Online bankieren

#
Wist u dat…
  • u met Fintro Easy Banking App uw bank altijd bij de hand heeft?
Download Fintro Easy Banking App

Aan uw zijde

#
Wist u dat…
  • u met Fintro Easy Banking App uw bank altijd bij de hand heeft?
Download Fintro Easy Banking App

Online bankieren

  • Vraag het aan Fintro
#
Wist u dat…
  • u met Fintro Easy Banking App uw bank altijd bij de hand heeft?
Download Fintro Easy Banking App

Aan uw zijde

#
Wist u dat…
  • u met Fintro Easy Banking App uw bank altijd bij de hand heeft?
Download Fintro Easy Banking App

SPAREN EN BELEGGEN

Uw effectenrekening

Beheer uw effecten zonder zorgen

Ziet u een interessante belegging? Koop dan onmiddellijk uw effecten en deponeer ze veilig op uw effectenrekening. Wij zorgen voor de administratie en informeren u over relevante informatie, zoals vervaldata, en alle effectenverrichtingen. De bewaring van onze huisfondsen en andere interne beleggingsproducten is gratis.

Ontvang alle interesten en kapitaal

U ontvangt de waarde van uw coupons en kapitaal op de einddatum automatisch op uw rekening. Voor effecten in vreemde munt kiest u zelf of u de inkomsten en het kapitaal in die munt of in euro wilt ontvangen.

Volg uw beleggingen online

Via Fintro Easy Banking kunt u de evolutie van uw beleggingen en de beurskoersen volgen, waar en wanneer u wilt. Elk jaar krijgt u een gedetailleerd overzicht van de beleggingen op uw effectenrekening. U koopt en verkoopt via Fintro Easy Banking, of uw Fintro-agent.

Meer weten?

Lees zeker de precontractuele informatie voor u een effectenrekening  opent.

Nuttige informatie voor de belegger:

De kosten en taksen van een effectentransactie worden vanaf nu gedetailleerd meegedeeld. 

Meer weten.  

Online aanvragen? Lees eerst de informatie tot onderaan deze pagina.Effectenrekening openen

Wettelijke informatie

De ‘Effectenrekening’ is een product van Fintro, een afdeling van BNP Paribas Fortis nv, die handelt als aanbieder van de dienst.

Tussenpersoon: BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0403.199.702, is als kredietinstelling naar Belgisch recht onderworpen aan het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank en de Nationale Bank van België. BNP Paribas Fortis nv is ingeschreven onder het voornoemde ondernemingsnummer bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden verzekeringsagent, vergoed door commissies, voor AG nv.

Met al uw klachten over onze producten of diensten kunt u terecht bij BNP Paribas Fortis nv – Klachtenbeheer – Warandeberg 3, 1000 Brussel of per e-mail op klachtenmanagement@fintro.be.

Indien u niet tevreden bent met de voorgestelde oplossing, kunt u een klacht indienen bij Ombudsfin – Ombudsman in financiële geschillen – North Gate II, Koning Albert II-laan 8 (bus 2), 1000 Brussel of per e-mail op ombudsman@ombudsfin.be.