Menu

Easy Investment Advice

Geen advies zonder eerst goed naar u te luisteren

Ons beleggingsadvies in 6 stappen

Van uw bank verwacht u deskundig en goed onderbouwd beleggingsadvies. Terecht. Maar hoe verloopt dat praktisch?

1. Uw huidige persoonlijke situatie als uitgangspunt.

Bent u met pensioen gegaan? Hebt u een financiële meevaller? Wat is uw inkomen? Hoeveel kunt u elke maand sparen? Bezit u een woning of huurt u? Hebt u nog andere bezittingen of uitgaven? Deze informatie geeft een duidelijk beeld van uw persoonlijke en financiële situatie. Onder meer op basis daarvan kan uw adviseur bepalen welke beleggingen hij/zij u kan aanbevelen en welke niet.

2. Wat verwacht u van de geplande belegging?

Hoe lang kunt u uw geld missen? Wenst u kapitaalbescherming op de eindvervaldag of net niet? Telkens als u gaat beleggen, kunt u zelf bepalen op welke termijn en welk risico u aanvaardbaar vindt.

3. Welke beleggingen kent u? Met welke beleggingen hebt u al ervaring?

Beleg enkel in wat u kent. Deze vuistregel is niet alleen een wettelijke verplichting, maar ongetwijfeld ook dé gouden raad voor elke belegger. Daarom peilen we met een vragenlijst naar uw kennis en ervaring met beleggen. Deze test kunt u op elk moment online invullen.

4. Wij formuleren u een voorstel.

In de vorige stappen hebt u de krijtlijnen uitgetekend waarbinnen een belegging moet passen. Nu schieten wij in actie, als uw adviseur. Uit een ruim aanbod beleggingsoplossingen, selecteren wij deze die het meest geschikt is voor u.

5. U ontvangt alle nodige informatie en documentatie.

Bij dit voorstel ontvangt u

  • een samenvatting van alle informatie die u hebt opgegeven. Zo bent u zeker dat het beleggingsvoorstel op de juiste informatie gebaseerd is.
  • de wettelijk vereiste documentatie die we samen doorlopen.

We bespreken samen o.a. de mate van kapitaalbescherming, de (potentiële) opbrengst, de looptijd, de samenstelling, de liquiditeit, het risico van het product. Daarnaast besteden we ook uitgebreid aandacht aan de kosten: instapkosten, uitstapkosten, beheerskosten, de fiscale behandeling bij in- en uitstappen, de fiscale behandeling van de opbrengsten (roerende voorheffing, dubbele belastingverdragen enz.).

6. U kunt nu met kennis van zaken beslissen of u ingaat op ons voorstel.

Is Easy Investment Advice iets voor u? Maak dan gerust een afspraak in een van onze kantoren.