LENEN

Kredieten voor kasbeheer

Een goed liquiditeitenbeheer is een van de sleutels tot een succesvolle onderneming. Hoe vangt u betalingsachterstanden van uw klanten op? Hoe zorgt u ervoor dat uw eigen facturen op tijd betaald worden? En hoe beschermt u zich tegen de risico's van een liquiditeitstekort? In een wereld die steeds digitaler wordt, zijn onze oplossingen voor kasbeheer een troef voor uw activiteit.

Vind het juiste krediet voor uw bedrijf

Elk krediet* is afgestemd op een specifiek gebruik. Maak kennis met de voordelen en kenmerken van elk van onze formules. 

Kaskrediet

Krediet op Afbetaling

Straight Loan

Factoring/Easy2Cash

Doel
 • Contante betaling van leveranciers
 • Betaling van dringende of onvoorziene uitgaven
 • Overbrugging van tijdelijke kastekorten
 • Financiering van bedrijfskapitaal of specifieke investeringen in vaste activa
 • Financiering van eenmalige kasbehoeften
 • Betaling van leveranciers
 • Betaling van aankopen en andere uitgaven
 • Overbrugging van een tijdelijke kasbehoefte voor grotere bedrage
 • Financiering werkkapitaal
 • Vrijwaren risico op verliezen door debiteuren
 • Opvolgen van openstaande facturen
Wat

Krediet op korte termijn via zichtrekening

Krediet op korte of middellange termijn

Krediet op korte termijn via voorschotten

Factoring op maat of Easy2Cash voor ondernemingen met een omzet lager dan 2,5 miljoen euro

Bedrag

Min. 2.500 euro

Min. 2.500 euro

 • Min. 100.000 euro 
 • Voorschot: min. 25.000 euro 

Financiering gebaseerd op openstaande facturen

Looptijd

Bepaalde duur of onbepaalde duur

 • Min. 6 maanden
 • Max. in functie van bedrag: 42, 54 of 120 maanden
 • Min. 1 maand
 • Max. 1 jaar
 • Of onbepaalde duur

Tot op het moment van betaling van de factuur

Opname

Flexibel op te nemen, binnen de toegestane limiet zonder formaliteiten

Opname door één enkel niet hernieuwbaar voorschot

Flexibel op te nemen via voorschotten

Flexibel op te nemen, binnen de toegestane limiet

Terugbetaling

Flexibel terug te betalen via inkomende bedragen op uw zichtrekening

Vaste periodieke terugbetalingen of vaste kapitaalsaflossingen (maandelijks, trimestrieel, semestrieel, jaarlijks)**

Terug te betalen op de vervaldag van het voorschot

Zelfliquiderend krediet door terugbetalingen via de debiteur

Rentevoet

Rentevoet op basis van een variabele referterentevoet

Vaste rentevoet

Rentevoet op basis van een variabele referterentevoet

 • Financiering: rentevoet op basis van een variabele referterentevoet
 • Dienstverlening: Factoringfee
Inbegrepen
 • Vrij te gebruiken doordat de debetsaldi dagelijks worden aangevuld met inkomende bedragen
 • Afbouwplan mogelijk
 • Seizoensplan mogelijk

Optie tot overlijdensverzekering

Onder voorwaarden een online trekking van het voorschot via Fintro Easy Banking Business

Afhankelijk van de oplossing: 

 • Kredietverzekering
 • Financiering van facturen
 • Debiteurenbeheer en -administratie
Voordelen
 • Interesten en kosten 100% fiscaal aftrekbaar
 • Vrij beschikbaar
 • Flexibel
 • Vanaf 2.500 euro
 • Eenvoudig
 • Met duidelijk aflossingsschema
 • Vrije bedragkeuze en looptijd voorschotten binnen de toegestane limieten
 • Hernieuwbaar zo lang de kredietlijn loopt
 • Kosteloze digitale trekkingen van voorschotten mogelijk
 • Win tijd en geld
 • Sneller betaald worden
 • Indekken tegen wanbetalers
 • Meer werkkapitaal
 • Debiteurenbeheer: eenvoudigere administratie

Vind het juiste krediet voor uw kasbeheer

Leveranciers betalen, materieel aankopen of betalingsuitstel van klanten opvangen? Maak een simulatie om de kredietformule te vinden die het beste aansluit bij uw liquiditeitsbehoeften.

Doe een simulatie

Maak het u nog gemakkelijker

 • Facturen automatisch innen

  Facturen innen via domiciliëring biedt u een dubbel voordeel. U weet exact wanneer het geld op uw rekening komt. En u beperkt de administratieve rompslomp. Want de facturen, die innen wij voor u.

  Kies voor domiciliëring

 • Betalingen sneller ontvangen

  Wilt u betalingen van klanten sneller op uw rekening krijgen? Met de gratis dienst filtrering versnelt u het transactieproces tussen banken onderling. Automatisch en discreet. Uw klant merkt er niets van.

  Ontdek filtrering

 • Nooit meer onbetaalde facturen

  Bescherm uw business tegen potentiële wanbetalers. Met factoring vertrouwt u de opvolging van uw facturen toe aan onze experts. Terwijl u zich  concentreert op uw zaak, zorgen zij voor al de rest.

  Ontdek Factoring