Online bankieren

#
Wist u dat…
  • u met Fintro Easy Banking App uw bank altijd bij de hand heeft?
Download Fintro Easy Banking App

Aan uw zijde

#
Wist u dat…
  • u nu kan huren, en later kopen?
Ontdek HappyNest

Online bankieren

  • Vraag het aan Fintro
#
Wist u dat…
  • u met Fintro Easy Banking App uw bank altijd bij de hand heeft?
Download Fintro Easy Banking App

Aan uw zijde

#
Wist u dat…
  • u nu kan huren, en later kopen?
Ontdek HappyNest

Volledige klachtenprocedure

Neem eerst contact op met uw Fintro-agent

Hij of zij kent u het best. Daarom is hij of zij ook het best geplaatst om samen met u een oplossing uit te zoeken. U kan uw Fintro-agent telefonisch bereiken tijdens de gebruikelijke openingsuren van het kantoor.

Gebruikt u liever een formulier?

Gelieve het formulier enkel te gebruiken om een ontevredenheid te melden. Voor vragen kan u steeds terecht bij uw vertrouwde Fintro-agent.

U gaat niet akkoord met de voorgestelde oplossing?

Dien dan uw klacht in bij de afdeling klachtenmanagement van Fintro:

U kunt ook opnieuw gebruik maken van ons online aangifteformulier. Duid dan wel in het formulier aan dat uw klacht reeds binnen de bank behandeld werd.

U gaat nog niet akkoord met de voorgestelde oplossing van het Klachtenmanagement van Fintro?

Als particulier kunt u contact opnemen met Ombudsfin (ombudsman in financiële geschillen).

Als zelfstandige of onderneming kunt u voor bepaalde klachten terecht bij Ombudsfin. Raadpleeg in dat geval eerst de details op de website.

Hebt u een klacht over een bankproduct? Leg uw dossier schriftelijk voor:

  • per post aan Ombudsfin – Ombudsman in financiële geschillen – North Gate II, Koning Albert II-laan 8/2, 1000 Brussel
  • per e-mail aan ombudsman@ombudsfin.be.

U kan Ombudsfin ook telefonisch contacteren via +32 (0)2 545 77 70 (Ombudsfin is van maandag tot donderdag telefonisch bereikbaar in de voormiddag)

Betreft uw klacht, als consument, een verkoop of een dienst via internet? In dit geval kunt u ook gebruik maken van het formulier dat op de site van de onlinegeschillenbeslechting-platform van Europese Unie beschikbaar is.