Menu

De geldreserve met een eigen bankkaart: Rondo

U profiteert van maximaal betaalcomfort

U gebruikt de Rondo-kaart als een klassieke betaalkaart, hoewel ze verbonden is aan een krediet. Zodra u uw Rondo-kaart ontvangt, maakt u gebruik van de toegekende som zoals u dat zelf wilt. Om aankopen te doen, of om geld over te schrijven naar uw Fintro zichtrekening of af te halen aan de automaat.

Ademruimte en andere voordelen

Uw budget heeft ademruimte nodig. Dat kan met de Rondo-geldreserve. Om de zes maanden kunt u een maandelijkse aflossing uitstellen. Wilt u nog meer? U kunt zelfs een extra kaart aanvragen voor uw partner.

Met een gerust gemoed

Een joker voor uw gemoedsrust: u betaalt alleen interesten op de werkelijk opgenomen bedragen. U hoeft ook geen verantwoording af te leggen om uw reserve te gebruiken.

Vier goede redenen om voor Rondo te kiezen

  1. U beschikt over een reserve van 1.000 tot 7.500 EUR.
  2. U betaalt alleen interesten op de opgenomen bedragen.
  3. De bedragen die u al terugbetaald hebt, mag u opnieuw gebruiken.
  4. U betaalt maandelijks terug op uw eigen tempo (5,60% van het opgenomen bedrag).

Meer weten?

Wilt u hierover meer weten? U vindt alle informatie in het document dat we voor u selecteerden.

Wettelijke informatie

Kredietvorm: kredietopening. De bepalingen inzake consumentenkrediet uit hoofdstuk 1 van titel 4 uit boek VII Wetboek Economisch Recht zijn van toepassing. Onder voorbehoud van aanvaarding van uw aanvraag door AlphaCredit nv, kredietgever, Warandeberg 8 bus C, B-1000 Brussel, RPR Brussel, BTW BE 0445.781.316. Verbonden agent: BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, 1000 Brussel, RPR Brussel, BTW BE0403.199.702. Fintro is een afdeling van BNP Paribas Fortis NV.