Menu

Spaarrekening Plus van Fintro

Spaar voor een project zonder uw geld vast te zetten

Wilt u de komende jaren geld sparen voor een mooie reis of de aanschaf van een nieuwe auto? Maar u wilt ook uw spaargeld kunnen terugvorderen als dat nodig is? Dan is de Spaarrekening Plus iets voor u.

Een interessant rendement om uw geduld te belonen

Deze gereglementeerde spaarrekening biedt u een aantrekkelijke basisrente en getrouwheidspremie. Die getrouwheidspremie is pas verworven als uw geld 12 opeenvolgende maanden op de rekening heeft gestaan. Om het rendement op uw spaargeld te optimaliseren, kunt u daarom beter minimaal een jaar doorbrengen zonder aan uw geld te komen.

Open uw Spaarrekening Plus online

Enkele minuten volstaan om uw Spaarrekening Plus te openen via Fintro Easy Banking Web of Fintro Easy Banking App. U bevestigt uw identiteit, u vervolledigt uw gegevens en u tekent uw contract online. Uw nieuwe rekening wordt geopend op voorwaarde dat u nog geen Spaarrekening Plus op naam van dezelfde titularis(en) hebt bij Fintro.

De belangrijkste kenmerken van de Spaarrekening Plus

Spaar wanneer u het wilt

Uw Spaarrekening Plus wordt geopend voor onbepaalde tijd. U zet geld opzij hoe en wanneer u wilt, tot een maximum van 100.000 euro. U doet regelmatige betalingen, bijvoorbeeld in het kader van automatisch sparen of sporadische betalingen, naargelang uw financiële inkomsten... Dat beslist u zelf.

Saldo beperkt tot maximaal 100.000 euro

Het saldo van de Spaarrekening Plus is geplafonneerd tot maximaal 100.000 euro. Als uw rekening deze limiet overschrijdt, wordt het te veel betaalde bedrag overgeboekt naar een Blue Deposit rekening, bestaande of daartoe geopend, die dezelfde beheerkenmerken heeft (zelfde eigenaar, dezelfde agent(en), enz.). De Blue Deposit rekening is een ongereglementeerde spaarrekening die dezelfde flexibiliteit biedt als uw Spaarrekening Plus, maar zonder rente. Het is bedoeld om liquide activa aan te houden in afwachting van toewijzing op korte of middellange termijn.

Meer weten over de Blue Deposit rekening.

Uw spaargeld is altijd beschikbaar

Om in aanmerking te komen voor de aantrekkelijke getrouwheidspremie moet uw geld minimaal 12 opeenvolgende maanden op de Spaarrekening Plus staan. U kunt natuurlijk altijd geheel of gedeeltelijk over uw spaargeld beschikken wanneer u dat wilt.

Eén enkele rekening per houderschap/medehouderschap

U kunt geen nieuwe Spaarrekening Plus openen als er al een Spaarrekening Plus bestaat voor dezelfde houder of dezelfde medehouders bij Fintro.

Een rendement met een extraatje

Welke intresten ontvangt u?

De rentevoet van de Spaarrekening Plus is samengesteld uit een basisrente en een getrouwheidspremie. Momenteel bedraagt de basisrente 0,50% en de getrouwheidspremie 0,75% (brutopercentages op jaarbasis). Deze percentages kunnen variëren afhankelijk van de markt. Wij informeren u over elke wijziging via het eerste rekeninguittreksel volgend op deze wijziging. Een spaarrekening kan nooit een negatief saldo hebben. U betaalt dus nooit debetrente.

Kosten, belastingen en risico’s

Wat kost de Spaarrekening Plus?

Het openen, sluiten en beheren van de Spaarrekening Plus is gratis, exclusief eventuele portkosten. Indien het saldo van de Spaarrekening Plus minder is dan 25 euro en er gedurende 10 jaar geen opnames of stortingen op zijn gedaan, wordt er jaarlijks een bedrag van 2,50 euro in rekening gebracht. Dit gebeurt alleen als de rekeninghouder 24 jaar of ouder is en geen andere rekeningen heeft bij Fintro.

Welke belastingen betaalt u?

U betaalt, als natuurlijk persoon, geen belasting op intresten die u ontvangt uit spaarrekeningen, tot 980 euro per persoon per jaar in 2023. Bedraagt de ontvangen rente meer dan het vrijgestelde bedrag? U betaalt dan 15% belasting (roerende voorheffing) op het niet-vrijgestelde deel van uw intresten.

Risico’s verbonden aan de Spaarrekening Plus

  • Risico op faillissement

Geld dat op een spaarrekening bij Fintro wordt gestort, valt onder het depositobeschermingsmechanisme tot een maximum van 100.000 euro per persoon. In geval van faillissement of dreigend faillissement van de bank loopt de spaarder het risico om zijn spaartegoeden niet terug te krijgen. De spaarder kan ook worden verplicht om zijn schuldvorderingen tegenover de financiële instelling, die hoger zijn dan 100.000 euro en die daarom niet gedekt zijn door het depositiebeschermingsmechanisme, te verlagen of om te zetten in kapitaalaandelen (bail-in). Meer informatie hierover vindt u in de Informatiefiche over de depositobescherming.

  • Risico op inflatie

Een aanhoudende prijsstijging kan leiden tot een waardeverlies van het ingelegde geld.

Wettelijke informatie

De Spaarrekening Plus is een gereglementeerde spaarrekening naar Belgisch recht, aangeboden door BNP Paribas Fortis NV.

Met al uw klachten over onze producten of diensten kunt u terecht bij BNP Paribas Fortis NV – Klachtenbeheer – Warandeberg 3, B-1000 Brussel of per e-mail op klachtenbeheer@bnpparibasfortis.com.

Indien u niet tevreden bent met de door de bank voorgestelde oplossing, kunt u een klacht indienen bij Ombudsfin – Ombudsman in financiële geschillen – North Gate II, Koning Albert II-laan 8 (bus 2), B-1000 Brussel of per e-mail op ombudsman@ombudsfin.be

Open uw Spaarrekening Plus online

Open uw Spaarrekening Plus in 3 stappen

Een eenvoudige en slimme manier om uw Spaarrekening Plus te openen

1

Identiteit bevestigen

2

Gegevens invullen

3

Online ondertekenen

Lees de informatie tot beneden aan deze pagina vooraleer uw spaarrekening te openen

Ook interessant voor u