Menu

Recupereer tot 192 euro van de roerende voorheffing

In het kader van het zomerakkoord van 2017 heeft de federale regering verschillende fiscale maatregelen aangenomen die een impact hebben op beleggers. Een van de maatregelen wil de reële economie ondersteunen door rechtstreekse beleggingen in aandelen te stimuleren.

Sinds 1 januari 2018 kan elke belastingplichtige de roerende voorheffing die hij betaald heeft op bepaalde dividenden van zijn aandelen recupereren, voor een maximaal dividendbedrag van 640 euro. Dit zorgt voor een mogelijk fiscaal voordeel voor de belegger in aandelen dat kan oplopen tot maximaal 192 euro.

Opgelet: u krijgt dit fiscaal voordeel niet automatisch! De Belgische roerende voorheffing wordt nog steeds afgehouden aan de bron, op het moment dat het dividend wordt uitbetaald, maar ze kan daarna (gedeeltelijk) worden gerecupereerd. Om gebruik te maken van dit voordeel moet de belegger in aandelen dit elk jaar aanvragen via zijn aangifte in de personenbelasting.

U kan uw aanvraag voor de eerste keer indienen via de jaarlijkse belastingaangifte van 2019 (inkomsten 2018). Fintro stelt een brochure ter beschikking waarin u de informatie die u kan helpen bij de stappen die u moet ondernemen om de roerende voorheffing die reeds werd afgehouden op bepaalde dividenden van uw aandelen (gedeeltelijk) te recupereren.