Online bankieren

#
Wist u dat…
 • u met Fintro Easy Banking App uw bank altijd bij de hand heeft?
Download Fintro Easy Banking App

Aan uw zijde

#
Wist u dat…
 • u nu kan huren, en later kopen?
Ontdek HappyNest

Online bankieren

 • Vraag het aan Fintro
#
Wist u dat…
 • u met Fintro Easy Banking App uw bank altijd bij de hand heeft?
Download Fintro Easy Banking App

Aan uw zijde

#
Wist u dat…
 • u nu kan huren, en later kopen?
Ontdek HappyNest

DAGELIJKS BANKIEREN

Rekening Basisbankdienst

De rekening Basisbankdienst is een betaalrekening met een beperkt dienstenaanbod die wordt aangeboden tegen een forfaitair tarief waarvan het maximumbedrag wettelijk is vastgelegd. Iedere consument die legaal in de Europese Unie verblijft, of iedere consument van Belgische nationaliteit die buiten de Europese Unie verblijft en die uiterlijk tien jaar geleden werd geschrapt uit het Belgisch bevolkingsregister, heeft recht op die minimumdienstverlening om zijn of haar inkomsten en uitgaven te beheren voor zover hij of zij voldoet aan bepaalde voorwaarden.

Inbegrepen

In de praktijk zijn de volgende producten inbegrepen in het forfaitaire tarief van 1,35 euro/maand van de Basisbankdienst:

 • een betaalrekening in euro
 • een debetkaart waarmee geld kan worden opgenomen in de Europese Economische Ruimte
 • toegang tot de digitale kanalen (Easy Banking Web/App en Phone)
 • de uitvoering van doorlopende opdrachten en domiciliëringen
 • de terbeschikkingstelling van de rekeninguittreksels via onze digitale kanalen
 • een forfait van 36 manuele verrichtingen/jaar (papieren overschrijvingen en geldopnemingen aan het loket in België)

Producten en diensten die niet beschikbaar zijn voor deze rekening: prepaidkaart, kredietkaart, cheques, kredietopening.

Toekenningsvoorwaarden voor de Basisbankdienst

Om een rekening Basisbankdienst te kunnen openen, moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • u mag geen rekening Basisbankdienst hebben of geen houder zijn van een zichtrekening bij BNP Paribas Fortis of bij een andere bank in België
 • u mag geen gecumuleerd gemiddeld jaarlijks creditsaldo op uw andere rekeningen (spaarrekeningen) hebben dat hoger is dan 6.000 euro (behalve een eventuele huurwaarborgrekening)

Voldoet u niet aan de voorwaarden of hebt u een dienst nodig die niet beschikbaar is bij de Basisbankdienst?

Vergelijk met onze andere rekeningformules.

Een rekening Basisbankdienst openen bij BNP Paribas Fortis

Een rekening Basisbankdienst kan alleen in een postkantoor of in een BNP Paribas Fortis kantoor worden geopend en is niet afhankelijk van de inschrijving op andere diensten.

Niet tevreden?

Bij klachten kunt u zich wenden tot BNP Paribas Fortis nv – Klachtenmanagement – Warandeberg 3, 1000 Brussel.

Als u al een klacht hebt ingediend bij de bevoegde dienst van BNP Paribas Fortis en geen voldoening hebt gekregen, kunt u zich wenden tot de Ombudsfin - Ombudsman bij financiële conflicten:

of tot de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie:

of via de post: Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie - Algemene Directie Economische Inspectie - Centrale diensten - Frontoffice, North Gate III, 3e verdieping, Koning Albert II-laan 16, 1000 Brussel