Menu

Jongerenspaarrekening

Wat is de Jongerenspaarrekening?

Werk je in het weekend of tijdens de vakantie? Begin je aan je eerste job? Binnenkort kun je wat spaargeld opzij zetten voor een droomreis of een nieuwe laptop. Precies daarom creëerden we de Jongerenspaarrekening. We houden het bovendien eenvoudig en gratis. Geen papierwinkel, geen kosten. Zo kun jij je spaargeld makkelijk en zonder kost wegzetten.

Dit is een gereglementeerde spaarrekening van Fintro (naar Belgisch recht). Fintro is een afdeling van BNP Paribas Fortis.

Een Jongerenspaarrekening openen is kostenloos

 • een rekening openen en opzeggen is kostenloos;
 • geen beheerskosten;
 • geen maandelijkse bijdragen;
 • enkel eventuele portkosten.

Een interessante basisrente: meteen voordelig

 • Ideaal als je je spaargeld binnen het jaar weer wilt opnemen.
 • Je ontvangt een basisrente vanaf de eerste dag na de storting.
 • Je krijgt een getrouwheidspremie voor elke storting die 12 opeenvolgende maanden op je rekening staat.

Hoe werkt deze spaarrekening?

Met de Jongerenspaarrekening kun je:

 • cash geld opvragen;
 • je spaarrekening beheren via Fintro Easy Banking of in je Fintro-agentschap;
 • geld storten wanneer het jou uitkomt;
 • geld overschrijven naar een andere rekening bij Fintro op jouw naam of op naam van een ouder of partner (gehuwd of wettelijk samenwonend);

Automatisch sparen

Met een spaarabonnement spaar je automatisch een vast bedrag op geregelde tijdstippen. Handig als je een bepaald spaardoel voor ogen hebt. Of gewoon als je soms vergeet te sparen.

 • Je geeft één keer de opdracht en hoeft er verder niet meer aan te denken.
 • Je kiest zelf wanneer en hoeveel geld van je rekening gaat (bijvoorbeeld 50 EUR elke vijfde dag van de maand).
 • Je zet het abonnement stop wanneer je maar wilt.

Fiscaliteit

Je betaalt als natuurlijk persoon geen belastingen op interesten die je ontvangt uit spaarrekeningen,zolang deze een bepaald bedrag niet overschrijden. De belastingvrijstelling geldt in 2019 voorinteresten tot 980 EUR per persoon per jaar. Voor een spaarrekening op naam van een gehuwd ofwettelijk samenwonend koppel bedraagt de vrijstelling dus het dubbele daarvan (1.960 EUR).Ontvang je meer interesten dan dit vrijgestelde bedrag? Dan moet de bank 15% belasting ('roerendevoorheffing') inhouden op het gedeelte dat niet vrijgesteld is.

Heb je meerdere spaarrekeningen?

Fintro past de vrijstelling voor iedere spaarrekening apart toe. Ben je houder van verschillende spaarrekeningen (bijvoorbeeld voor je minderjarige kinderen) en ontvang je in totaal meer interesten dan het vrijgestelde bedrag van 980 EUR? Dan moet je zelf de ontvangen interesten boven het vrijgestelde bedrag en waarvan geen 15% roerende voorheffing werd afgehouden, in je belastingaangifte opnemen.

Hoe zit het precies met je interesten?

De rentevoet is samengesteld uit een basisrente en getrouwheidspremie. Momenteel bedraagt de basisrente 0,01% en getrouwheidspremie 0,10% (brutopercentage op jaarbasis). Deze kunnen schommelen volgens de markten. Elke wijziging melden we op je eerstvolgende rekeningafschrift. Een Jongerenspaarrekening kan nooit negatief staan en je kunt dus nooit rente verschuldigd zijn.

Wat houdt de basisrente precies in?

De basisrente krijg je voor elk bedrag dat je op je spaarrekening stort. Je geld brengt rente op voor elke dag dat het op je rekening staat (ten laatste vanaf de kalenderdag na de storting). Je krijgt je basisrente jaarlijks op 1 januari (of bij opzeg van je rekening).

Wat houdt de getrouwheidspremie in?

De getrouwheidspremie krijg je voor elke storting die 12 opeenvolgende maanden onafgebroken op de spaarrekening staat. De uitbetaalde getrouwheidspremies brengen op hun beurt weer interesten op. Je krijgt de getrouwheidspremies op de eerste dag na het kwartaal waarin de premie verworven is (op 1 januari, 1 april, 1 juli, 1 oktober of bij opzeg van de rekening).

De getrouwheidspremie kan schommelen, maar is gegarandeerd voor de verwervingsperiode. Wat betekent dat? Stel, je stort 100 EUR op je spaarrekening op 30 maart 2016. Dan krijg je 12 maanden later, op 1 april 2017, voor die 100 EUR de getrouwheidspremie die geldig was op 30 maart 2016. Veranderde de getrouwheidspremie ondertussen, dan heeft dit geen invloed.

Niet tevreden? Dan kunt u terecht bij:

BNP Paribas Fortis NV Klachtenmanagement:Warandeberg 3 - 1000 Brussel

of

bij Ombudsfin - Ombudsman in financiële geschillen (www.ombudsfin.be).

Risico's

In geval van faillissement of dreigend faillissement van de financiële instelling loopt de spaarder het risico om zijn spaartegoeden niet terug te krijgen. De spaarder kan ook verplicht worden om zijn schuldvorderingen tegenover de financiële instellling die hoger zijn dan 100.000 euro en die daarom niet gedekt zijn door het depositiebeschermingsmechanisme te verlagen of om te zetten in kapitaalaandelen (bail-in).

Wettelijke informatie

De Jongerenspaarrekening is een gereglementeerde spaarrekening van Fintro. Fintro is een afdeling van BNP Paribas Fortis, nv van Belgisch recht.

Online aanvragen? Lees eerst de informatie tot onderaan deze pagina.