Menu

Krediet op Afbetaling

Een professioneel krediet om uw projecten te realiseren

Plant u een uitbreiding van uw IT-infrastructuur? Of valt de betaling van uw sociale bijdrage samen met uw elektriciteitsrekening? Met het Krediet op Afbetaling vangt u al deze kosten snel en eenvoudig op. Zo werkt u ongestoord verder.

Voor kleinere kredietbedragen

Het Krediet op Afbetaling is al beschikbaar vanaf 2.500 euro. Ideaal om kleine onverwachte uitgaven het hoofd te bieden.

Betaal af op uw tempo

Afhankelijk van uw project, legt u zelf een looptijd van minimaal zes maanden en maximaal tien jaar vast voor uw krediet.

Budgetvriendelijk krediet

Een vast bedrag betalen of een aflossing met voorafbetaalde interesten, beiden zijn mogelijk. U profiteert van een vaste rentevoet gedurende de totale looptijd.

Voor alle doeleinden

Om de rekening van uw leverancier te vereffenen of om de defecte lift in uw gebouw te herstellen. U bepaalt zelf het doel van uw Krediet op Afbetaling.

Uw voordelen?

  • Snel: onmiddellijke kredietopname na ondertekening van de overeenkomst
  • Eenvoudig: weinig administratieve formaliteiten
  • Fiscaal voordelig: de interesten trekt u af als beroepskost
  • Op maat: u bepaalt zelf de looptijd van het krediet
  • Flexibel: vervroegde terugbetaling mogelijk

Meer weten?

Wilt u hierover meer weten? U leest hier alles over in de verschillende documenten die we voor u selecteerden.