Menu

Blue Vision

Sparen voor een grote aankoop

Een nieuwe keuken plaatsen? Uw droomauto kopen? U begint er best vroeg genoeg voor te sparen. Dankzij de een interessante getrouwheidspremie is de Blue Vision Spaarrekening ideaal als u binnen enkele jaren een belangrijke aankoop plant. U kiest zelf wanneer en hoeveel u spaart, met een maximum van 9.000 EUR per kalenderjaar.

Dit is een gereglementeerde spaarrekening naar Belgisch recht zonder bepaalde looptijd gecommercialiseerd door Fintro. Fintro is een afdeling van BNP Paribas Fortis.

Een spaarrekening openen kost u niets

 • uw rekening kosteloos openen en opzeggen;
 • geen beheerskosten;
 • enkel eventuele portkosten;
 • stort tot 9.000 EUR per kalenderjaar*;
 • stort geld wanneer het u uitkomt;
 • cash geld opvragen;
 • geld overschrijven naar een andere rekening bij Fintro op uw naam of op naam van uw kind, ouder of partner (gehuwd of wettelijk samenwonend);
 • effecten aankopen

Ligt het saldo van uw rekening onder 25 EUR en doet u tien jaar lang geen opvraging of storting? Dan is er een jaarlijkse afrekening van 2,50 EUR. Dit enkel als u ten minste 24 jaar oud bent en geen andere rekeningen bij Fintro hebt.

* Hou er rekening mee dat het bijvoorbeeld bij cheques en overschrijvingen wat kan duren voor het geld op de rekening staat. Dat hangt af van waar het geld afkomstig is (overschrijvingen binnen de bank of van een andere bank).

Automatisch sparen

Met een spaarabonnement spaart u automatisch een vast bedrag op geregelde tijdstippen. Zo vergeet u niet te sparen.

Met 750 EUR per maand bereikt u het maximum bedrag dat u per jaar mag storten op deze spaarrekening.

 • U geeft één keer de opdracht en hoeft er verder niet meer aan te denken.
 • U kiest zelf wanneer het geld van uw rekening gaat (bijvoorbeeld elke vijfde dag van de maand).
 • U zet het abonnement stop wanneer u maar wilt.

Fiscaliteit

U betaalt, als natuurlijk persoon, geen belastingen op interesten die u ontvangt uit spaarrekeningen, zolang deze een bepaald bedrag niet overschrijden. De belastingvrijstelling geldt in 2019 voor interesten tot 980 EUR per persoon per jaar. Voor een spaarrekening op naam van een gehuwd of wettelijk samenwonend koppel bedraagt de vrijstelling dus het dubbele daarvan (1.960 EUR). Ontvangt u meer interesten dan dit vrijgestelde bedrag? Dan moet de bank 15% belasting ('roerende voorheffing') inhouden op het gedeelte dat niet vrijgesteld is.

U hebt meerdere spaarrekeningen?

De bank past de vrijstelling voor iedere spaarrekening apart toe. Bent u houder van verschillende spaarrekeningen (bijvoorbeeld voor uw minderjarige kinderen) en ontvangt u in totaal meer interesten dan het vrijgestelde bedrag van 980 EUR? Dan moet u zelf de ontvangen interesten boven het vrijgestelde bedrag en waarvan geen 15% roerende voorheffing werd afgehouden, in uw belastingaangifte opnemen.

Welke interesten krijgt u?

De rentevoet is samengesteld uit een basisrente en een getrouwheidspremie. Momenteel bedraagt de basisrente 0,01% en getrouwheidspremie 0,10% (brutopercentage op jaarbasis). Deze kunnen schommelen volgens de markten. Elke wijziging melden we op uw eerstvolgende rekeningafschrift. Een Blue Vision Spaarrekening kan nooit negatief staan en u kunt dus nooit rente verschuldigd zijn.

Wat houdt de basisrente precies in?

De basisrente krijgt u voor elk bedrag dat u op uw Blue Vision Spaarrekening stort. Uw geld brengt rente op voor elke dag dat het op uw rekening staat (ten laatste vanaf de kalenderdag na de storting). U krijgt uw basisrente jaarlijks op 1 januari (of bij opzeg van uw rekening). De basisrente is niet gewaarborgd.

Wat houdt de getrouwheidspremie precies in?

De getrouwheidspremie krijgt u voor elke storting die 12 opeenvolgende maanden onafgebroken op de Blue Vision Spaarrekening staat. De uitbetaalde getrouwheidspremies brengen op hun beurt weer basisrente op. U krijgt de getrouwheidspremie op de eerste dag na het kwartaal waarin de premie verworven is (op 1 januari, 1 april, 1 juli, 1 oktober of bij opzeg van de rekening).

De getrouwheidspremie kan schommelen, maar is gegarandeerd voor de verwervingsperiode. Wat betekent dat? Stel, u stort 100 EUR op uw spaarrekening op 30 maart 2016. Dan krijgt u 12 maanden later, op 1 april 2017, voor die 100 EUR de getrouwheidspremie die geldig was op 30 maart 2016. Veranderde de getrouwheidspremie ondertussen, dan heeft dit geen invloed.

Niet tevreden?

Dan kunt u terecht bij:

BNP Paribas Fortis NV Klachtenmanagement Warandeberg 3 1000 Brussel

of

bij Ombudsfin - Ombudsman in financiële geschillen (www.ombudsfin.be).

Risico's

In geval van een faillissement of het risico op een faillissement van de financiële instelling, loopt de spaarder het risico, voor het deel van zijn vorderingen tegenover de financiële instelling die boven 100.000 EUR uitkomen, zijn spaartegoeden niet terug te krijgen. Hij kan verplicht worden een deel af te staan of om te zetten in aandelen (bail-in). Bedragen tot 100.000 EUR vallen onder de depositogarantieregeling.

Wettelijke informatie

De Blue Vision Spaarrekening is een gereglementeerde spaarrekening, gecommercialiseerd door Fintro. Fintro is een afdeling van BNP Paribas Fortis, NV naar Belgisch recht, Warandeberg 3 te B-1000 Brussel.

De basisrente en de getrouwheidspremie kunnen schommelen als de marktomstandigheden wijzigen. Elke wijziging van de basisrente en/of getrouwheidspremie melden we op het eerstvolgende rekeningafschrift.

Als natuurlijk persoon hebt u recht op een belastingvrijstelling. Voor 2016 bedraagt deze vrijstelling 1.880 EUR. De interesten waarvoor de bank geen vrijstelling mag toekennen, zijn onderworpen aan een roerende voorheffing van 15%.