uw beleggingen opvolgen
 • uw kredieten raadplegen

Fintro Easy Banking Business: uw online bank voor professionelen

Dankzij Fintro Easy Banking Business beheert u de essentiële bankzaken van uw bedrijf efficiënt.

Met uw online bank voor professionelen kunt u onder andere:

 • zoveel gebruikers toevoegen als u wilt
 • het volledige beheer van uw derdenrekeningen uitvoeren
 • uw internationale transacties vereenvoudigen
 • aangepaste overschrijvings- en geldopnamelimieten gebruiken
 • de creatie van een CODA-dossier aanvragen