Online bankieren

#
Wist u dat…
 • u met Fintro Easy Banking App uw bank altijd bij de hand heeft?
Download Fintro Easy Banking App

Aan uw zijde

#
Wist u dat…
 • u nu kan huren, en later kopen?
Ontdek HappyNest

Online bankieren

 • Vraag het aan Fintro
#
Wist u dat…
 • u met Fintro Easy Banking App uw bank altijd bij de hand heeft?
Download Fintro Easy Banking App

Aan uw zijde

#
Wist u dat…
 • u nu kan huren, en later kopen?
Ontdek HappyNest
DAGELIJKS BANKIEREN

Vergelijking van de gereglementeerde spaarrekeningen van Fintro

Ontdek de gereglementeerde spaarrekeningen van Fintro. Ze bieden allebei dezelfde veiligheid en flexibiliteit.

Spaarrekening Plus (Cat. B) *

Spaarrekening (Cat. B) *

Aanbod

Voordelig sparen tot 100.000 euro

Een tweede spaarrekening nodig?

Rentevoet (brutopercentages op jaarbasis). Getrouwheidspremies krijgt u voor bedragen die twaalf opeenvolgende maanden op de rekening staan.
 • 0,50% basisrente
 • 1,25% getrouwheidspremie
 • 0,50% basisrente
 • 0,25% getrouwheidspremie
Maximumbedrag

Saldo beperkt tot maximaal 100.000 euro per rekening

Saldo beperkt tot maximaal 250.000 euro per rekening

Aantal rekeningen per houderschap

Eén enkele rekening geopend op naam van dezelfde houder(s) bij Fintro

Eén enkele rekening geopend op naam van dezelfde houder(s) bij Fintro

Lees eerst het document Essentiële spaardersinformatie voor u een spaarrekening opent.

* Wat is een categorie B-rekening?

De Spaarrekening Plus en de Spaarrekening zijn gereglementeerde spaarrekeningen naar Belgisch recht, gecommercialiseerd door Fintro, afdeling van BNP Paribas Fortis. Ze worden geopend voor onbepaalde duur. Volgens de nieuwe classificatie van de federale overheid en de banksector behoren deze twee rekeningen tot de categorie B, aangezien ze onderworpen zijn aan bedragsvoorwaarden (limiet die het totale saldo van de rekening beperkt). Meer algemene informatie over gereglementeerde spaarrekeningen vindt u via de link www.fintro.be/spaarinfo.

De hierboven vermelde rentevoeten kunnen op elk moment worden gewijzigd. Klanten worden van elke wijziging op de hoogte gebracht via het eerstvolgende rekeninguittreksel.

 

Rendement van de spaarrekeningen

Welke interesten krijgt u?
De rentevoet op een spaarrekening bestaat uit een basisrente en een getrouwheidspremie, die kan variëren afhankelijk van de marges.

Basisrente
De basisrente is de rente die u ontvangt voor elk bedrag dat u op uw Spaarrekening stort. Uw geld brengt interest op voor elke dag dat het op uw rekening staat (uiterlijk vanaf de kalenderdag na de storting). U ontvangt uw basisrente op 1 januari van elk jaar (of wanneer uw rekening wordt afgesloten).

Getrouwheidspremie
U ontvangt een getrouwheidspremie op elke storting die gedurende een ononderbroken periode van 12 opeenvolgende maanden op uw Spaarrekening blijft staan. De betaalde getrouwheidspremies genereren op hun beurt interest. De getrouwheidspremie wordt aan u uitbetaald op de eerste dag na het einde van het kwartaal waarin deze is verworven (1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober of wanneer de rekening wordt afgesloten).

De getrouwheidspremie kan schommelen, maar is gegarandeerd gedurende de hele verwervingsperiode. Wat betekent dit? U stort op 10 januari 2024 100 euro op uw Spaarrekening. 12 maanden later, dus op 11 januari 2025, ontvangt u voor deze 100 euro de getrouwheidspremie die gold op 10 januari 2024, ongeacht of de getrouwheidspremie tussentijds is gewijzigd of niet.

Kosten, belasting en risico’s

Kosten gekoppeld aan spaarrekeningen

Deze spaarrekeningen zijn gratis behalve eventuele portkosten in het geval dat de rekeninguittreksels per post worden opgestuurd. Als het saldo op de spaarrekening minder dan 25 euro bedraagt en er gedurende 10 jaar geen opnames of stortingen zijn gedaan, wordt een jaarlijkse vergoeding van 2,50 euro in rekening gebracht. Dit gebeurt echter alleen als de rekeninghouder 24 jaar of ouder is en geen andere rekeningen heeft bij Fintro.

Welke belasting betaalt u?

De bank houdt geen roerende voorheffing in op de interesten van uw gereglementeerde spaarrekening voor zover deze het vrijgestelde jaarbedrag van 1.020 euro (inkomsten 2024) niet overschrijden. Voor een spaarrekening geopend op naam van twee gehuwden/wettelijk samenwonenden houdt de bank geen roerende voorheffing in voor zover de interesten niet hoger zijn dan het dubbele van dit bedrag, namelijk 2.040 euro (inkomsten 2024).

Als u fiscaal inwoner bent van België moet u jaarlijks het totale bedrag van de interesten op de gereglementeerde spaarrekeningen nakijken die u toekomen op basis van uw vermogenssituatie/huwelijksstelsel (alsook die waarvan u het wettelijke genot hebt bij minderjarige kinderen) en waarvoor de banken geen roerende voorheffing hebben ingehouden. Als dit bedrag het vrijgestelde jaarbedrag van 1.020 euro per belastingplichtige overschrijdt (in de hypothese van een fiscale woonplaats gedurende het volledige inkomstenjaar), moet u het overschot aangeven in uw personenbelasting.  Het niet-vrijgestelde deel van uw interesten is onderworpen aan de roerende voorheffing van 15%.

Risico's verbonden aan de spaarrekeningen

 • Risico op faillissement

Geld dat op spaarrekeningen bij BNP Paribas Fortis wordt gestort, valt onder het depositobeschermingsmechanisme tot een maximum van 100.000 euro per persoon. In geval van faillissement of dreigend faillissement van de bank loopt de spaarder het risico dat het bedrag van zijn spaargeld boven 100.000 euro wordt omgezet in aandelen (‘bail-in’) of dat hij dit bedrag geheel of gedeeltelijk verliest.

 • Inflatierisico

Een aanhoudende prijsstijging kan leiden tot een waardeverlies van het ingelegde geld.

Wettelijke informatie

Deze spaarrekeningen zijn gereglementeerde spaarrekeningen naar Belgisch recht van Fintro, afdeling van BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3 te 1000 Brussel.

Klachten

Met al uw klachten over onze producten en/of -diensten kunt u terecht bij BNP Paribas Fortis NV –Klachtenbeheer– Warandeberg 3, 1000 Brussel of per e-mail op Fintro.klachtenmanagement@fintro.be.

Indien u niet tevreden bent met de door de bank voorgestelde oplossing kunt u een klacht indienen bij Ombudsfin – Ombudsdienst voor financiële diensten – North Gate II, Koning Albert II-laan 8 (Bus 2), 1000 Brussel of per e-mail via ombudsman@ombudsfin.be.

Ook interessant voor u

 • Stel uw huurwaarborg op

  U wenst een appartement of een huis te huren? Dan heeft u een huurwaarborg nodig. De oplossing? Open een rekening specifiek voor dit doel.. met name de Spaarrekening van Fintro, afdeling van BNP Paribas Fortis NV, een geregelementeerde spaarrekening op uw naam en geblokkeerd gedurende uw huurperiode. Lees de essentiële spaardersinformatie in detail alvorens een spaarrekening te openen.

  Open uw huurwaarborg

 • Easy Save

  Spaar elke keer u een betaling of overschrijving doet met uw betaalkaart. Easy Save rondt het bedrag af naar boven en stort het verschil op uw spaarrekening.

  Ontdek Easy Save

 • Automatisch sparen

  Spaar elke maand een vast bedrag of het beschikbare saldo op uw zichtrekening. Een goede oplossing om gemakkelijk te sparen.

  Spaar automatisch