Online bankieren

#
Wist u dat…
  • u met Fintro Easy Banking App uw bank altijd bij de hand heeft?
Download Fintro Easy Banking App

Aan uw zijde

#
Wist u dat…
  • u nu kan huren, en later kopen?
Ontdek HappyNest

Online bankieren

  • Vraag het aan Fintro
#
Wist u dat…
  • u met Fintro Easy Banking App uw bank altijd bij de hand heeft?
Download Fintro Easy Banking App

Aan uw zijde

#
Wist u dat…
  • u nu kan huren, en later kopen?
Ontdek HappyNest
SPAREN EN BELEGGEN

Termijnrekening

PRAKTISCH

Wat is een termijnrekening?

Speelt u graag op veilig? Kies dan voor een belegging op de Termijnrekening. U bepaalt zelf welk bedrag (vanaf 250 euro) u belegt, voor hoe lang (van 7 dagen tot 10 jaar) en hoe de rente wordt uitbetaald. Op de einddatum krijgt u uw belegde kapitaal volledig terug, mét rente.

UW VOORDELEN

Wat u uit deze investering haalt

Laat uw spaargeld opbrengen in alle veiligheid en krijg uw kapitaal op de einddatum volledig terug. De rentevoet, die afhankelijk is van de looptijd van de belegging, blijft gedurende de gehele looptijd van de belegging dezelfde. U weet dus vooraf precies wat uw spaargeld zal opbrengen, en u kiest de frequentie van de rentebetalingen - jaarlijks, driemaandelijks, maandelijks, of als een forfaitair bedrag aan het einde van de looptijd - evenals de betaal- of spaarrekening waarop ze zullen worden gestort.

MEER INFO

Open kosteloos uw rekening

Geen instapkosten. Geen beheerskosten. 30% roerende voorheffing op de verworven rente.

 

Welke risico’s neemt u met een termijnrekening?

Liquiditeitsrisico
Het kapitaal is pas beschikbaar na afloop van de termijn van de belegging. Een gedeeltelijke of volledige terugbetaling van het kapitaal vóór de overeengekomen termijn is niet mogelijk.

Risico op faillissement
Tegoeden op een termijnrekening bij BNP Paribas Fortis NV vallen onder het depositobeschermingsmechanisme tot een maximum van 100.000 euro per persoon. In geval van faillissement of dreigend faillissement van de bank loopt de spaarder het risico dat het bedrag van zijn spaargeld boven 100.000 euro wordt omgezet in aandelen (bail-in) of dat hij dit bedrag geheel of gedeeltelijk verliest. Meer informatie hierover vindt u in het informatieblad over depositobescherming.

Wisselkoersrisico
U bepaalt zelf in welke munt u wilt sparen. Voor een termijnbelegging in een vreemde munt speelt het wisselrisico.

Risico van inflatie
Een aanhoudende prijsstijging kan de waarde van het in bewaring gegeven geld doen dalen.

Belasting van de termijnrekening

De interesten op een termijnrekening zijn onderworpen aan de roerende voorheffing van 30%.

Dit belastingregime is van toepassing op particuliere beleggers die Belgische ingezeten natuurlijke personen zijn en kan op een later tijdstip worden gewijzigd. Andere categorieën beleggers worden uitgenodigd om zich te informeren over het belastingregime dat op hen van toepassing is.

Meer weten?

Voor dit type rekening bestaat er geen document met essentiële beleggersinformatie.

Wettelijke informatie

De Termijnrekening is een product onderworpen aan het Belgisch recht, dat wordt aangeboden door BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, 1000 Brussel.

Klachten

Met al uw klachten over onze beleggingsproducten en/of -diensten kunt u terecht bij BNP Paribas Fortis NV –Klachtenbeheer – Warandeberg 3, 1000 Brussel of per e-mail op klachtenbeheer@bnpparibasfortis.com.

Indien u niet tevreden bent met de voorgestelde oplossing kunt u een klacht indienen bij Ombudsfin – Ombudsman in financiële geschillen – North Gate II, Koning Albert II-laan 8 (Bus 2), 1000 Brussel of per e-mail via ombudsman@ombudsfin.be.

Daarnaast kunt u ook artikel 21 van de Algemene Bankvoorwaarden raadplegen.

Een termijnrekening openen? Maak een afspraak