Menu

Documentair Krediet

Betalingszekerheid voor de verkoper, leveringsgarantie voor de koper

Koopt en verkoopt u geregeld in een internationale context? Dan kent u de vervelende periode tussen de bestelling, de levering en de betaling van de goederen. Als leverancier wilt u graag zo snel mogelijk betaald worden. Als koper wacht u liefst met betalen tot u zeker bent van de tijdige levering van de goederen. De oplossing? Het Documentair Krediet!

Wat is het Documentair Krediet?

Dat is een overeenkomst die de bank van de koper verplicht om een betaling uit te voeren aan de leverancier zodra een reeks voorwaarden vervuld zijn.

Voordeel voor de koper: leveringsgarantie

Als importeur betaalt u de goederen pas nadat ze zijn geleverd volgens de bepalingen van de verkoopovereenkomst en tegen afgifte van de documenten die in het documentair krediet zijn opgenomen. Die bewijzen in het bijzonder dat de goederen zijn geleverd binnen de overeengekomen termijn. U bepaalt zelf welke documenten aan de bank moeten worden overhandigd, zodat u er zeker van bent dat de bepalingen en voorwaarden van het Documentair Krediet zo goed mogelijk overeenstemmen met de contractuele bepalingen.

Voordeel voor de verkoper: betalingszekerheid

De bank geeft volgens de instructies van de koper een schriftelijke betalingsverbintenis uit. Zonder goedkeuring van de verkoper kan deze niet worden gewijzigd of geannuleerd. Als exporteur bent u beschermd omdat u een garantie kreeg van de bank van uw klant. Een Documentair Krediet kan worden bevestigd door een tweede bank, doorgaans gevestigd in het land van de verkoper. Deze voegt dan haar eigen, onafhankelijke verbintenis toe met bepalingen identiek aan die van de kredietopenende bank. Dit geconfirmeerd krediet biedt de meeste garantie voor de verkoper.

Documentair Krediet in acht stappen

 1. De koper en verkoper sluiten een verkoopovereenkomst af. Een van de artikelen in die overeenkomst voorziet in de opening van een Documentair Krediet ten gunste van de verkoper..
 2. De koper vraagt zijn bankier een Documentair Krediet te openen waarin hij alle voorwaarden voor het krediet ten gunste van zijn leverancier opsomt.
 3. De bank die de instructies van de koper heeft gekregen, opent het Documentair Krediet ten gunste van de verkoper.
 4. Een derde bank, een correspondent van de kredietopenende bank in het land van de verkoper, kan het krediet bevestigen op verzoek of met instemming van de kredietopenende bank.
 5. De verkoper krijgt het Documentair Krediet en verstuurt de goederen volgens de bepalingen ervan.
 6. De verkoper bezorgt de adviserende bank alle vereiste documenten. Als alle documenten overeenstemmen met de bepalingen en voorwaarden van het Documentair Krediet betaalt hij de verkoper in de vorm zoals bepaald in het krediet.
 7. De adviserende bank bezorgt de documenten aan de kredietopenende bank, die na een extra controle van de documenten haar schuld vereffent bij de adviserende bank.
 8. De kredietopenende bank overhandigt de documenten aan de koper, die het bedrag betaalt dat aan de adviserende bank is gestort volgens de bepalingen van het Documentair Krediet.

Bij internationale verkoopovereenkomsten spelen de commerciële regels een erg belangrijke rol.

Duidelijke documenten en regels

Voor een Documentair Krediet kunnen de banken deze documenten eisen:

 • handelsdocumenten: facturen, inspectiecertificaten, douanedocumenten, paklijsten, metingscertificaten, ... ;
 • transportdocumenten: vrachtbrieven, cognossementen, luchtvrachtbrieven, ontvangstbewijzen van koerierbedrijven, ... ;
 • verzekeringsdocumenten.

Bij internationale verkoopovereenkomsten spelen de commerciële regels (incoterms) een erg belangrijke rol. Zij bepalen namelijk de verdeling van de kosten en de risico's tussen de partijen.De toepasselijke regels voor Documentaire Kredieten zijn de 'Uniforme Regelen en Usances voor Documentaire Kredieten' (URU).

Minimale formaliteiten: Connexis Trade

Vraag de opening van een Documentair Krediet aan via onze onlinetool Connexis Trade. Zo volgt u in real time de status van uw transacties en weet u snel wanneer uw goederen worden geleverd en wanneer u de kredietopenende bank moet betalen.

Wettelijke informatie

Kredietgever: BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, B-1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE0403.199.702. Onder voorbehoud van aanvaarding van uw aanvraag.