Menu

Beleggingsnieuws

Overname van de compartimenten QUAM Bonds en QUAM Dynamic Bonds van de bevek BNP Paribas B Control

Op 9 december 2022 worden de compartimenten QUAM Bonds en QUAM Dynamic Bonds van de Belgische bevek BNP Paribas B Control respectievelijk overgenomen door de compartimenten Sustainable Enhanced Bond 12M en Global Bond Opportunities van de Luxemburgse sicav BNP Paribas Funds.

Meer informatie over deze verrichtingen vindt u in het Bericht aan de aandeelhouders dat door BNP Paribas Asset Management werd gepubliceerd.

TER BEKE: keuzedividend

Ter Beke NV biedt haar aandeelhouders een keuzedividend aan.

Aandeelhouders kunnen hun keuze bekend maken van 14 juni tot en met 24 juni 2022.

De details van deze operatie worden toegelicht in het informatiememorandum dat hieronder beschikbaar is:

Recupereer tot 240 euro van de roerende voorheffing

Om directe investeringen in ondernemingen aan te moedigen, voorziet de Belgische regering een belastingvrijstelling voor een bepaalde schijf van dividenden van Belgische en buitenlandse aandelen. Dit fiscaal voordeel wordt niet automatisch toegekend. De roerende voorheffing (meestal 30%) wordt nog steeds ingehouden aan de bron, op het moment dat het dividend wordt uitbetaald, maar ze kan daarna (gedeeltelijk) worden gerecupereerd. Om gebruik te maken van dit voordeel moet de belegger in aandelen dit elk jaar aanvragen via zijn aangifte in de personenbelasting.

Voor de dividenden die in 2021 werden uitgekeerd (inkomsten 2021, aanslagjaar 2022) bedraagt het maximaal bedrag van terugvorderbare roerende voorheffing 240 euro (wat overeenkomt met een maximaal dividendbedrag van 800 euro).

BNP Paribas Fortis stelt een brochure ter beschikking waarin u de informatie die u kan helpen bij de stappen die u moet ondernemen om de roerende voorheffing die reeds werd afgehouden op bepaalde dividenden van uw aandelen (gedeeltelijk) te recupereren.

Aanbod van de maand

We selecteren beleggingsproducten die inspelen op de marktactualiteit. Deze selectie biedt u producten om zelf een portefeuille samen te stellen of om verder te diversifiëren.

Quvadec NV lanceert verplicht openbaar overnamebod op de aandelen in Resilux NV

Quvadec NV kondigt aan dat de FSMA, op 5 april 2022, het Prospectus heeft goedgekeurd met betrekking tot het reeds eerder aangekondigde verplicht openbaar overnamebod op alle aandelen in Resilux NV die nog niet in het bezit zijn van Quvadec NV of de daaraan verbonden personen.

Het prospectus, de samenvatting ervan en de aanvaardingsformulieren zijn hieronder beschikbaar.

Bevriezing van de fiscale plafonds tot in 2023

De regering heeft besloten om bepaalde fiscale plafonds voor de inkomstenjaren 2020 tot en met 2023 niet te indexeren. Dat gebeurt om andere uitgaven te kunnen financieren, waaronder extra gezondheidsuitgaven als gevolg van de coronacrisis.

Concreet betekent dit dat de fiscale plafonds gedurende die 4 jaar niet zullen worden geïndexeerd en op het niveau van 2019 zullen blijven.

Uitzondering: de maximumbedragen voor pensioensparen zullen wél worden geïndexeerd in 2020 en de bevriezing van de indexatie begint pas in 2021.

Inkomstenjaren 2020, 2021, 2022 en 2023

Bedrag dat recht geeft op een belastingvermindering

Pensioensparen (basisbedrag) met een belastingvermindering van 30%

990 euro

Pensioensparen (verhoogd bedrag) met een belastingvermindering van 25%

1.270 euro

Langetermijnsparen

(Netto belastbaar beroepsinkomen x 6%) + 176,40 euro, met een maximum van 2.350 euro

Inkomstenjaren 2020, 2021, 2022 en 2023

Bedrag vrijgesteld van roerende voorheffing

Interesten op gereglementeerde spaarrekeningen

980 euro

Dividenden uit aandelen

800 euro

Meer dan 125 duurzame beleggingsoplossingen volgens Febelfin

Heden hebben meer dan 125 beleggingsoplossingen het “Towards Sustainability” label.

In de kijker: een mooi pensioen… en minder belastingen

Vroeg of laat gaat u ook met pensioen… en dan is het fijn als u al een potje hebt gespaard. Met pensioensparen belegt u voor uw pensioen én betaalt u nu al minder belastingen. Zelfs als u er iets later mee begint, is het de moeite waard.

Meer nieuws over de beleggingswereld

Fiscaliteit en beleggen: goed om te weten

Belastingvermindering voor pensioensparen

In 2022 kunt u kiezen tussen 2 fiscale maximumbedragen voor pensioensparen. Lees meer over uw fiscaal voordeel en het maximumbedrag voor fiscaal pensioensparen in 2022.

Fiscaal nieuws over beleggen

Blijf op de hoogte van al het fiscale nieuws voor uw beleggingen.

Hieronder vindt u meer informatie over: