SPAREN EN BELEGGEN

Zakelijke spaarrekening

PRAKTISCH

Zakelijk sparen

De Fintro PRO spaarrekening is een niet-gereglementeerde spaarrekening voor rechtspersonen, feitelijke verenigingen en andere entiteiten zonder rechtspersoonlijkheid. Met deze zakelijke rekening legt u een spaarreserve aan voor onbepaalde termijn.

UW VOORDELEN

Veilig en eenvoudig

Deze rekening is extreem makkelijk te gebruiken. U stort er geld op wanneer u maar wilt, en vraagt het weer op wanneer u het nodig heeft.

De voordelen van de Fintro PRO spaarrekening

Deze zakelijke spaarrekening kent tal van voordelen. We zetten ze voor u op een rijtje.

Gratis openen én beheren

Uw Fintro PRO spaarrekening openen of opzeggen is gratis. U betaalt geen beheerskosten noch maandelijkse bijdragen, enkel eventuele portkosten.

Veilig sparen

Een spaarrekening is kapitaalvast. De financiële markten kunnen stijgen of dalen, maar dit brengt uw spaargeld niet in gevaar. Spaartegoeden tot 100.000 euro vallen bovendien onder de depositogarantie.

Makkelijk sparen

U stort geld op de rekening wanneer het u uitkomt. Uw spaargeld geheel of gedeeltelijk opvragen? Schrijf het over naar een eigen betaalrekening bij Fintro.

Interesten

Welke interesten krijgt u?

  • 0,50% basisrente
  • 0,25% getrouwheidspremie

Dit zijn brutopercentages op jaarbasis. Ze kunnen schommelen volgens de markten. Elke wijziging melden we op uw eerstvolgende rekeningafschrift. Een Fintro PRO spaarrekening kan nooit negatief staan en u kan dus nooit rente verschuldigd zijn.

Basisrente

De basisrente krijgt u voor elk bedrag dat u op uw Fintro PRO spaarrekening stort. Uw geld brengt rente op voor elke dag dat het op uw rekening staat (ten laatste vanaf de kalenderdag na de storting).

U krijgt uw basisrente jaarlijks op 1 januari (of bij opzeg van uw rekening). De basisrente is niet gewaarborgd: ze kan fluctueren volgens de marktomstandigheden.

Getrouwheidspremie

U krijgt de getrouwheidspremie voor elke storting die 12 opeenvolgende maanden onafgebroken op de Fintro PRO Spaarrekening staat. De uitbetaalde getrouwheidspremies brengen op hun beurt weer basisrente op. 

U ontvangt de getrouwheidspremies op de eerste dag na het kwartaal waarin de premie verworven is (op 1 januari, 1 april, 1 juli, 1 oktober of bij opzeg van de rekening).

De getrouwheidspremie kan schommelen, maar is gegarandeerd voor de wervingsperiode. Stel: u stort 100 euro op uw Fintro PRO Spaarrekening op 10 april 2023. Dan krijgt u 12 maanden later, op 11 april 2024, voor die 100 euro de getrouwheidspremie die geldig was op 10 april 2023. Veranderde de getrouwheidspremie ondertussen, dan heeft dit geen invloed.

Risico

  • Risico op faillissement

In geval van faillissement of dreigend faillissement van de financiële instelling lopen spaarders het risico om hun spaartegoeden niet terug te krijgen. Ze kunnen ook verplicht worden om zijn schuldvorderingen tegenover de financiële instelling die hoger zijn dan 100.000 euro en die daarom niet gedekt zijn door het depositiebeschermingsmechanisme te verlagen of om te zetten in kapitaalaandelen (bail-in).

  • Inflatierisico

Een aanhoudende prijsstijging kan leiden tot een waardeverlies van het ingelegde geld.

Fiscaliteit

De Fintro PRO spaarrekening is een niet-gereglementeerde spaarrekening. Op de eventuele interesten betaalt u bijgevolg 30% roerende voorheffing.

Meer weten

Wil u meer weten over de Fintro PRO spaarrekening? U vindt alle informatie in de volgende documenten:

Wettelijke informatie

De Fintro PRO spaarrekening is een niet-gereglementeerde spaarrekening, gecommercialiseerd door Fintro, afdeling van BNP Paribas Fortis, NV naar Belgisch recht, Warandeberg 3 te 1000 Brussel.

Met al uw klachten over onze producten of diensten kunt u terecht bij BNP Paribas Fortis nv – Klachtenbeheer – Warandeberg 3, 1000 Brussel of per e-mail op klachtenbeheer@bnpparibasfortis.com.Indien u niet tevreden bent met de voorgestelde oplossing, kunt u een klacht indienen bij Ombudsfin – Ombudsman in financiële geschillen – North Gate II, Koning Albert II-laan 8 (bus 2), 1000 Brussel of per e-mail op ombudsman@ombudsfin.be.